Dodano: 18 luty 2017r.

Raport o stanie zdrowia Polaków. Na co umieramy? Jak długo żyjemy?

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny na konferencji prasowej przedstawili raport dotyczący zdrowia Polaków.

Pałac Kultury i Nauki


Jaki jest stan zdrowia Polaków? Już 17 raz Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny (NIZP-PZH) przygotował raport dotyczący zdrowia Polaków. Dokument "Sytuacja zdrowotna ludności Polski i jej uwarunkowania" został przedstawiony na konferencji prasowej w Warszawie.

Co roku w Polsce notuje się 395 tysięcy zgonów. To przekłada się na 1080 zgonów dziennie. Jakie są ich przyczyny? 45 proc. z nich to przypadki związane z chorobami układu krążenia. W 25 proc. przypadków przyczyną są nowotwory. 7 proc. to zatrucia oraz urazy. Zgony pozostałej części są z innych przyczyn. Dane te przedstawił profesor Mirosław Wysocki, szef N. Dodał on, że rosnącym problemem jest choroba Alzheimera, cukrzyca oraz otyłość.

Raport uwzględnił też długość życia statystycznego Kowalskiego. Długość życia Polaków rośnie od lat 90. Mężczyźni w Polsce żyją przeciętnie 73,8 lat.  To o cztery lata mniej niż średnia europejska. Kobiety cieszą się życiem dłużej, bo przeciętna długość życia kobiety w Polsce to 81,6 lat. To 1,4 roku mniej niż kobiety w Europie.

Na Starym Kontynencie najdłużej żyją Szwedzi, którzy osiągają średnio 80,6 lat. Najkrócej żyją Litwini, bo tylko 69,2 lata. Wśród kobiet w Europie najdłużej żyją Hiszpanki, bo aż 86 lat. Najkrócej życiem cieszą się Bułgarki. Średnia w tym kraju wynosi 78,7 lat.

Co ciekawe, długość życia zależy od różnych czynników środowiskowych, ale też od wykształcenia. Wyżej wykształcony Polak żyje około 12 lat dłużej od pozostałych. Wśród kobiet zanotowano 5 lat różnicy, jeśli chodzi o wykształcenie i długość życia.

Taki trend obserwowany jest w całej UE. Odpowiada za to większa wiedza ludzi wykształconych na temat zdrowia i zachowań prozdrowotnych. Lepiej wykształceni skuteczniej korzystają też z sytemu ochrony zdrowia. Dodać należy również, że większa świadomość zagrożeń zdrowia wśród wyżej wykształconych przekłada się na zdecydowanie częstszą profilaktykę.

 

Źródło: NIZP-PZH, PAP. Fot. Marcin Białek/C.C/3.0?Wikimedia Commons