Dodano: 20 wrzesień 2018r.

Niektóre środki czystości mogą przyczyniać się do nadwagi u dzieci

Powszechnie stosowane w gospodarstwach domowych środki czyszczące mogą powodować zmianę mikroflory jelitowej u dzieci i przyczyniać się do ich nadwagi - sugerują nowe badania.

Środki czyszczące

 

Kanadyjscy naukowcy a badaniach opublikowanych na łamach „Canadian Medical Association Journal” sugerują, że dzieci narażone na ekspozycję na środki dezynfekujące używane w ich domach, mają wyższy wskaźnik masy ciała (BMI) w wieku trzech lat.

Badacze z University of Alberta przeanalizowali mikroflorę jelitową 757 niemowląt w wieku 3-4 miesięcy. Badanie to powtórzono, gdy dzieci były w wieku 1 roku i 3 lat. Sprawdzono także ich wagę. Dane te porównano ze wskazaniami BMI Światowej Organizacji Zdrowia oraz danymi mikroflory jelitowej niemowląt Canadian Healthy Infant Longitudinal Development (CHILD). To wszystko zestawiono z ich ekspozycją na powszechnie stosowane w domach detergenty, środki dezynfekujące oraz przyjazne środowisku produkty czyszczące.

 

Chociaż naukowcy podkreślają, że nie udowodnili żadnego związku przyczynowo-skutkowego, to jednak zaobserwowali związek między stosowaniem środka dezynfekującego a nadwagą u dzieci. Wyniki badania wskazują na zmiany mikroorganizmów jelitowych, które powoduję nadwagę.

Zgodnie z rezultatami prac, niemowlęta z domów, w których antybakteryjne środki dezynfekujące do czyszczenie wielu powierzchni były używane co najmniej raz w tygodniu, były dwukrotnie bardziej narażone na wyższy poziom bakterii związanych z otyłością, gdy miały trzy lub cztery miesiące w porównaniu do dzieci, których rodziny nie tak często stosowały tego typu środki. U dzieci zauważono niższe poziomy bakterii z rodzaju Haemophilus i Clostridium, ale wyższe poziomy bakterii Lachnospiraceae.

„Antybakteryjne produkty czyszczące mają zdolność do zmiany mikrobiomu środowiskowego i zmiany ryzyka nadwagi u dzieci. Nasze badanie dostarcza nowych informacji dotyczących wpływu tych produktów na skład mikrobiologiczny jelit niemowląt i ich późniejsze ryzyko nadwagi” – napisali autorzy w „Canadian Medical Association Journal”.

Naukowcy zaobserwowali także, że wraz ze wzrostem częstotliwości czyszczenia, wzrastała liczba bakterii Lachnospiraceae. Nie znaleźli tego samego skojarzenia z przyjaznymi dla środowiska środkami czyszczącymi. Badania przeprowadzone na prosiętach wykazały podobne zmiany w mikrobiomie jelitowym po ekspozycji na aerozolowe środki dezynfekujące.

- Okazało się, że niemowlęta żyjące w gospodarstwach domowych, w których co najmniej raz w tygodniu stosowano środki dezynfekujące, były dwukrotnie bardziej narażone na większe poziomy drobnoustrojów jelitowych Lachnospiraceae w wieku 3-4 miesięcy. Gdy te dzieci miały trzy lata ich wskaźnik masy ciała był wyższy niż u dzieci nie narażonych na ciężkie domowe środki dezynfekujące w okresie niemowlęcym – powiedziała Anita Kozyrskyj z University of Alberta. Badaczka bierze także udział w projekcie SyMBIOTA. To badanie ma na celu ustalenie, w jaki sposób zmiana mikrobiomu jelita w okresie niemowlęcym wpływa na późniejsze zdrowie.

Niemowlęta żyjące w gospodarstwach domowych, które używały ekologicznych środków czyszczących miały inną mikroflorę i były mniej podatne na nadwagę. - Niemowlęta dorastające w gospodarstwach domowych z intensywnym wykorzystaniem ekologicznych środków czyszczących miały znacznie niższe poziomy drobnoustrojów jelitowych Enterobacteriaceae. Jednakże nie znaleźliśmy dowodów na to, by te zmiany spowodowały zmniejszenie ryzyka otyłości – wyjaśniła Kozyrskyj.

Badaczka wskazuje, że stosowanie produktów przyjaznych dla środowiska wynika ze zdrowszego stylu życia i nawykami żywieniowymi matek, przyczyniając się z kolei do zdrowszych mikrobiomów jelitowych ich niemowląt.

„Istnieje biologiczne prawdopodobieństwo, że wczesne narażenie na środki dezynfekujące może zwiększyć ryzyko otyłości u dzieci poprzez zmiany w bakteriach z rodziny Lachnospiraceae” – napisali w komentarzu do badań Noel Mueller i Moira Differding z Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health. Zaznaczyli też, że trzeba dalszych badań „w celu sprawdzenia intrygującej możliwości, że stosowanie domowych środków dezynfekujących może przyczynić się do otyłości za pośrednictwem mikroorganizmów."

Kozyrskyj z kolei wskazała na potrzebę badań, które sklasyfikują środki czyszczące według ich rzeczywistych składników, gdyż, jak stwierdziła, było to ograniczeniem w prowadzonych przez nią badaniach.

 

Źródło: Science Daily, fot. Pixinio