Dodano: 31 marca 2020r.

Na czym polega serializacja leków i w jaki sposób jest realizowana?

Podrobione produkty lecznicze stanowią duży problem na skalę światową. Szacuje się, że zyski z tej działalności co roku przynoszą nawet 200 mld euro, a nawet 50 proc. leków sprzedawanych przez internet to fałszywki. Aby ukrócić ten niebezpieczny proceder i zagwarantować obywatelom dostęp wyłącznie do oryginalnych produktów leczniczych w Polsce 9 lutego 2019 r. wprowadzona została serializacja leków. Ma ona na celu wyeliminowanie z obrotu podrobionych leków poprzez poddawanie każdego produktu dwuetapowej weryfikacji.

apteka

 

Jak w praktyce wygląda weryfikacja autentyczności leków w Polsce?

Wszyscy polscy farmaceuci od 9 lutego 2019 r. mają obowiązek weryfikowania, czy lekarstwo oferowane w ich aptece jest oryginalnym wyrobem leczniczym. Obowiązek ten nakłada tzw. Dyrektywa Fałszywkowa, czyli unijne rozporządzenie obowiązujące w krajach członkowskich. Weryfikację autentyczności leków ułatwia serializacja leków, która nakłada na producentów produktów leczniczych obowiązek umieszczania na ich opakowaniach dwóch rodzajów zabezpieczeń. Początkowo serializacja leków ma dotyczyć tylko leków wydawanych na receptę oraz części produktów leczniczych wydawanych bez recepty.

Zabezpieczenia mające na celu potwierdzenie autentyczności danego produktu leczniczego to unikalny identyfikator (UI) mający postać kodu dwuwymiarowego oraz elementy wskazujące na otwarcie opakowania (ATD). Zabezpieczenia te wspólnie pozwalają farmaceutom na stwierdzenie czy lek, który trafia do sprzedaży w ich aptece jest oryginalny i może być bezpiecznie wydawany pacjentom. Unikalny identyfikator zawiera podstawowe dane o produkcie leczniczym, w tym numer jego serii, numer seryjny opakowania, datę ważności oraz kod produktu. UI jest weryfikowany przez odpowiednie oprogramowanie, które w Polsce oferuje m. in. firma Lideo.

System Weryfikacji Autentyczności Leków z obsługą kodów zagregowanych

Firma Lideo wychodząc naprzeciw potrzebom rynku farmaceutycznego w Polsce oraz unijnym regulacjom prawnym udostępniła szpitalnym aptekom swój autorski System Weryfikacji Autentyczności Leków (SWAL). Jego atutem jest, oprócz prostej w obsłudze standardowej weryfikacji jednostkowych produktów leczniczych, funkcja obsługi kodów zagragowanych, która znacząco przyspiesza oraz usprawnia proces przyjmowania dużych ilości leków dostarczanych do aptek w opakowaniach zbiorczych. Dzięki jego rozbudowanej funkcjonalności i intuicyjnej obsłudze, apteki mają możliwość wygodnego skanowania oraz kontrolowania autentyczności produktów leczniczych (sprawdzania ich statusów w centralnej bazie leków KOWAL) oraz szybszego przyjmowania dużych ilości leków, do czego wystarczy wykonanie zaledwie jednego skanu.

Firma Lideo zaopatruje apteki szpitalne w oprogramowanie zaprojektowane oraz stworzone zgodnie z unijnymi przepisami. Może ono działać niezależnie od funkcjonującego w szpitalu systemu informatycznego. Ponadto, atutem SWAL jest możliwość korzystania z jego funkcjonalności, zarówno za pomocą profesjonalnego terminala skanującego, jak i smartfona z zainstalowaną aplikacją mobilną. System stworzony przez Lideo umożliwia aptece wygodną i szybką weryfikacją leków przed ich wydaniem pacjentowi, co pozwala potwierdzić autentyczność wyrobu leczniczego poprzez weryfikację jego statusu w centralnej bazie. Z kolei kokpit menadżerski daje farmaceutom podgląd online do wszystkich wykonanych skanów. Dodatkowa możliwość skanowania kodów zagregowanych obecnych na opakowaniach zbiorczych pozwala natomiast na weryfikację leków przed ich przyjęciem do apteki, co znacząco przyspiesza pracę farmaceutów oraz odciąża ich z konieczności skanowania „na wejściu do apteki” i weryfikowania każdego opakowania pojedynczo. 

 

Źródło: Artykuł partnera