Dodano: 27 listopad 2019r.

Jakie znaczenie dla naszego zdrowia ma jakość powietrza?

W ostatnich czasach znacząco wzrosła świadomość ludzi dotycząca jakości otaczającego nas powietrza. Stało się tak, ponieważ zrozumiano, że powietrze, którym oddychamy, ma ogromny wpływ na nasze zdrowie i samopoczucie. Zawarte w nim drobne cząsteczki materii, toksyczne pyły i trujące gazy przedostają się do układu oddechowego i mogą wnikać do organizmu.

Zanieczyszczenie powietrza

 

Dlaczego zanieczyszczone powietrze nam szkodzi?

Drogi oddechowe pokryte są charakterystycznym nabłonkiem, wyposażonym w drobne rzęski pokryte lepkim śluzem i ułatwiające wychwytywanie cząstek zawieszonych w powietrzu. Podczas każdego wdechu do układu oddechowego wtłaczane jest powietrze, a z nim szkodliwe pyły, metale ciężkie, toksyczne gazy. Przyczepiając się do powierzchni nabłonka, wnikają w jego głębsze warstwy, a nawet mają zdolność przenikania do układu krążenia. Długotrwałe narażenie na takie związki może sprzyjać zapaleniom dróg oddechowych, ograniczać ich funkcje obronne, pogarszać wymianę gazową, uszkadzać narządy (wątroba, mózg, śledziona, układ rozrodczy) oraz mieć związek z powstawaniem (oraz zaostrzaniem) takich chorób jak: alergia, astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, infekcje oddechowe, a także nowotworów.

Niebezpieczne substancje zawarte w powietrzu

Dane wskazują, że Polska znajduje się w czołówce miast z największym zanieczyszczeniem powietrza. Winny jest temu przemysł zasilany przez energię pozyskiwaną ze spalania węgla, transport ze znacznym udziałów samochodów z silnikiem Diesla oraz gospodarstwa domowe, które odpowiadają za ponad połowę emisji szkodliwych pyłów. Naszym płucom najbardziej szkodzi tzw. pył zawieszony - PM (particulate matter), którego wyróżniamy dwa rodzaje: PM10 i PM2,5 (drobniejsza i bardziej niebezpieczna frakcja). Należy podkreślić, że w ostatnich latach został wpisany na listę substancji rakotwórczych i niebezpiecznych dla zdrowia. W jego skład wchodzi głównie węgiel i substancje mineralne, a także cząstki metali ciężkich oraz różnych związków organicznych (szkodliwe dioksyny i furany) oraz bakterie i pyłki roślin. Kolejnym problemem są wykrywane przez cały rok wysokie stężenia wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, w tym benzopirenu, który jest silnie kancerogenny. W okresie zimowym jego stężenie jest bardzo duże i znacząco przekracza dopuszczalny poziom (1 ng/m3). Inne szkodliwe związki to tlenki azotu – podwyższone w sąsiedztwie ruchliwych ulic – oraz dwutlenek siarki – wzrastający w okresie grzewczym. Ważnym problemem są wspomniane już wyżej dioksyny i furany, które pochodzą ze spalania niskiej jakości węgla w piecach oraz tworzyw sztucznych.

Jak kontrolować jakość powietrza?

Tutaj z pomocą przychodzą nam aplikacje na urządzenia mobilne, które powiązane są ze stacjami monitorującymi stan powietrza w poszczególnych miastach Polski. Dzięki nim możemy codziennie sprawdzać jakość powietrza i tak planować swój dzień, aby zmniejszyć narażenie na szkodliwe związki. Dodatkowo raporty na temat jakości powietrza w Polsce dostępne są na stronie rządowej naszego kraju. Ponadto w sezonie zimowym poleca się zaopatrzyć w urządzenia kontrolujące powietrze w środowisku domowym.

 

Źródło: Artykuł partnera