Dodano: 13 kwietnia 2023r.

Jak walczyć z medycznymi fake newsami? Wkrótce rusza konferencja „Nauka jako remedium na dezinformację”

Wraz z organizatorami zapraszamy do udziału online w bezpłatnej konferencji naukowej „Nauka jako remedium na dezinformację” w ramach Projektu „Budowanie zaufania do szczepień ochronnych z wykorzystaniem najnowszych narzędzi komunikacji i wpływu społecznego”, kierowanej do ekspertów ze środowisk naukowych, akademickich, medycznych, psychologii społecznej, nowoczesnych technologii w zakresie medycyny, mediów oraz innych osób zainteresowanych tą tematyką.

Jak walczyć z medycznymi fake newsami? Wkrótce rusza konferencja „Nauka jako remedium na dezinformację”

 

Konferencja odbędzie się 25 kwietnia 2023 roku, w godzinach 10:00 – 16:00 w Hotelu Marriott Warszawa Centrum. Udział online nie wymaga rejestracji, a zapis video na żywo dostępny będzie na stronie Projektu: www.medfake.pl.

Wydarzenie będzie stanowić́ interdyscyplinarną platformę̨ wymiany informacji, łączącą medycynę, psychologię społeczną oraz nowoczesne technologie. Podczas konferencji przedstawione zostaną wyniki badań w ramach zagadnień związanych z postawami wobec dezinformacji, medycznych fake newsów, potrzeb edukacyjnych w społeczeństwie i potencjalnych rozwiązań cyfrowych oraz prawnych.

Choroby zakaźne stanowią jedno z wielu wyzwań, z którymi mierzą się społeczeństwa na całym świecie. Szczepienia, stanowiące skuteczne narzędzie profilaktyki, stały się przedmiotem ataku, a naukowcy stali się obiektem hejtu. Jak dyskutować o zdrowiu? Co możemy zrobić, by czuć się bezpieczni również w sieci? Czy nasze dane, w tym dane zdrowotne są chronione? Czy cyber-bezpieczeństwo możemy odnosić również do zdrowia?

Budowanie zaufania do szczepień ochronnych jest procesem długotrwałym i wymagającym zaangażowania ze strony różnych grup społecznych. Wiele treści dostępnych w przestrzeni publicznej opartych jest na manipulacji informacyjnej, zorientowanej na wywołanie reakcji emocjonalnej i obniżeniu zaufania do medycyny. Jak budować i rozwijać prawidłowe zachowania zdrowotne oraz umiejętność identyfikacji i krytycznej oceny nieprawd medycznych? Jakie są narzędzia wpływu społecznego i na co pozwalają? Co mówią najnowsze badania na ten temat? Jak rozmawiać z osobami, które wahają się w kwestiach szczepień? Jak budować odporność na dezinformację medyczną? Co zmieniać w procedurach, a co w konwersacjach z pacjentami i młodymi rodzicami, aby zwiększać prawdo-podobieństwo ich racjonalnych zachowań? Na te inne pytania poszukamy odpowiedzi podczas konferencji.

Agenda:

  • 10:00-10:30 Rejestracja uczestników,
  • 10:30-10:35 Uroczyste otwarcie, przemowa inauguracyjna,
  • 10:35-11:35 Współczesne zagrożenia dla zdrowia w świecie realnym i wirtualnym,
  • 11:35-11:50 Przerwa kawowa,
  • 11:50-12:50 Medycyna vs Internet – o nierównej walce z dezinformacją,
  • 12:50-13:10 Przerwa kawowa,
  • 13:10-14:10 Wpływ społeczny i szczepionki – o bardziej i mniej skutecznych sposobach zachęcania do zaszczepienia się,
  • 14:10-14:25 Przerwa kawowa,
  • 14:25-15:25 Szczepionka na dezinformację: broń w wojnie informacyjnej ze zorganizowanym przeciwnikiem?,
  • 15:25-15:45 Podsumowanie: Konferencja prasowa

Organizatorami jest konsorcjum uczelni: Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, Uniwersytet SWPS, Warszawski Uniwersytet Medyczny oraz Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie. Projekt finansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” Gospostrateg II.

Więcej informacji na stronie projektu: www.medfake.pl