Dodano: 04 lipiec 2022r.

Jak przechowywać dokumentację medyczną w domu?

Głównym miejscem gromadzenia dokumentacji medycznej są placówki opieki zdrowotnej. Jednak znaczna część tego typu materiałów znajduje się również w posiadaniu pacjentów. Mogą się one przydać w razie nagłych wypadków i potrzeby konsultacji z nowym specjalistą. Dysponowanie własną dokumentacją medyczną będzie pomocne także podczas korzystania z coraz popularniejszych dziś usług telemedycyny. Dzięki nim bez wychodzenia z domu można np. skonsultować wyniki badań lub uzyskać potrzebną receptę, co stanowi dla pacjentów znaczne udogodnienie. Dlatego też wiele osób zadaje sobie pytanie jak przechowywać dokumentację medyczną w domu, by była użyteczna dla służb medycznych?

Jak przechowywać dokumentację medyczną w domu?

 

Jak przechowywać dokumentację medyczną w domu, by była uporządkowana i przejrzysta?

Przeszukiwanie stosu nieuporządkowanej dokumentacji może być uciążliwe i czasochłonne. Dlatego też każdy, kto zastanawia się jak przechowywać dokumentację medyczną w domu, w pierwszej kolejności musi postawić na porządek. Pomoże w tym stosowanie się do kilku zasad:

  • na dokumentację medyczną należy przeznaczyć jedno ściśle określone miejsce, zapobiegnie to gorączkowym i długotrwałym poszukiwaniom potrzebnego dokumentu po rozmaitych teczkach, szafkach i szufladach,
  • dokumentację najlepiej jest odłożyć we właściwe miejsce od razu po przyjściu ze szpitala, placówki ochrony zdrowia czy laboratorium, 
  • zgromadzone materiały trzeba starannie segregować według kategorii takich jak np. wyniki badań obrazowych, wypisy ze szpitala, orzeczenia i opinie lekarskie, zalecenia co do przyjmowanych leków itp.,
  • posegregowane materiały należy chronologicznie uszeregować, co pozwoli służbom medycznym na szybkie zapoznanie się z historią choroby oraz uzyskanie dostępu do najnowszych informacji,
  • przy znacznej ilości zgromadzonych dokumentów warto sporządzić ich rejestr, zawierający np. datę badania, wizyty, podmiot leczniczy, nazwisko lekarza, kluczowe informacje na temat zaleceń, wyników badań, zapisanych leków itp.

Jak przechowywać dokumentację medyczną w domu, by była bezpieczna?

Do gromadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej trzeba wybrać odpowiednie miejsce. W szczególności powinno być niedostępne dla dzieci oraz zabezpieczone przed zbytnią wilgocią, ale i nadmiernym nasłonecznieniem. Decydując się na szafkę czy szufladę zamykaną na klucz warto, by miejsce jego przechowywania znał także inny członek rodziny. Dokumentacja w formie papierowej i na fizycznych nośnikach, np. płytach, może łatwo ulec zniszczeniu. Warto zabezpieczyć je przez sporządzenie kopii elektronicznych, które można wygodnie przechowywać na dysku twardym czy zewnętrznym nośniku. Dokumentację medyczną w postaci plików cyfrowych będzie łatwo udostępnić lekarzowi np. świadczącemu usługi telemedycyny. Materiały elektroniczne można dodatkowo zabezpieczyć, przykazując ich kopię zaufanej osobie. W trakcie tworzenia, przechowywania i przesyłania plików, należy zachować szczególną ostrożność, by nie dostały się one w niepowołane ręce. 

Osoby, które zastanawiają się jak przechowywać dokumentację medyczną w domu, by była bezpieczna, mogą nie zdawać sobie sprawy, że polepszają jej bezpieczeństwo już przez samo prowadzenie domowego archiwum. Trzeba bowiem wiedzieć, że powstałe w placówkach medycznych błędy ludzkie, np. przypadkowe zniszczenie, zagubienie czy wypadki losowe – pożary, awarie systemów komputerowych, mogą spowodować bezpowrotną utratę dokumentów. Warto o tym pamiętać i po każdej wizycie w podmiocie leczniczym, w wyniku której została wytworzona ważna dokumentacja, postarać się o jej kopię.

Jeśli chcesz umówić się na teleporadę, HomeDoctor.pl nie obawiaj się o swoją historię leczenia – wszystkie wizyty oraz dokumentacja medyczna przechowywane są przez portal oraz lekarzy zgodnie z obowiązującym prawem.  

 

Źródło: artykuł partnera, fot. PxHere