Dodano: 07 październik 2019r.

Halucynacje: co je wywołuje?

Zwykło się uważać, że halucynacje to problem nadający się do leczenia jedynie przez psychiatrę. Nie zawsze jednak przyczyną omamów są zaburzenia psychiczne.

Halucynacje: co je wywołuje?

 

Halucynacje są jednym z charakterystycznych objawów psychozy – dlatego właśnie przylgnęła do nich etykietka symptomu wskazującego na zaburzenia umysłowe. Mało kto jednak wie, że omamy – czy to wzrokowe, czy słuchowe, czy jeszcze inne – mogą być spowodowane chorobami fizycznymi. I tak na przykład halucynacji doświadczają często pacjenci z nowotworem mózgu czy cierpiący na niewydolność wątroby. Dlatego tak ważne jest postawienie właściwej diagnozy przed podjęciem decyzji o leczeniu psychiatrycznym, które w powyższych przypadkach z całą pewnością bardziej zaszkodzi, niż pomoże.

Czym są halucynacje?

Halucynacje (czy też omamy) zawsze wskazują na zaburzenia funkcji poznawczych. Można je zdefiniować jako doznania zmysłowe, które powstają bez udziału zewnętrznych bodźców, np. ktoś widzi przedmiot, którego nie ma, albo słyszy głosy, które w rzeczywistości rozbrzmiewają jedynie w jego głowie. Cechą charakterystyczną halucynacji jest niezwykła sugestywność, która każe brać choremu własne majaki za rzeczywistość. Niezbyt nasilonych halucynacji może doświadczyć każdy, np. tuż przed zaśnięciem albo po gwałtownym przebudzeniu się. Na ogół jednak stanowią one część szerszego zespołu objawów, który wskazuje bądź to na określone zaburzenia psychiczne, bądź też na choroby o podłożu biologicznym (jeśli jesteś zainteresowany tematyką zdrowotną odwiedź https://products-bank.com/).

Klasyfikacja halucynacji

Przyjęło się dzielić omamy na podstawie kryterium narządu zmysłu, któremu odpowiadają. Wyróżniamy więc halucynacje:

 • wzrokowe,
 • słuchowe,
 • smakowe,
 • somatyczne (dotykowe),
 • węchowe.

Halucynacje można też podzielić ze względu na zakres doświadczanych wrażeń – na omamy proste i złożone. Omamy proste ograniczają się do jednego narządu zmysłów, natomiast złożone stanowią rezultat nieprawidłowego funkcjonowania co najmniej dwóch zmysłów, np. gdy omamy wzrokowe idą w parze ze słuchowymi.

Co wywołuje halucynacje?

Halucynacje towarzyszą następującym chorobom i dolegliwościom:

 • schizofrenii,
 • zaburzeniom psychotycznym,
 • chorobie Alzheimera,
 • chorobie Parkinsona,
 • hipoglikemii,
 • nowotworom zlokalizowanym w ośrodkowym układzie nerwowym,
 • napadom padaczkowym,
 • silnej migrenie,
 • delirium tremens,
 • zespołowi Charlesa Bonneta,
 • wysokiej gorączce,
 • zaburzeniom czynności nerek lub wątroby,
 • zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych,
 • zaburzeniom elektrolitowym.

Sposoby leczenia

Jako że omamy są zawsze symptomem, nie zaś samodzielnym zespołem chorobowym, leczy się schorzenie, które legło u ich podłoża. Zanim jednak wdrożona zostanie określona metoda leczenia, należy postawić odpowiednią diagnozę – błędy w diagnostyce mogą mieć katastrofalne skutki dla chorego. W przypadku nowotworu mózgu terapia opiera się na hamowaniu procesu rozrostowego, natomiast zaburzenia otępienne oraz inne choroby leczy się na ogół farmakologicznie. O nowotworach pisaliśmy więcej na stronie http://www.vitalogy.pl/

 

Źródło: Artykuł partnera