Dodano: 09 listopad 2020r.

DMT, główny składnik halucynogennego napoju ayahuasca, stymuluje tworzenie nowych neuronów

Nowe badania przeprowadzone przez hiszpańskich naukowców wskazują, że dimetylotryptamina (DMT), jeden z głównych składników halucynogennego napoju ayahuasca, może promować plastyczność mózgu i stymulować tworzenie nowych neuronów. Naukowcy pokazali też, że halucynogenne właściwości DMT można oddzielić od zaobserwowanego mechanizmu generowania neuronów.

DMT, główny składnik halucynogennego napoju ayahuasca, stymuluje tworzenie nowych neuronów

 

Dimetylotryptamina (DMT), jeden z głównych składników halucynogennego napoju ayahuasca, stymuluje tworzenie nowych neuronów – twierdzą hiszpańscy naukowcy. Oprócz neuronów, DMT indukuje również tworzenie komórek glejowych - astrocytów i oligodendrocytów.

Badanie opublikowane w czasopiśmie „Translational Psychiatry” przedstawia wyniki czterech lat eksperymentów in vitro i in vivo na myszach. Naukowcy wykazali w nich, że DMT wpływa na neurogenezę. Wykazali też, że myszy, którym podawano substancję miały „większe zdolności poznawcze” w porównaniu ze zwierzętami z grupy kontrolnej.

Neurogeneza

Dimetylotryptamina jest naturalnym związkiem występującym w wielu gatunkach roślin. W niewielkich ilościach występuje też w organizmie człowieka. Jest głównym składnikiem rytualnego naparu o silnych właściwościach halucynogennych – ayahuasca, sporządzanego przez szamanów z krajów Ameryki Południowej. Ayahuasca wytwarzana jest przez zmieszanie dwóch roślin z Amazonii: pnączy Banisteriopsis caapi i krzewu Psychotria viridis.

DMT stało się przedmiotem wielu analiz ze względu na swoje właściwości. Niedawny renesans badań nad środkami halucynogennymi dowiódł, że substancje, takie jak psylocybina, obecna w setkach gatunków grzybów, mają silne działanie przeciwdepresyjne. Wstępne badania dotyczące ayahuaski dały podobne efekty. Postawiono hipotezę, że pozytywne skutki dla zdrowia psychicznego tych związków wynikają z ich zdolności do stymulowania produkcji nowych neuronów, procesu określanego jako neurogeneza.

W chorobach neurodegeneracyjnych to śmierć pewnych typów neuronów powoduje charakterystyczne objawy typowe dla chociażby dla choroby Alzheimera i Parkinsona. Chociaż ludzie mają zdolność generowania nowych komórek neuronowych, zależy to od kilku czynników i nie zawsze jest możliwe.

Poprawa zdolności poznawczych

Badania prowadzone przez zespół hiszpańskich naukowców miały na celu zrozumienie mechanizmu, za pomocą którego DMT może wpływać na neurogenezę. W eksperymentach na myszach, prowadzonych w ramach badań ustalono, że DMT rzeczywiście sprzyja neurogenezie. Co więcej, nowe neurony naukowcy powiązali z widoczną poprawą pamięci i funkcji poznawczych zwierząt.

Uczeni wykazali, że w ciągu 21 dni od rozpoczęcia terapii DMT wyraźnie poprawiły się zdolności gryzoni w zadaniach związanych z uczeniem się i pamięcią, w których hipokamp odgrywa kluczową rolę. Obserwacje te są zgodne z wcześniejszymi pracami, które wykazały, że neurogeneza w tym obszarze mózgu u dorosłych odgrywa ważną rolę w funkcjach poznawczych.

Terapia bez halucynacji

Ciekawym odkryciem zespołu naukowców jest potwierdzenie, że wywołana psychodelikiem neurogeneza wydaje się być wytwarzana przez mechanizm odrębny od tego, który generuje halucynogenny efekt.

Halucynogenne właściwości większości psychodelików są generowane przez stymulację receptorów serotoninowych 5-HT2A w mózgu, ale wciąż trwa dyskusja, czy neurogeneza indukowana przez psychodeliki odbywa się za pośrednictwem tej samej aktywności receptora.

DMT w naparze ayahuasca wiąże się z receptorem serotoninowym 5-HT2A, co wzmacnia jego działanie halucynogenne. Ale zespół badaczy wykazał, że neurogeneza może odbywać się za pośrednictwem receptorów sigma-1 (S1R), na które również wpływa DMT, co wykazały wcześniejsze badania. Uczeni wykazali też, że działanie to może zostać skutecznie zablokowane, gdy myszom podano antagonistę S1R. Oznacza to, że wpływ DMT na neurogenezę można oddzielić od jego halucynogennych właściwości, co, jak zaznaczyli badacze, „znacznie ułatwia jego przyszłe podawanie pacjentom” oraz regulacje prawne.

José Ángel Morales-Garcia, autor badań, sugeruje, że ich wyniki wskazują na nowe ścieżki pozwalające badać sposoby wykorzystania terapeutycznego potencjału neurogenezy. - Ta zdolność do modulowania plastyczności mózgu sugeruje, że DMT ma ogromny potencjał terapeutyczny w przypadku szerokiego zakresu zaburzeń psychiatrycznych i neurologicznych, w tym chorób neurodegeneracyjnych – wyjaśnia José Ángel Morales-Garcia z Uniwersytetu Complutense w Madrycie (UCM).

- Wyzwaniem jest aktywacja naszej uśpionej zdolności do tworzenia neuronów, a tym samym zastąpienie neuronów obumarłych w wyniku choroby. Badanie to pokazuje, że DMT może aktywować nerwowe komórki macierzyste i tworzyć nowe neurony - podsumował Morales.

 

Źródło: Universidad Complutense de Madrid/MedicalXpress, fot. Terpsichore