Dodano: 02 maja 2017r.

Cząsteczki smogu przenikają z płuc do krwi

Mikroskopijne cząsteczki z zanieczyszczonego powietrza mogą przedostawać się z płuc do krwiobiegu i dalej do tkanek. Wyjaśnia to związek między smogiem a chorobami serca oraz udarami mózgu.

Krajobraz przemysłowy

 

Badacze od dawna wiedzieli, że zanieczyszczenie powietrza jest związane z chorobami sercowo-naczyniowymi, co może prowadzić do przedwczesnej śmierci. Podejrzewali, że nanocząsteczki przedostają się z płuc do krwi, ale nie mieli na to dowodów. Aż do teraz.

Badania naukowców z Uniwersytetu w Edynburgu oraz z holenderskiego Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego i Środowiska potwierdziły, że mikroskopijne cząsteczki smogu są w stanie przedostać się z płuc do krwiobiegu, co potencjalnie wyjaśnia związek między zanieczyszczeniem powietrza a chorobami układu krążenia.

W badaniach, którymi kierował Mark Miller z Uniwersytetu w Edynburgu, wzięło udział 14 zdrowych ochotników, 12 pacjentów po leczeniu chirurgicznym oraz kilkanaście gryzoni. Ochotnikom oraz myszom podano do wdychania mikroskopijne cząsteczki złota, które są stosowane w obrazowaniu medycznym oraz do dostarczania leków. Wkrótce po ekspozycji odkryto nanocząsteczki złota we krwi i w moczu.

Naukowcy zauważyli także, że mikroskopijne cząsteczki mają skłonność do gromadzenia się w miejscach, gdzie występuje stan zapalny np. na płytkach tętnicy szyjnej u pacjentów z ryzykiem udaru mózgu.

Odkrycie wskazuje, że nanocząstki mogą przemieszczać się z płuc do krwiobiegu i dotrzeć do podatnych obszarów układu sercowo-naczyniowego, gdzie mogą zwiększyć prawdopodobieństwo zawału serca lub udaru mózgu.

Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że w 2012 roku około 72 procent przedwczesnych zgonów związanych z zanieczyszczeniem powietrza nastąpiło na skutek niedokrwienia serca i udaru mózgu. Pozostała część przedwczesnych zgonów spowodowane było chorobami płuc, zakażeniami układu oddechowego oraz nowotworem płuc.

 

Źródło: Science Daily