Dodano: 06 czerwca 2019r.

Bakterie jelitowe mogą wpływać na reakcję organizmu na leki

Niektóre bakterie zamieszkujące jelita mogą wpływać na reakcję pacjentów na leki. Naukowcy z Uniwersytetu Yale zidentyfikowali drobnoustroje, które metabolizują blisko 200 farmaceutyków. Badania te mogą pomóc przewidzieć reakcję pacjenta na konkretne lekarstwo na podstawie składu jego mikrobiomu.

Tabletki trzymane w dłoni

 

Z badań naukowców z Uniwersytetu Yale wynika, że niektóre bakterie jelitowe wchodzą w interakcje z zażywanymi doustnie farmaceutykami. Obszerne analizy wykazały, że drobnoustroje jelitowe mogą modyfikować wiele leków i że na podstawie genetycznego składu mikrobiomu pacjenta można przewidzieć reakcję tej osoby na konkretny lek.

Wyniki badań zostały opublikowane na łamach pisma „Nature”.

 

- Być może uda nam się wykorzystać geny lub niektóre gatunki bakterii, aby przewidzieć zdolność mikroflory jelitowej pacjenta do metabolizowania określonego leku - powiedziała Maria Zimmermann-Kogadeeva z Uniwersytetu Yale, współautorka publikacji. – Nasza praca jest pierwszym krokiem w kierunku identyfikacji biomarkerów, które mogą pomóc lekarzom przepisywać leki najbezpieczniejsze i najbardziej skuteczne dla danego pacjenta – dodała.

Dotychczas uważano, że metabolizowanie leków to rola organów wewnętrznych, takich jak wątroba. Proces ten ma kluczowe znaczenie dla określenia skuteczności i bezpieczeństwa leków. Te muszą pozostać w organizmie na tyle długo, aby wywołać efekt, ale nie na tyle długo, aby mogły się gromadzić i potencjalnie stać się toksyczne. Ale badania metabolizmu leków zazwyczaj nie brały pod uwagę udziału bakterii jelitowych.

Naukowcy przetestowali zdolność 76 rodzajów bakterii – wybranych tak, by reprezentowały mikrobiologiczną różnorodność ludzkiego jelita - do zmiany struktury molekularnej 271 doustnych leków - od hormonów po leki przeciwwirusowe. Bakterie inkubowano z substancjami odżywczymi i roztworami leków w probówkach przez 12 godzin.

Okazało się, że z 271 leków 176 było metabolizowane przez co najmniej jeden szczep bakterii. Naukowcy stworzyli biblioteki genetyczne wybranych bakterii jelitowych metabolizujących leki, co pozwoliło im na systematyczne identyfikowanie wielu genów odpowiedzialnych za chemiczną transformację leków.

Uczeni zauważyli, że liczba tych genów różni się znacznie w obrębie mikroflory jelitowej u zdrowych ochotników. W niektórych przypadkach różnice te mogą wyjaśnić, dlaczego mikrobiom u jednych szybko metabolizuje leki, podczas gdy u innych trwa to znacznie wolniej albo wcale.

- Mamy nadzieję, że to badanie stanowi użyteczny pierwszy krok w zrozumieniu wkładu mikrobiomu w metabolizm leków - powiedział Michael Zimmermann, współtwórca badań. - Uważamy, że takie podejście może rzucić światło na to, jak mikrobiom jelita moduluje również naszą odpowiedź na związki nie będące lekami, jak chociażby składniki odżywcze czy czynniki środowiskowe – dodał.

 

Źródło: Yale University, Science News, fot. Pixabay