Dodano: 03 październik 2019r.

Badanie zabawek - na czym polega i po co się je robi?

Każda zabawka wprowadzana do obrotu na terenie państw Unii Europejskiej musi spełniać wymagania, które są określone w dyrektywie numer 88/378/EWG.

Badanie zabawek - na czym polega i po co się je robi?

 

Obowiązek zgodności leży tutaj całkowicie po stronie dystrybutora lub producenta. I warto zadbać, aby obowiązek ten został dopełniony. Z korzyścią dla bezpieczeństwa dzieci oraz naszej firmy.

Jak zdobyć certyfikat?

Przed wprowadzeniem zabawki do obrotu handlowego producent ma do wyboru dwie drogi wykazania zgodności produkty z dyrektywą. Pierwsza z nich to samodzielne określenie, że zabawka została wykonana zgodnie z właściwymi normami zharmonizowanymi, a tym samym producent może umieścić na niej znak CE. Samo nadanie tego znaku jest obowiązkiem producenta. W innym przypadku zabawka nie ma prawa zostać dopuszczona do obrotu na terenie państw Unii Europejskiej.

Aby jednak nadać znak samodzielnie, producent musi przeprowadzić badania bezpieczeństwa, przygotować odpowiednią dokumentację, oznaczyć zabawkę w odpowiedni sposób oraz wystawić deklarację zgodności. Same badania nie wystarczą, aby stwierdzić zgodność z dyrektywą zabawkową i móc sprzedawać zabawkę.

Należy też do celów kontroli przygotować raporty z badań i dokumentację techniczną zabawki, opis środków, poprzez które producent zapewnia zgodność produkowanych zabawek z zatwierdzonym modelem zabawki, adresy miejsc produkcji i magazynowania oraz szczegółowe informacje dotyczące projektu i produkcji.

Problem pojawia się jednak wtedy, kiedy nie my jesteśmy producentem danej zabawki, a jedynie importerem, a sama zabawka została wyprodukowana w Azji. W takim przypadku powinniśmy przed wprowadzeniem jej do obrotu handlowego, samodzielnie zlecić takie badania wyspecjalizowanej firmie.

Konieczne badania i korzyści płynące z certyfikacji

Producenci lub importerzy zabawek podlegają obowiązkowi wprowadzania na rynek Unii Europejskiej wyłącznie zabawek spełniających wymagania dyrektywy Wspólnoty Europejskiej. Ich wiedza co do składu i wszelkich właściwości zabawek najczęściej jest ograniczona do tych informacji, które zostały przedstawione przez producenta. W przypadku gdy badania zostały wykonane niechlujnie bądź, co gorsza, są nierzetelne czy nieprawdziwe, odpowiedzialność za wszelkie wynikające z tego kłopoty czy wypadki, poniesiemy my.

Dlatego tak ważne jest wykonania właściwego badania. Te niestety oznacza wydatki, które jednak należy tutaj traktować raczej w kategoriach inwestycji. Samo badanie zabawek w zależności od tego, czego dotyczy, kosztować może od kilkuset do kilkunastu tysięcy złotych. Zakres badań ustala się indywidualnie z daną firmą, która będzie je wykonywać.

Sam koszt zależy między innymi od tego, czy będą to jedynie badania mechaniczne, czy też potrzebne będzie wykonanie testów palności lub chemicznych. Ważna jest też budowa zabawki. Im więcej jest elementów składowych w zabawce, materiałów lub kolorów użytych do produkcji, tym cena badań będzie wyższa.

Samo badanie nie tylko pokaże nam całość importowanego produktu, ale pozwoli bezpiecznie wprowadzać daną zabawkę do sprzedaży. Co więcej, w przypadku wypadków związanych z wykorzystaniem sygnowanej przez nas zabawki, badanie zabezpieczy nas na wypadek kontroli czy ewentualnych roszczeń finansowych.

 

Źródło: Artykuł sponsorowany