Dodano: 01 lutego 2023r.

Viagra może obniżać ryzyko wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych

Podstawowe zastosowanie słynnej „niebieskiej pigułki” jest chyba powszechnie znane. Jednak viagra może przynieść także inne korzyści. Według nowych badań, stosowanie tego środka może zmniejszyć ryzyko chorób sercowo-naczyniowych.

Viagra może obniżać ryzyko wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych

 

W niedawno przeprowadzonym badaniu obserwacyjnym, przyjmowanie przez mężczyzn Viagry na zaburzenia erekcji powiązano ze znacznie niższym ryzykiem śmierci z powodu chorób serca. Opis i rezultaty badań ukazały się na łamach pisma „The Journal of Sexual Medicine” (DOI: 10.1093/jsxmed/qdac005).

Badania przeprowadzone przez konkurencję

Badania dotyczące wpływu viagry na serce zostały przeprowadzone w USA na zlecenie koncernu Sanofi. Zauważalny jest w tym pewien paradoks, ponieważ przedsiębiorstwo to sprzedaje na amerykańskim rynku konkurencyjny wobec Viagry (główny składnik leku to sildenafil) środek o nazwie Stendra (główny składnik leku to avanafil). Nie można zatem całkowicie wykluczyć zaistnienia na tej płaszczyźnie konfliktu interesów. Z drugiej jednak strony rezultaty tych badań są mimo wszystko na tyle interesujące, że warto potraktować je poważnie. Tym bardziej, że wynikające z nich wnioski dla bądź co bądź produktu konkurencji są raczej pozytywne.

Przy opracowaniu studium na temat wpływu Viagry (a konkretnie inhibitora fosfodiesterazy 5) na organizmy przyjmujących ją mężczyzn przeanalizowane zostały dane medyczne z 14 lat, obejmujące ponad 23 000 pacjentów, którym ją przepisano. Podjęta została też próba wzięcia pod uwagę innych przyjmowanych leków, historii chorób, jak i tego, czy dana osoba paliła papierosy, jednakże określenie wyraźnego związku przyczynowo-skutkowego nie było możliwe. Nie można też wykluczyć, że wzięci pod uwagę pacjenci byli zwyczajnie zdrowsi. Z drugiej zaś strony to zwiększenie ich aktywności seksualnej mogło mieć pozytywny skutek dla ich zdrowia.

Uzyskane wyniki należy traktować z rezerwą

Uzyskane w ten sposób dane statystyczne uwidoczniły istnienie zaskakującej zależności. Otóż okazało się, że w przypadku tych mężczyzn, którym przepisano Viagrę, prawdopodobieństwo zgonu na skutek chorób układu krążenia było aż o 39 proc niższe. To jednak dopiero początek potencjalnie dobroczynnego wpływu błękitnych tabletek. Wspomniani mężczyźni byli również o 25 proc. mniej narażeni na zgon z jakiegokolwiek powodu, w tym ryzyko wystąpienia u nich zawału serca lub udaru było o 13 proc. niższe. Interesujący jest również fakt, że efekt ten potrafił się kumulować. Innymi słowy wyższe dawki przyjmowanej Viagry przekładały się na lepszą ochronę ich układu krążenia.

Jednakże powinniśmy traktować wyniki tych badań z pewną rezerwą. Przede wszystkim, aby oficjalnie uznać tego typu rezultaty konieczne byłoby przeprowadzenie testów klinicznych z udziałem pacjentów z chorobami układu krążenia, w trakcie których jedna z ich grup otrzymywałaby placebo. Ponadto w kontekście pierwotnego stanu zdrowia wziętych pod uwagę pacjentów należałoby tutaj odwrócić sytuację, ponieważ lekarze nie przepisują Viagry osobom np. z chorobami serca. Wynika z tego zatem, że z założenia przyjmowały ją osoby zdrowsze.

Jednakże w istocie stwierdzono, że Viagra może mieć zastosowanie w leczeniu pewnych schorzeń. I to nie pierwszy raz. Przykładowo w 2005 roku amerykańska Agencja Żywności i Leków (Food and Drug Administration – FDA) zatwierdziła ją w kontekście leczenia nadciśnienia tętniczego płuc. Jednakże bez wspomnianych badań klinicznych nie powinniśmy jednoznacznie wyrokować o takich czy innych skutkach przyjmowania Viagry dla układu krążenia.

 

Źródło: Science Alert, fot. PublicDomainPictures