Dodano: 17 sierpień 2022r.

Prof. Ewa Straburzyńska-Migaj: Edukacja kardiologiczna pomaga żyć dłużej i lepiej

Forum Serce Pacjenta 2022 to inicjatywa organizowana przez Polskie Towarzystwo Kardiologiczne już po raz czwarty. Jej zamysłem jest edukowanie pacjentów ze schorzeniami serca i naczyń w zakresie metod, terapii i postaw wspierających zdrowie układu sercowo-naczyniowego a poprzez to poprawę jakości i długości życia chorych. Jak zaznacza Prof. Ewa Straburzyńska-Migaj, wiedza to zdrowie. – Pacjenci kardiologiczni są dziś coraz częściej zainteresowani nowoczesnymi metodami diagnostyki i terapii kardiologicznej. Chorzy chcą żyć dłużej i lepiej, a rzetelna edukacja wydatnie w tym pomaga – przekonuje przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego IV Forum Serce Pacjenta jednocześnie zapraszając na wydarzenie, które odbędzie się 24 września 2022 roku w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

Prof. Ewa Straburzyńska-Migaj: Edukacja kardiologiczna pomaga żyć dłużej i lepiej

 

Z nowościami za pan brat

We wrześniu 2022 roku Forum Serce Pacjenta, organizowane od 2019 roku przez Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, odbędzie się już po raz czwarty. Prof. Ewa Straburzyńska-Migaj zwraca uwagę, że inicjatywa Forum Serce Pacjenta jest coraz bardziej potrzebna.

– Skala zachorowań na schorzenia serca i naczyń na przestrzeni ostatnich lat niestety nie maleje. Jednocześnie jednak opracowywane i wdrażane do praktyki klinicznej są nowe rozwiązania, wspomagające skuteczną profilaktykę, diagnostykę i terapię kardiologiczną. Jako lekarze zauważamy, że nasi pacjenci są coraz bardziej zainteresowani wszelkimi doniesieniami ze świata medycyny. Chorzy i ich bliscy chcą wiedzieć o nowych możliwościach skuteczniejszego wspomagania leczenia. Przykładowo: czy najnowszy model mobilnego zegarka z różnorodnymi czujnikami i funkcjami będzie odpowiedni właśnie dla nich? Jak stosować poszczególne rozwiązania bezpiecznie i właściwie? W gabinecie lekarskim nie zawsze wystarcza czasu na omówienie wszystkich interesujących pacjenta zagadnień, dlatego między innymi tym aspektom poświęcone będzie Forum Serce Pacjenta. Stworzymy platformę do pogłębienia najważniejszych z punktu widzenia chorych zagadnień zdrowotnych – mówi Prof. Ewa Straburzyńska-Migaj.

Wiedza to zdrowie

W ramach IV Forum Serce Pacjenta jak co roku zaplanowano edukacyjne bloki tematyczne, poświęcone najczęściej występującym schorzeniom serca i naczyń - ale nie tylko. Uczestnicy tegorocznego Forum podyskutują z ekspertami Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego między innymi o: nadciśnieniu tętniczym, zaburzeniach lipidowych, zaburzeniach rytmu serca, niewydolności serca.

– Pacjent bardziej świadomy swojej choroby i lepiej wyedukowany w jej zakresie to pacjent skuteczniej leczący się. Wyedukowany chory docenia wpływ zdrowego, higienicznego stylu życia oraz sumiennego przyjmowania przepisanych mu leków na efekty prowadzonej terapii – kardiologicznej, ale często równolegle także: diabetologicznej, okulistycznej czy nefrologicznej. Pacjent kardiologiczny, w tym także pacjent z wielochorobowością, wie, że współpraca ze specjalistami, pielęgniarką i fizjoterapeutą oraz duże zaangażowanie osobiste w proces prowadzonego leczenia przyniesie mu wymierne korzyści na każdym polu. Jednym słowem: pozwoli żyć dłużej i lepiej. Tego pragną nasi pacjenci, jednak nie wszyscy są jeszcze świadomi co zrobić, by poprawić efekty prowadzonego leczenia. Temu zagadnieniu planujemy poświęcić na Forum wiele uwagi – zapowiada prof. Ewa Straburzyńska-Migaj.

Vademecum terapii

Każdego roku podczas Forum Serce Pacjenta dużym zainteresowaniem cieszą się webinaria i warsztaty z udziałem ekspertów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz przedstawicieli organizacji pacjentów. Spotkania te są poświęcone nowoczesnym metodom leczenia poszczególnych schorzeń układu sercowo-naczyniowego.

– Cykl paneli edukacyjnych poświęconych nowoczesnym metodom leczenia chorób sercowo-naczyniowych organizujemy wspólnie z przedstawicielami organizacji działających na rzecz pacjentów, które są współgospodarzami tych spotkań. Przedstawiciele współpracujących z nami fundacji i stowarzyszeń w ramach swoich działań statutowych zabiegają o zgodne z aktualną wiedzą medyczną możliwości diagnostyki i leczenia pacjentów kardiologicznych. Naszym zadaniem jako ekspertów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego jest dostarczenie im aktualnych i rzetelnych informacji w tym zakresie oraz udzielenie odpowiedzi na ewentualne pytania. To bardzo ważny aspekt Forum Serce Pacjenta – edukacja nie tylko pojedynczych pacjentów, ale także całych organizacji, które zdobytą na Forum wiedzę, wsparte zaangażowaniem ekspertów, będą w kolejnych miesiącach przekazywać swoim członkom i podopiecznym – zwraca uwagę prof. Ewa Straburzyńska-Migaj.

Razem lepiej

Zdaniem przewodniczącej Komitetu Organizacyjnego Forum Serce Pacjenta nie mniej istotnym aspektem głównej inicjatywy Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego skierowanej do pacjentów oraz ich bliskich jest jej wymiar integracyjny.

– Podczas Forum Serce Pacjenta spotkają się ze sobą pacjenci kardiologiczni, którzy będą mieli okazję do wymiany doświadczeń i opinii oraz nawiązania nowych, wspierających znajomości. W Katowicach spotkają się także rodziny chorych, które łączy doświadczenie bycia opiekunem dla bliskiej osoby, różne wyzwania związane z towarzyszeniem pacjentowi w procesie diagnostyki i terapii. Możliwość podzielenia się swoją historią z osobami o podobnych doświadczeniach jest nie do przecenienia. Wreszcie, nie mniej istotny jest ogólnosystemowy wymiar naszej inicjatywy. W ramach Forum Serce Pacjenta zaplanowaliśmy sesję inauguracyjną z udziałem różnych interesariuszy systemu opieki zdrowotnej. Wspólnie z zaproszonymi do dyskusji przedstawicielami: Narodowego Funduszu Zdrowia, Sejmowej Komisji Zdrowia, prezesem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Konsultantem krajowym w dziedzinie kardiologii, Rzecznikiem Praw Pacjenta i przedstawicielami organizacji pacjenckich pragniemy przedstawić szanse i wyzwania dla sukcesywnej poprawy opieki kardiologicznej w Polsce, widzianej z różnych perspektyw. Pretekstem do dyskusji będą wyniki anonimowego badania ankietowego prowadzonego wśród pacjentów kardiologicznych, dotyczącego różnych aspektów opieki kardiologicznej w Polsce. Jak widzą ją pacjenci, jaką receptę mają dla niej kardiolodzy, a jaką kluczowi interesariusze systemu opieki? Czy wnioski okażą się zbieżne? Przekonamy się już 24 września w Katowicach – mówi prof. Ewa Straburzyńska-Migaj.

 

Źródło i fot.: Biuro prasowe IV Forum Serce Pacjenta