Dodano: 17 marzec 2017r.

Ocieplenie oceanów postępuje szybciej niż dotąd sądzono

Naukowcy ustalili, że ocieplenie oceanów jest znacznie szybsze niż do tej pory sądzono. Badacze na podstawie nowych danych skorygowali wcześniejsze szacunki. Nowe prognozy nie są dla nas dobrą wiadomością.

Morze

 

To, że oceany stają się coraz cieplejsze nie jest nowym odkryciem. Jednak okazuje się, że dotychczasowe modele klimatyczne przedstawiały niedokładne szacunki. Nowa badanie wprowadziły korektę do istniejących modeli, która nie jest dla nas korzystna.

Tempo globalnego ocieplenia znacznie zmieniło się w ostatnich latach. Ocieplenie oceanów postępuje o 13 proc. szybciej niż do tej pory sądzono. Naukowcy ustalili, że od około 1992 roku tempo ocieplania się wód oceanów przyspieszyło dwukrotnie.

- Nasza planeta ociepla się szybciej niż myśleliśmy – powiedział Keven Trenberth, współautor badań opublikowanych w czasopiśmie „Science Advances”. Wzrastające tempo zaniepokoiło naukowców.

Nowe badanie opierają się na danych dostarczonych przez sieć systemu Argo. System ten składa się z około 3800 automatycznych sond rozmieszczonych na całym świecie, które mierzą zasolenie oraz temperaturę oceanów. Sondy mogą zanurzyć się na głębokość dwóch kilometrów.

Pierwsza sonda sieci Argo zostało wypuszczona w 1999 roku. Wcześniej pomiary dokonywano głównie w okolicy szlaków handlowych, dlatego w danych istnieją spore luki. Nieścisłości te uzupełniły dane z sytemu Argo.

- Wiemy, że obserwacje i pomiary oceaniczne były bardzo skąpe, aż do ery systemu Argo. Dlatego mamy poważne luki w danych, zwłaszcza na półkuli południowej. Naszym celem było dokonanie na nowo oceny zmian w globalnym ocieplaniu się oceanów i wypełnienie luk w danych. Podeszliśmy do tego rygorystycznie. Uzyskaliśmy dzięki temu pewność, że Ziemia i oceany ocieplają się znacznie szybciej niż dotychczas sądzono – powiedział kierujący badaniami Lijing Cheng.

Dzięki tym danym klimatolodzy ustalili nie tylko 13 procentowy wzrost szybkości ocieplania się oceanów, ale też sprecyzowali głębokości tych zmian, które dochodzą do 700 metrów poniżej poziomu morza. Według badaczy ocieplenie wód oceanów będzie z każdym rokiem przyspieszało.

Dla wielu ocieplanie się oceanów może nie wydawać się zbyt wielkim problemem, jednak może mieć katastrofalne skutki dla znajdującego się w nich życia. Najpowszechniej znaną konsekwencją takiego stanu rzeczy jest bielenie koralowców Wielkiej Rafy Koralowej u wybrzeży Australii. Obecnie możemy obserwować drugie bielenie koralowców w ciągu zaledwie dwóch lat. To pierwszy raz w historii, kiedy te zdarzenia następują tak szybko po sobie. Wcześniejsze  miały miejsce w 1998 i 2002 roku.

 
Źródło: The Independent, Science Advances, The Guardian, fot. Pixabay