Dodano: 13 stycznia 2023r.

Naukowcy zidentyfikowali najbardziej inteligentną rasę psów

Fińscy naukowcy poddali 13 różnych ras psów seriom testów poznawczych i behawioralnych, aby ustalić, która rasa jest najbardziej inteligentna. Jak pokazały badania, poszczególne rasy mają swoje mocne i słabe strony, ale jedna z nich okazała się bezkonkurencyjna.

Naukowcy zidentyfikowali najbardziej inteligentną rasę psów

 

Naukowcy z Uniwersytetu w Helsinkach w Finlandii chcieli stworzyć najobszerniejszy jak dotąd zbiór danych na temat aspektów poznawczych różnych ras psów. Do badań zaprosili ponad 1000 psów z 13 różnych ras, a ich zdolności oceniano w 10 zadaniach - siedmiu poznawczych i trzech behawioralnych. W ten sposób ujawniono różnice między rasami w kilku warunkach testowych.

Opis i rezultaty badań ukazały się na łamach pisma „Scientific Reports” (DOI: 10.1038/s41598-022-26991-5).

Jak wybrać najmądrzejszą rasę psów?

Jak już zaznaczyliśmy zbadanie poziomu inteligencji i psów nie jest takie proste, ponieważ również one legitymują się różnymi jej rodzajami. W celu wyłonienia najlepszego z najlepszych w ramach badań nazwanych smartDOG serii testów poznawczych poddano aż 1002 czworonogi. Testy te miały pokazać, jak psy radzą sobie z rozwiązywaniem problemów, jakie stosują do tego strategie, w jakim stopniu są w stanie logicznie myśleć, kontrolować swoje odruchy, odczytywać ludzkie gesty, kopiować nasze zachowanie oraz jak dobrze działa ich pamięć. Naukowcy podkreślają, że do projektu można mieć zastrzeżenia, ponieważ nie odzwierciedla on całości psiej populacji na świecie, jednakże w odniesieniu do hodowanych psów rasowych jego rezultaty pozwalają na wyciągnięcie pewnych wniosków.

Testy uwidoczniły, że każda rasa ma swoje silne i słabe strony. Przykładowo labradory retrievery okazywały się wyjątkowo dobre w odczytywaniu ludzkich gestów, natomiast nie radziły sobie zbyt dobrze w rozwiązywaniu problemów przestrzennych. W przypadku części psów ze względu na ich funkcje można było spodziewać się innych rezultatów. Chociażby fińskie lapphundy okazały się dość słabe w zadaniach, w których były kierowane przez człowieka, podczas gdy na co dzień są psami pasterskimi. Inne psy prezentowały raczej równy poziom. Tutaj można wspomnieć o owczarkach szetlandzkich, które osiągały porównywalne wyniki we wszystkich testach. W większości z nich dobrze radziły sobie natomiast psy z rasy border collie.

A zwycięzcą jest…

Wspomniane powyżej border collie, które wielu stawiałoby w roli faworytów, zostały wyprzedzone o 9 punktów przez owczarki belgijskie. Wynik tej rasy to aż 35 na 39 możliwych do zdobycia punktów. W niektórych kategoriach testów okazały się wręcz bezkonkurencyjne. Wymienić tu należy odczytywanie ludzkich gestów, wyjątkowo dobrze radzą sobie również z rozwiązywaniem problemów. Nic więc dziwnego, że są angażowane m.in. do pracy policyjnej w charakterze wywąchującego zbrodnię śledczego, jak i identyfikowania potencjalnych celów wymagających przeszukania.

Były jednak również kategorie, w których owczarki belgijskie radziły sobie wyjątkowo słabo. Przykładowo – tak zresztą jak i owczarki niemieckie – nie poradziły sobie zbyt dobrze z testem polegającym na wyjęciu przysmaku z położonego bokiem cylindra. W pierwszej fazie testu psy miały tu do czynienia z cylindrem nieprzezroczystym, co oczywiście sprawiało, że aby coś z niego wyjąć musiały włożyć do niego głowę. W następnej natomiast fazie cylinder ten zastępowany był przez przezroczysty – i tu zaczynały się problemy. Oto bowiem od psów oczekiwano w tym momencie analogicznego zachowania, a zarazem przezwyciężenia zrobienia tego, co samo by im się narzucało, czyli skierowania się wprost na widoczny cel. Tę słabość owczarków belgijskich po części tłumaczono ich pracą, w której czas reakcji musi być szybki, co z kolei wiąże się z niższym poziomem kontrolowania odruchów. Niemniej jednak – gratulujemy zwycięstwa!

 

Źródło: IFLScience, fot. caronna (via Wikimedia-Commons), 2008 / Lizenz: Creative Commons CC-BY-SA-3.0-de