Dodano: 06 października 2022r.

Naukowcy rekonstruują genom wspólnego praprzodka wszystkich ssaków

Każdy współczesny ssak, od dziobaka po płetwala błękitnego, wywodzi się od wspólnego przodka, który żył około 180 milionów lat temu. Nie wiemy zbyt wiele o tym zwierzęciu, ale jego genom został zrekonstruowany dzięki obliczeniom przeprowadzonym przez międzynarodowy zespół badaczy.

Naukowcy rekonstruują genom wspólnego praprzodka wszystkich ssaków

 

- Nasze badania mają ważne implikacje dla zrozumienia ewolucji ssaków i dla działań na rzecz ochrony przyrody - mówi Harris Lewin, profesor ewolucji i ekologii na Uniwersytecie Kalifornijskim w Davis i główny autor publikacji, która ukazała się w „Proceedings of the National Academy of Sciences” (DOI: 10.1073/pnas.2209139119).

Przodek wszystkich ssaków

Naukowcy wykorzystali znane sekwencje genomów 32 żyjących gatunków reprezentujących 23 z 26 znanych rzędów ssaków. Chodzi m.in. o DNA ludzi i szympansów, wombatów i królików, manatów, bydła domowego, nosorożców, nietoperzy i łuskowców. Dla porównania w analizie uwzględniono również genomy kurczaka i aligatora. Niektóre z tych genomów są tworzone w ramach Earth BioGenome Project i w ramach innych wielkoskalowych wysiłków związanych z sekwencjonowaniem genomów.

- Rekonstrukcja pokazuje, że przodek ssaków miał 19 chromosomów autosomalnych, które kontrolują dziedziczenie cech organizmu poza tymi kontrolowanymi przez chromosomy sprzężone z płcią – mówi współautorka pracy Joana Damas. Zespół zidentyfikował 1215 bloków genów, które konsekwentnie występują na tym samym chromosomie w tej samej kolejności we wszystkich 32 analizowanych genomach. - Te bloki budulcowe wszystkich genomów ssaków zawierają geny, które są krytyczne dla rozwoju normalnego zarodka - tłumaczy Damas.

Chromosomy stabilne przez 300 milionów lat

Naukowcy znaleźli dziewięć całych chromosomów lub fragmentów chromosomów u przodka ssaków, w których kolejność genów jest taka sama we współczesnych chromosomach ptaków. - To niezwykłe odkrycie pokazuje ewolucyjną stabilność kolejności i orientacji genów na chromosomach w rozszerzonym ewolucyjnie przedziale czasowym ponad 320 milionów lat - mówi Lewin.

Natomiast regiony pomiędzy tymi blokami zawierały więcej powtarzających się sekwencji i były bardziej podatne na złamania, rearanżacje i duplikacje sekwencji, które są głównymi motorami ewolucji genomu.

- Rekonstrukcje genomów naszych przodków są ważne dla interpretacji, gdzie i dlaczego presja selekcyjna była różna. To badanie ustanawia wyraźny związek między architekturą chromatyny, regulacją genów i zachowaniem powiązań - tłumaczy profesor William Murphy z Texas A&M University, który nie brał udziału w badaniach. - To daje podstawy do oceny roli doboru naturalnego w ewolucji chromosomów w całym drzewie genealogicznym ssaków – dodaje.

Badacze byli w stanie śledzić chromosomy przodków ssaków. Odkryli, że tempo rearanżacji chromosomów różniło się między liniami ssaków. Na przykład, w linii przeżuwaczy (prowadzącej do współczesnego bydła, owiec i jeleni) nastąpiło przyspieszenie rearanżacji 66 milionów lat temu.

Wyniki pomogą zrozumieć genetykę stojącą za adaptacjami, które pozwoliły ssakom rozkwitnąć na zmieniającej się planecie w ciągu ostatnich 180 milionów lat – przekonują autorzy.

 

Źródło: UC Davis, fot. FunkMonk (Michael B. H.), CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons