Dodano: 16 kwietnia 2020r.

Naukowcy odkryli u nietoperzy sześć nieznanych dotąd koronawirusów

U nietoperzy w Mjanmie naukowcy wykryli sześć dotychczas nieopisanych koronawirusów. Obecnie nie jest jasne, czy nowe wirusy potrafią przenosić się między gatunkami i czy mogą zarazić ludzi. Badacze wskazują, że odkryte koronawirusy nie są ściśle związane ze szczepem, który wywołuje COVID- 19. Eksperci szacują, że do tej pory odkryliśmy bardzo niewielką część istniejących koronawirusów.

nietoperz - pobieranie próbki

 

Naukowcy zrzeszeni w Smithsonian's Global Health Program pracując w ramach projektu PREDICT wykryli sześć nieznanych dotąd koronawirusów u nietoperzy w Majanmie (dawniej Birma). Projekt PREDICT to inicjatywa finansowana przez amerykańską Agencję ds. Rozwoju Międzynarodowego, która wspiera globalne poszukiwania i monitorowanie patogenów, które mogą potencjalnie rozprzestrzeniać się ze zwierząt na ludzi. W projekt zaangażowali się uczeni m.in. z Smithsonian Institution, University of California w Davis; z Ministerstwa Rolnictwa, Hodowli i Nawadniania w Mjanmie; Ministerstwa Zdrowia i Sportu w Mjanmie oraz Ministerstwa Zasobów Naturalnych i Ochrony Środowiska tego kraju.

Odkrycia opublikowane na łamach pisma „PLOS ONE” pomogą zrozumieć różnorodność koronawirusów w populacjach nietoperzy i dostarczą cennych informacji na temat możliwości wykrywania, zapobiegania i reagowania na choroby zakaźne, które mogą zagrażać zdrowiu publicznemu, szczególnie w świetle trwającej pandemii COVID-19.

Nowe koronawirusy

- Wirusowe pandemie przypominają nam, jak ściśle zdrowie ludzkie jest powiązane ze zdrowiem dzikiej przyrody i środowiska naturalnego - powiedział Marc Valitutto z Smithsonian's Global Health Program, główny autor publikacji. - Na całym świecie ludzie coraz częściej wchodzą w interakcje z dziką przyrodą, więc im więcej wiemy o wirusach obecnych u zwierząt – chociażby jakie czynniki pozwalają im mutować i jak rozprzestrzeniają się na inne gatunki - tym lepiej możemy zmniejszyć ich potencjał pandemiczny - dodał.

Zespół naukowców skoncentrował swoje badania na miejscach, gdzie ludzie są najbardziej narażeni na bliski kontakt z lokalną przyrodą. Od maja 2016 roku do sierpnia 2018 r. pobrano ponad 750 próbek śliny i kału od nietoperzy zamieszkujących trzy różne obszary, głównie jaskinie, w Mjanmie. Eksperci szacują, że tysiące koronawirusów, z których wiele jeszcze nie zostało odkrytych, są obecne u nietoperzy.

Badacze przetestowali i porównali pozyskane próbki z próbkami od ludzi i zwierząt gospodarskich w pobliżu jaskiń zamieszkiwanych przez nietoperze. Porównali je także z innymi znanymi koronawirusami. Próbki od nietoperzy zawierały w sumie 48 koronawirusów. Większość z nich znajdowało się w próbkach odchodów. Naukowcy zidentyfikowali w nich sześć dotąd nieznanych koronawirusów. Zespół wykrył również koronawirusa, który został znaleziony w innym miejscu w Azji Południowo-Wschodniej, ale nigdy wcześniej w Mjanmie.

Zagrożenie dla zdrowia ludzi

Koronawirusy wywołują różne szeroko rozpowszechnione choroby u ludzi, w tym SARS, MERS, a ostatnio globalną pandemię COVID-19. Według autorów badań nowo odkryte koronawirusy nie są ściśle związane z SARS CoV-1, MERS-CoV lub SARS-CoV-2. Jednak konieczne są dalsze badania w celu oceny ich możliwości rozprzestrzeniania się na inne gatunki, aby lepiej zrozumieć zagrożenia dla zdrowia ludzi.

Autorzy twierdzą, że odkrycia te podkreślają znaczenie nadzoru chorób odzwierzęcych występujących w przyrodzie. Wyniki przyszłych badań wskażą, jaki powinien zostać wprowadzony nadzór nad populacjami nietoperzy, aby szybciej wykrywać potencjalne zagrożenia wirusowe dla zdrowia publicznego.

- Wiele koronawirusów może nie stanowić zagrożenia dla ludzi, ale kiedy wcześnie identyfikujemy te choroby u zwierząt, u źródła, mamy cenną okazję do zbadania potencjalnego zagrożenia - powiedziała Suzan Murray, dyrektor Smithsonian's Global Health Program, współautorka opracowania. - Czujny nadzór, badania i edukacja to najlepsze narzędzia, które musimy wykorzystać, by skutecznie zapobiegać pandemiom, zanim się pojawią – dodała.

Koronawirusy to duża rodzina wirusów, z których część może powodować choroby u zwierząt. Wśród tych wywołujących choroby niewielka ilość może przenosić się między gatunkami, jak miało to miejsce w przypadku SARS-CoV-2, koronawirusa odpowiedzialnego za chorobę układu oddechowego COVID-19. Aż trzy czwarte chorób zakaźnych jest pochodzenia odzwierzęcego, co oznacza, że ​​mogą być przenoszone ze zwierząt na ludzi. Stanowią one coraz większe zagrożenie ze względu na rosnącą populacje ludzi, co skutkuje częstszą ingerencją w środowisko naturalne i częstszymi interakcjami z dziką przyrodą.

 

Źródło: Smithsonian's National Zoo & Conservation Biology Institute, fot. Roshan Patel, Smithsonian's National Zoo and Conservation Biology Institute