Dodano: 14 wrzesień 2021r.

Naukowcy nauczyli krowy korzystania z toalety, by zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych

Odchody krów mogą stanowić spory problem. W gospodarstwie, w którym zwierzęta swobodnie załatwiają się podczas wypasu, nagromadzenie i rozprzestrzenianie się odchodów zanieczyszcza lokalną glebę i cieki wodne. Można to kontrolować, zamykając krowy w oborach, ale w tych ciasnych pomieszczeniach ich mocz i kał łączą się, tworząc amoniak, pośredni gaz cieplarniany. W nowych badaniach naukowcy wykazali, że krowy można wytrenować, by te załatwiały się w przeznaczonej dla nich toalecie, co umożliwia zbieranie i przetwarzanie odpadów, a tym samym zmniejszanie zanieczyszczenia powietrza i tworzenie bardziej otwartych, przyjaznych zwierzętom farm.

Krowy

 

Naukowcy wyszkolili stado krów do korzystania z toalety w ramach eksperymentu, który według nich może utorować drogę dla gospodarstw bardziej przyjaznych dla środowiska. Wszystko po to, by zbierać odchody bydła i je przetwarzać. Odpady z hodowli często zanieczyszczają glebę i cieki wodne oraz przyczyniają się do emisji gazów cieplarnianych. Dlatego też bydło potrafiące korzystać z toalety mogłoby ograniczyć szkody, jednak kilka wcześniejszych prób treningu zakończyło się niepowodzeniem.

W nowych badaniach, które ukazały się na łamach pisma „Current Biology” (DOI: 10.1016/j.cub.2021.07.011), naukowcy wypróbowali metodę, którą nazwali podejściem MooLoo, by nauczyć zwierzęta korzystać z toalety w oborze.

Po co uczyć krowy załatwiania się w latrynie?

- Zazwyczaj zakłada się, że bydło nie jest w stanie kontrolować defekacji lub oddawania moczu – mówi współautor badań Jan Langbein z Research Institute for Farm Animal Biology w Niemczech. Jednak on wraz ze swoimi kolegami zakwestionowali to założenie. - Bydło, podobnie jak wiele innych zwierząt, jest całkiem sprytne i może się wiele nauczyć. Dlaczego nie miałoby nauczyć się korzystać z toalety? - pyta Langbein.

W umiarkowanych ilościach odchody przeżuwaczy są dobre dla gleby, ale zbyt wiele krów w jednym miejscu prowadzi do niekontrolowanych ilości odchodów trafiających do cieków wodnych. Mocz i kał bydła w zamkniętych pomieszczeniach mogą się łączyć, tworząc amoniak. Sam amoniak nie przyczynia się bezpośrednio do zmian klimatycznych, ale gdy jest wypłukiwany do gleby, drobnoustroje glebowe przekształcają go w podtlenek azotu, trzeci co do mocy gaz cieplarniany po metanie i dwutlenku węgla. Rolnictwo jest największym źródłem emisji amoniaku, a hodowla zwierząt stanowi ponad połowę tego wkładu.

Dla niektórych jest to kolejny powód, dla którego „krowy muszą odejść”. Inni, jak Langbein i jego zespół, widzą problem, który można rozwiązać.

MooLoo

Trening korzystania z toalety może wydawać się łatwy, zwłaszcza dla tych, którzy go opanowali, ale w publikacji czytamy, że „oddawanie moczu w toalecie wymaga samokontroli i koordynacji złożonego łańcucha zachowań, w tym świadomości przepełnienia pęcherza, pominięcia odruchów wydalniczych, wyboru latryny i celowego rozluźnienie zwieracza cewki moczowej”.

Aby wytresować krowy do korzystania z toalety, zespól opracował specjalny trening, który został nazwany MooLoo. Krowy były trenowane poprzez system nagród i łagodnych kar. Kiedy oddawały mocz w wyznaczonym miejscu, otrzymywały słodki napój lub trochę tłuczonego jęczmienia, a kiedy załatwiały się gdzie indziej, były polewane krótkim strumieniem wody.

Naukowcy podali 16 cielętom rasy holsztyno-fryzyjskiej leki moczopędne i zamknęli je w toalecie pokrytej sztuczną trawą. Aby zachęcić zwierzęta do korzystania z latryny, naukowcy chcieli, aby te kojarzyły oddawanie moczu poza latryną z nieprzyjemnym doświadczeniem. - W ramach kary początkowo użyliśmy słuchawek dousznych i włączaliśmy bardzo nieprzyjemny dźwięk za każdym razem, gdy krowa oddawał mocz na zewnątrz. Myśleliśmy, że to da oczekiwany efekt, ale krów to w ogóle nie obchodziło. Ostatecznie zadziałał strumień wody, jako delikatny środek odstraszający – wyjaśnia Langbein.

Lekcje dla krów

W ciągu kilku tygodni zespół badawczy z powodzeniem przeszkolił 11 z 16 cieląt biorących udział w eksperymencie. Co ciekawe, 11 cieląt osiągnęło punkt, w którym chodziły do ​​latryny w 77 procentach przypadków, osiągając wynik taki sam lub nawet lepszy niż małe dzieci uczące się tej samej życiowej lekcji. W większości krowy dobrze przyswoiły wiedzę i nadal chodziły do toalety nawet po ustaniu systemu kar i nagród. Pięć krów nie zdołało przyswoić metody naukowców lub były zbyt buntownicze, by załatwiać się w latrynie.

Zmniejszenie ilości odchodów krów o 77 proc. miałoby ogromne znaczenie dla ekosystemów wodnych i znacząco wpłynęłoby na emisje gazów cieplarnianych. Jednak Langbein ma nadzieję, że ten wynik uda się poprawić. Według niego zespół po prostu nie znalazł jeszcze odpowiedniego motywatora dla krów-buntowników. - Po dziesięciu, piętnastu, dwudziestu latach badań na bydle wiemy, że zwierzęta mają osobowość i radzą sobie z różnymi rzeczami w inny sposób. Nie wszystkie są takie same – podkreśla Langbein.

Teraz, gdy naukowcy wiedzą, jak tresować krowy do korzystania z latryny, chcą przenieść swoje doświadczenia do prawdziwych gospodarstw. Zespół pracuje obecnie nad stworzeniem zautomatyzowanego systemu, który mógłby być używany do szkolenia cieląt prawie bez interwencji rolników. Langbein ma nadzieję, że „za kilka lat wszystkie krowy będą chodzić do toalety”.

 

Źródło: Cell Press/Phys.org