Dodano: 13 październik 2022r.

Lean manufacturing – japońska koncepcja w polskich firmach

Lean manufacturing to pojęcie, które na stałe zakorzeniło się w polskim biznesie. Jego zastosowanie jest odpowiedzią na ciągłe i dynamiczne zmiany w przedsiębiorstwach, które podyktowane są zmienną sytuacją gospodarczą, bieżącym zapotrzebowaniem oraz trendami. Czym jest lean manufacturing i na czym polega?

Lean manufacturing – japońska koncepcja w polskich firmach

 

Ciągłe dążenie do doskonałości

Lean manufacturing to coś znacznie więcej niż dwuwyrazowa fraza. To przedsiębiorcza filozofia, która zakłada nieustanne dążenie do perfekcji. Termin ten utworzono w Japonii na początku lat czterdziestych XX wieku w znanych wszystkim zakładach produkcyjnych marki Toyota. To właśnie tam uznano, że lean manufacturing będzie ściśle powiązany z maksymalizacją wartości dóbr sprzedawanych klientom przy jednoczesnej minimalizacji procesów, które balansują na granicy marnotrawstwa (opłacalności).

Jak widać to dość ogólny termin, który podlega swobodnej interpretacji. Dziś korzysta z tego mnóstwo firm i przedsiębiorstw, a idea jest jedna – lean manufacturing to koncepcja polegająca na testowaniu procesów i eliminacji czynności, które mają najmniejsze znaczenie z produkcyjnego punktu widzenia.

Lean manufacturing

Japońska filozofia w praktyce

Zasady terminu, który od dekad rewolucjonizuje politykę światowych firm, można wyrazić w praktyce w trzech punktach:

  • Eliminacja

To główny cel koncepcji, zakładający wyszukiwanie i pozbywanie się procesów, czynności oraz przedmiotów, które mogą spowodować straty. W wyrazie tym zawiera się między innymi nadprodukcja (towar produkowany w zbyt dużych ilościach może prowadzić do strat, analiza przestrzeni magazynowej, która być może generuje zbędne koszty, a to wszystko względem bieżących potrzeb klientów), oczekiwanie (niewłaściwie wykorzystany czas, będący efektem oczekiwania na dostęp do ograniczonej liczby narzędzi, niewłaściwa koordynacja czasu pracy, lawinowe narastanie opóźnień) czy niewykorzystanie pełnego potencjału pracowników.

  • Doskonalenie

Ten proces pochodzi od japońskiego terminu kaizen, który w dosłownym tłumaczeniu oznacza „zmianę na lepsze”. Ta część lean manufacturingu polega na ciągłym dążeniu do lepszych rozwiązań. Przykładem może być usprawnienie procesu produkcyjnego czy wprowadzenie wzorców, które będą miały istotny wpływ na rozwój przedsiębiorstwa.

  • Organizacja

Zasada dobrej i zwięzłej organizacji powinna obowiązywać na każdym etapie produkcyjnym. Najczęściej sprowadza się to generowania wysokiej jakości produktów lub usług w ilości odpowiadającej aktualnemu zapotrzebowaniu.

Proces angażujący wszystkich

Wprowadzenie filozofii lean manufacturingu do firmy jest ściśle powiązane z podejmowaniem wysiłków każdego pracownika. Dotyczy to zarówno kadry kierowniczej i zarządzającej, jak i pracowników poszczególnych działów.

Czego można się spodziewać? Lean manufacturing to wieloetapowy i czasochłonny proces, który przynosi szereg korzyści dla przedsiębiorstwa. Za kluczowe z nich uważa się poprawę jakości produktów, zmniejszenie zapasów, usprawnienie pracy poszczególnych działów wraz z wykorzystaniem indywidualnych talentów, a także optymalne użytkowanie maszyn. Dodatkową zaletą jest również poprawa komunikacji w firmie.

 

Źródło: artykuł partnera