Dodano: 21 grudzień 2017r.

Dowody na istnienie życia na Ziemi sprzed 3,5 mld lat

Według amerykańskich naukowców, życie na Ziemi istniało już 3,5 miliarda lat temu. Świadczą o tym skamieliny mikroorganizmów znalezione w zachodniej Australii.

Próbki skał z najstarszymi znalezionymi skamielinami

W ostatnim wydaniu "Proceedings of National Academy of Sciences" amerykańscy naukowcy potwierdzili wiek skamielin znalezionych w 1981 roku w Australii. Próbki znalezione ponad 35 lat temu zostały poddane nowej analizie, która dostarczyła dowody, że skamieliny należą do mikroorganizmów. Przez lata bowiem trwał spór, czy próbki znalezione w Apex Chert są organizmami, czy też formą nieorganiczną.

Naukowcy z University of California - Los Angeles (UCLA) oraz z University of Wisconsin-Madison zakończyli trwającą przez lata debatę. Dzięki ponownej analizie badacze nie tylko dowiedli, że skamieniałe formy to żywe organizmy, ale udało im się także ustalić, że próbki należą do pięciu różnych gatunków mikroorganizmów.

Dwie z tych prymitywnych form organizmów korzystały z fotosyntezy. Dwie inne prawdopodobnie żywiły się metanem i używały go do budowy ścian komórkowych. Jeszcze inna forma wydaje się, że wytwarzała metan. Łącznie znaleziono 11 takich próbek. Każda z nich ma około 10 mikronów.

Profesor paleobiologii z UCLA i główny autor pracy opublikowanej w „Proceedings of the National Academy of Science” J. William Schopf wyjaśnił, że skoro próbki wskazują na istnienie życia 3,5 miliarda lat temu, i to zróżnicowanego życia, to musiało ono wyewoluować wcześniej.

Jeden ze skamieniałych mikroorganizmów, fot. J. William Schopf / UCLA

- Są to pierwsze dane, które pokazują bardzo różnorodne organizmy we wczesnej historii Ziemi. Wcześniejsze badania wykazały, że około 3,4 miliarda lat temu były także mikroorganizmy żywiące się związkami siarki. To mówi nam, że życie musiało zacząć się znacznie wcześniej – powiedział Schopf. – Jeśli zatem wystąpią odpowiednie warunki, to wygląda na to, że życie we Wszechświecie powinno być szeroko rozpowszechnione – dodał.

Ponowna analiza skamielin z Australii była najdokładniejszym badaniem, jakie kiedykolwiek przeprowadzono na skamieniałych organizmach. Naukowcy kierowani przez Schopfa po raz pierwszy opisali skamieliny w czasopiśmie „Science” w 1993 roku. Kolejny raz potwierdzili swoje ustalenia w piśmie „Nature” w 2002 r. Ale ta analiza jest pierwszą, która określa, co to za organizmy oraz stan ich zaawansowania.

Schopf wraz z zespołem przeanalizowali mikroorganizmy za pomocą najnowocześniejszej technologii zwanej spektroskopią mas jonów wtórnych (Secondary Ion Mass Spectrometry, SIMS). Dzięki tej metodzie badacze ustalili skład izotopów węgla, a ta informacja pozwoliła im określić, jakie to były mikroorganizmy. Np. bakterie korzystające z fotosyntezy mają inną sygnaturę izotopów węgla od chociażby bakterii wykorzystujących w swoim metabolizmie utlenianie siarki. - Różnice w stosunku izotopów węgla są skorelowane z ich kształtami – wyjaśnił profesor John Valley z University of Wisconsin-Madison.

Według naukowców, skamieniałości te powstały w czasie, gdy w atmosferze była bardzo mała ilość tlenu. Większe ilości tlenu pojawiły się na Ziemi około pół miliarda lat później, ale jego gwałtowny wzrost nastąpił około dwa miliardy lat temu.

Dowody na to, że zróżnicowana grupa organizmów wyewoluowała bardzo wcześnie w historii Ziemi, w połączeniu z wiedzą naukowców o ogromnej liczbie gwiazd we Wszechświecie, wokół których krążą planety, sugeruje, że życie we Wszechświecie jest powszechne – wskazują badacze z UCLA.
 

Źródło: University of California - Los Angeles, University of Wisconsin-Madison, fot. John Valley/ UW-Madison