Dodano: 14 lipca 2022r.

Dieta wysokotłuszczowa powiązana z upośledzeniem funkcji poznawczych i depresją

Jemy coraz więcej taniego, łatwo dostępnego i wysoko przetworzonego jedzenia. A jest ono dla nas złe. Tezę tę potwierdziło kolejne badanie. Okazuje się, że istnieje związek między dietą o wysokiej zawartości tłuszczu i cukru oraz zaburzeniami poznawczymi, depresją czy stanami lękowymi. Tak przynajmniej wykazały badania na gryzoniach.

Dieta wysokotłuszczowa powiązana z upośledzeniem funkcji poznawczych i depresją

 

- Otyłość i cukrzyca upośledzają centralny układ nerwowy, nasilając zaburzenia psychiczne i powodując spadek zdolności poznawczych. Wykazaliśmy to w naszym badaniu z udziałem myszy - tłumaczy neurobiolog i biochemik z University of South Australia Larisa Bobrovskaya.

Zespół poszukiwał związku między chorobą Alzheimera, cukrzycą typu 2 oraz otyłością i okazało się, że taki związek istnieje. „Dobrze wiadomo, że przewlekła otyłość i cukrzyca typu 2 są często związane z chorobą Alzheimera, wraz z wieloma innymi chorobami współistniejącymi, w tym chorobą sercowo-naczyniową i dysfunkcją nerek” – czytamy w artykule opisującym badania.

„Ponadto, otyłość i cukrzyca typu 2 są coraz częściej wiązane z upośledzeniem funkcji ośrodkowego układu nerwowego, poprzez nasilenie zaburzeń psychicznych i poznawczych, w tym zaburzeń nastroju, spadku poznawczego i demencji” – przekonują naukowcy. Ich zdaniem nowe badania dadzą nam więcej narzędzi, aby móc zbadać ten zagadkowy związek.

Wyniki analiz zostały opublikowane w czasopiśmie „Metabolic Brain Disease” (DOI: 10.1007/s11011-022-01029-x).

Badania na myszach

Aby dowiedzieć się więcej, zespół przyjrzał się dorosłym myszom z mutacją w białku P301L, które porównał z myszami z grupy kontrolnej.

U ludzi podobna mutacja jest związana z dysfunkcjami, które bezpośrednio powodują degenerację nerwów związany z chorobą Alzheimera. Podobnie jest u myszy. Tego typu badania umożliwiają naukowcom precyzyjne zidentyfikowanie mechanizmów łączących demencję z innymi schorzeniami, takimi jak cukrzyca.

Obie grupy myszy były karmione albo zwykłą, albo wysokotłuszczową dietą przez 30 tygodni. Biorąc pod uwagę, że myszy laboratoryjne żyją około 1,5 roku, jest to całkiem spora część ich życia.

Przyjmowanie pokarmu, masa ciała i poziom glukozy były monitorowane w różnych odstępach czasu, wraz z testami tolerancji glukozy i insuliny oraz zaburzeniami funkcji poznawczych.

Wyniki jednoznaczne

Myszy z grupy kontrolnej karmione dietą wysokotłuszczową przybrały na wadze, miały zwiększone ryzyko wystąpienia zachowań lękowych, rozwinęły oporność na insulinę i zaczęły zachowywać się nienormalnie w porównaniu z gryzoniami, które były karmione standardową dietą. Co więcej, wykazały wyższy poziom białka tau w mózgu. A białko to jest ważne, ponieważ może ulec hiperfosforylacji, co koreluje z nasileniem objawów choroby Alzheimera.

U myszy z mutacją karmionych dietą wysokotłuszczową wystąpił jeszcze większy zestaw problemów. Były one jeszcze bardziej podatne na otyłość, rozwijały nietolerancję glukozy i insulinooporność, miały więcej objawów depresji i zachowań lękowych, a ich mózgi wykazywały jeszcze większą koncentrację białek tau w formie, która powoduje Alzheimera. Myszy te wykazały znaczne pogorszenie funkcji poznawczych i patologiczne zmiany w mózgu podczas stosowania diety wysokotłuszczowej.

„Nasze wyniki pokazują, że dieta wysokotłuszczowa ułatwia rozwój oporności na insulinę i powiększa zmiany zachowań poznawczych oraz patologię białek tau u myszy” - piszą badacze. „Możliwą konsekwencją zmian patologicznych wywołanych dietą wysokotłuszczową jest ostatecznie pogłębienie deficytów poznawczych u tych myszy” – dodają.

Może to brzmieć niepokojąco tym bardziej, że coraz więcej osób na Zachodzie jest otyłych oraz choruje na cukrzycę. Naukowcy mają nadzieję, że badania na myszach pomogą w odkryciu nowych metod leczenia zaburzeń poznawczych takich.

 

Źródło: University of South Australia, fot. RawPixel