Dodano: 07 września 2022r.

Delfiny tworzą najbardziej skomplikowaną sieć sojuszy w świecie zwierząt

Nowe badania wykazały, że samce delfinów tworzą trwające przez dekady skomplikowane więzi społeczne. Grupy zwierząt współpracują między sobą, wspólnie żerują i pomagają sobie nawzajem w znajdowaniu partnerek i zwalczaniu konkurentów. Podobne zachowania nie zostały dotąd potwierdzone w świecie zwierząt.

Delfiny tworzą najbardziej skomplikowaną sieć sojuszy w świecie zwierząt

 

Jak wiemy delfiny są wyjątkowo inteligentnymi ssakami. Nie powinno więc dziwić, że potrafią tworzyć wielopoziomowe struktury społeczne, czy raczej sojusze. Jak wykazali badający ich zachowania naukowcy, tworzeniu tych struktur przyświecają konkretne cele.

Opis i rezultaty badań ukazały się na łamach pisma „Proceedings of the National Academy of Sciences” (DOI: 10.1073/pnas.2121723119).

Wielopoziomowe sojusze u delfinów

Naukowcy z Uniwersytetu w Zurychu oraz Uniwersytetu Massachusetts postanowili przeanalizować zachowania delfinów butlonosych. Doszli do wniosku, że poza środowiskiem ludzkim, to właśnie delfiny są zdolne do tworzenia wielopoziomowych sieci sojuszy. Dotyczy to jednak tylko samców.

Badacze wzięli pod lupę 121 delfinów żyjących w okolicach Zatoki Rekina, znajdującej się w zachodniej części Australii. Delfiny te jak się okazało tworzą sojusze, których cel jest ściśle reprodukcyjny.

Jak wygląda to w praktyce? Podstawą są sojusze „pierwszego poziomu”, tworzone zwykle przez 2-3 samce delfinów, które – jak zostało to dość obrazowo określone – współdziałają w ramach wspólnego „konsorcjum” w odniesieniu do pojedynczej przebywającej razem z nimi samicy. Z kolei na „drugim poziomie” sojusze od 4 do nawet 14 delfinów konkurują o „dostęp” do samic, podczas gdy sojusze „trzeciego poziomu” powstają w wyniku kooperacji sojuszy „drugiego poziomu”.

Naukowcy zauważyli również, że w społeczności delfinów istotne jest, aby się dla niej zasłużyć. Czas, przez jaki poszczególne delfiny były w stanie przebywać w pobliżu samic, zależał od tego, w jak dużym stopniu pozycja ich zespołów była ugruntowana w kontekście sojuszy „trzeciego poziomu”. Innymi słowy, relacje społeczne pomiędzy sojuszami poszczególnych poziomów mają wpływ na potencjalne zyski dla samców w postaci większej szansy na reprodukcję.

Znaczenie wyników badań dla rozumienia współpracy między grupami

Sekret sukcesu delfinów polega tu na tym, że, jak twierdzi dr Stephanie King z Bristol's School of Biological Sciences, to właśnie współpraca wewnątrz grup, a nie sam rozmiar grup sprawia, że poszczególne samce są w stanie spędzać więcej czasu z potencjalnymi partnerkami, zwiększając swoje szanse na przekazanie genów. Paradoksalnie rezultaty tych badań są także wartościowe dla wydziałów, instytutów zajmujących się badaniami antropologicznymi, ponieważ mogą pomóc w jeszcze większym stopniu zrozumieć ewolucję cech, co do których byliśmy przekonani, że są właściwe tylko dla naszego gatunku.

Obserwacje delfinów butlonosych wykazały bowiem, że to, co myśleliśmy, że jest dla nas jako ludzi wyjątkowe ze względu na naszą ewolucję, wcale aż tak wyjątkowe nie jest. Do tej pory zakładano bowiem, że współpraca pomiędzy poszczególnymi grupami u ludzi jest czymś unikalnym i wynika z pewnych cech, które odróżniają nas od naszych przodków, których dzielimy np. z szympansami.

Przede wszystkim jest to wiązanie się w pary i tworzenie związków monogamicznych oraz uczestnictwo samców w opiece nad potomstwem. Jak jednak podkreśla Richard Connor, emerytowany profesor Uniwersytetu w Massachusetts, ostatnie analizy wykazały, że powstawanie tego typu sojuszy pomiędzy grupami może mieć także miejsce w zwierzęcych „społecznościach”, które bardziej przypominają te właściwe dla szympansów, niż dla ludzi.

 

Źródło: University of Bristol, fot. Vince Smith from London, United Kingdom, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons