Dodano: 29 wrzesień 2021r.

Innowacyjna technologia recyklingu fotowoltaiki w Polsce. Spore zainteresowanie inwestorów

Recykling fotowoltaiki to konieczność. Za kilka lat zużyte moduły fotowoltaiczne mogą dosłownie zalać firmy zajmujące się ich utylizacją. 2loop Tech i zespół badawczy z AGH opracowują innowacyjną technologię recyklingu, a inwestorzy już dziś są gotowi zaangażować się finansowo w ten projekt, bo wszystko wskazuje na to, że za kilka lat będzie to jedna z najbardziej dynamicznych branż.

Innowacyjna technologia recyklingu fotowoltaiki w Polsce. Spore zainteresowanie inwestorów

 

Co jest innowacyjnego w tej technologii i co ona zmienia?

Recykling paneli fotowoltaicznych jest możliwy już dziś, jednak obecnie wykorzystywana technologia nie będzie wystarczająca, kiedy do utylizacji zostaną skierowane miliony ton odpadów – paneli, które były montowane w okresie większego boomu energii odnawialnej. Poza tym technologia, którą wspólnie opracowują 2loop Tech i zespół badawczy z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, będzie zdecydowanie mniej energochłonna od dziś wykorzystywanych procesów. Biorąc pod uwagę, że to właśnie energia stanowi główny koszt recyklingu modułów PV, ograniczenia zapotrzebowania na nią przełoży się na znacznie wyższą rentowność.

W opracowywanej technologii skróci się także czas potrzebny na pełny cykl procesu recyklingu paneli fotowoltaicznych i dodatkowo zostanie zwiększony odsetek odzyskiwanych materiałów. To pozwoli przetwarzać odpady fotowoltaiczne w jeszcze większej ilości, niż jest to możliwe dziś.

Co skupia uwagę inwestorów?

Inwestorzy, którzy kilka lat temu inwestowali w panele słoneczne, już wtedy wiedzieli, że prędzej czy później trzeba będzie zająć się recyklingiem paneli. Wielu z nich śledziło temat utylizacji modułów bardzo uważnie. Inni dołączyli do grona zainteresowanych niedawno, kiedy stało się jasne, że ilość odpadowych modułów fotowoltaicznych będzie większa niż moce przerobowe zakładów recyklingu. Tylko kwestią czasu było wypracowanie przełomowej technologii.

Średnio w ciągu roku w Europie moc paneli PV rosła o 13 GW. W Polsce obecnie zainstalowane są panele fotowoltaiczne o mocy mniej więcej 5,6 GW – ich utylizacja obecnymi metodami byłaby bardzo trudna, a rentowność przy obecnie wykorzystywanych technologiach – relatywnie niska. Inwestorzy zainteresowali się technologią utylizacji paneli fotowoltaicznych, która będzie tańsza, bardziej wydajna i pozwoli przerabiać większe ilości zużytych paneli. Zanim to nastąpi, trzeba dopracować proces technologiczny w najdrobniejszych szczegółach – to kosztowne wyzwanie, dlatego 2loop Tech finansuje swoje badania z emisji akcji – szacowana stopa zwrotu jest dla inwestorów ostatecznym argumentem przemawiającym za tym, że to branża, którą warto się zainteresować.

Dlaczego inwestorzy wybrali 2loop Tech?

Firm, które chcą zdominować recykling paneli fotowoltaicznych, jest oczywiście więcej. Inwestorzy, którzy szukali najlepszej lokaty dla swoich aktywów wybierali 2loop Tech S.A. przede wszystkim z jednego konkretnego powodu: tutaj za obietnicą rozwoju technologii nie stoi po prostu dobry PR, tylko konkretna wiedza i rozwiązania zaproponowane przez doświadczonych badaczy.

W przypadku każdej inwestycji mającej być przełomem, jest to bardzo ważne – najważniejszych odkryć nie dokonuje się przez przypadek, a opracowanie skomplikowanej technologii wymaga całego aparatu doświadczalnego, jeśli w ogóle ma się udać. W tym przypadku nie chodziło tylko o to, żeby udoskonalić technologię recyklingu instalacji PV, ale żeby niektóre z jej etapów gruntownie przemodelować i w ten sposób zwiększyć opłacalność całego procesu.

Też możesz zarobić na recyklingu PV

Rozwój technologii kosztuje, ale się opłaca. 2loop Tech finansuje swoje badania z emitowanych akcji. Szacuje się, że w drugiej połowie 2022 roku ukończone zostaną testy przemysłowe, a w kolejnych latach inwestorzy, którzy zdecydują się na wsparcie przełomowych technologii, będą mogli czerpać zyski z przerobu odpadów z fotowoltaiki. Będzie to prawdopodobnie dopiero początek hossy w tej branży, dlatego to dobry moment, żeby zainteresować się emisją akcji 2loop Tech.

 

Źródło: artykuł partnera