Dodano: 10 sierpnia 2021r.

Szybki sposób biologicznego oczyszczania ścieków. Nowa metoda opracowana na Politechnice Białostockiej

Naukowcy z Politechniki Białostockiej opracowali szybszy i nie wymagający dodatkowych urządzeń sposób biologicznego oczyszczania ścieków w sekwencyjnym reaktorze biologicznym. Nowa metoda została zgłoszona do urzędu patentowego.

ścieki

 

Zespół naukowców z Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej przeprowadził badania nad tlenowym granulowanym osadem czynnym w ramach projektu "Analiza wpływu hydrodynamicznych sił ścinających na mechanizm przemian azotu podczas naturalnej granulacji kłaczkowatego osadu czynnego", na co pozyskano grant w wysokości ponad 34 tys. zł z NCN - poinformowała Politechnika Białostocka.

Biologiczne oczyszczanie ścieków

Technologia biologicznego oczyszczania ścieków oparta o granulowany osad czynny, która polega na wykorzystaniu i kontrolowaniu warunków, w których biomasa formuje się w postaci granul, a nie kłaczków, to innowacyjna metoda - podkreśla uczelnia. Metoda ta została wynaleziona ok. dziesięć lat temu, a zastosowano ją dotąd - jak podaje Politechnika Białostocka - w kilkunastu przemysłowych i miejskich oczyszczalniach na świecie, w Polsce od kilku lat działa w oczyszczalni ścieków w miejscowości Ryki.

- Technologia oczyszczania ścieków z wykorzystaniem tlenowego granulowanego osadu czynnego polega na wykorzystaniu konsorcjum mikroorganizmów do biodegradacji szeroko rozumianych związków węgla, form azotu i fosforu. W porównaniu do metod stosowanych do tej pory tlenowe granule osadu czynnego pozwalają na uzyskanie stabilniejszych i lepszych efektów oczyszczania ścieków – powiedział cytowany w komunikacie uczelni, kierujący pracami zespołu dr inż. Piotr Ofman.

Celem badań prowadzonych przez jego zespół była weryfikacja występowania relacji pomiędzy intensywnością, z jaką zachodzą przemiany form azotu i stopniem zgranulowania osadu czynnego. Badania prowadzono w warunkach laboratoryjnych w specjalnie skonstruowanym przez Ofmana sekwencyjnym reaktorze biologicznym, który odwzorowuje pracę występujących reaktorów.

Sekwencyjny reaktor biologiczny

- Skrót SBR może wydawać się nieco enigmatyczny. Z języka angielskiego oznacza on Sequencing Batch Reactor, czyli sekwencyjny lub porcjowy reaktor biologiczny. Z założenia w pojedynczym cyklu pracy tego reaktora można wydzielić tak zwane fazy procesowe, na które składają się między innymi napełnianie, oczyszczanie ścieków w warunkach beztlenowych i tlenowych, fazę sedymentacji oraz dekantacji. Dzięki temu w pojedynczym urządzeniu można przeprowadzić wszystkie biologiczne procesy oczyszczania ścieków – wyjaśnił Ofman.

Te właściwości reaktora, które umożliwiły dowolne sterowanie długościami poszczególnych faz, były istotne ze względu na prowadzone badania. Istotna - jak dodał Ofman - była długość fazy sedymentacji (opadania), dzięki jej skracaniu w reaktorze zachodziły procesy, które przyspieszały formowanie tlenowych granul osadu czynnego.

Jak powiedział Ofman, do urzędu patentowego została zgłoszony sposób wytwarzania tlenowego granulatu. - Ta metoda nie wymaga podłączania dedykowanych urządzeń, nie potrzeba nakładów inwestycyjnych na budowę nowych reaktorów biologicznych, tylko można to konkretne rozwiązanie wdrożyć - dodał. Zgłoszenie patentowe otrzymało już raport techniki, kolejnym etapem jest opinia eksperta, na którą naukowcy czekają.

 

Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl, fot. Needpix