Dodano: 08 czerwca 2022r.

Spotkanie młodych naukowców w Krakowie – Neuronus IBRO Neuroscience Forum 2022

Wraz z organizatorami serdecznie zapraszamy Państwa na wyjątkowe spotkanie młodych naukowców - Neuronus IBRO Neuroscience Forum 2022, które w tym roku odbędzie się w formie stacjonarnej w Krakowie. Jest to już 12. edycja wydarzenia, organizowanego przez studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego i gromadzącego uczestników z całego świata. Konferencja odbędzie się w dniach 15-17 października 2022 r. w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Spotkanie młodych naukowców w Krakowie – Neuronus IBRO Neuroscience Forum 2022

 

Neuronus IBRO Neuroscience Forum 2022 to międzynarodowa, interdyscyplinarna konferencja odbywająca się na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. To już 12. jej edycja. Przez tak długą obecność w środowisku ugruntowała ona swoją pozycję jako jedno z czołowych wydarzeń poświęconych neuronauce w Europie, podczas którego możemy obserwować zderzenie się dwóch światów - pełnej zapału sfery rozwijającej się nauki młodego pokolenia i przestrzeni doświadczonych profesorów będącymi ekspertami w swoich dziedzinach.

Neuronus IBRO Neuroscience Forum

Neuronus IBRO Neuroscience Forum jest największą cykliczną konferencją w obrębie neuronauk w Polsce i całej Europie Środkowo-Wschodniej, oraz największą konferencyjną marką własną Uniwersytetu Jagiellońskiego o zasięgu międzynarodowym. Organizowane w Krakowie wydarzenie zrzesza doktorantów i studentów z całego świata. Głównym jego celem jest stworzenie platformy dla badaczy na różnym etapie swojej kariery. Sprzyja to swobodnej wymianie pomysłów i doświadczeń oraz daje możliwość zaprezentowania, często po raz pierwszy, swoich badań krytycznej międzynarodowej publiczności, a także ułatwia nawiązywanie cennych kontaktów z naukowcami reprezentującymi różne dziedziny neurobiologii.

Ponadto na konferencji prezentowane jest szerokie spektrum możliwości związanych ze stażami oraz z miejscami pracy w ramach Neuronus Careers. Bogaty program konferencji poruszający wiele aspektów neuronauki prezentuje najnowsze trendy badawcze, inspirując młodych naukowców do podjęcia innowacyjnych badań. Celem organizatorów jest również umocnienie pozytywnego wizerunku Krakowa i Uniwersytetu Jagiellońskiego jako dynamicznego ośrodka badań nad układem nerwowym.

Poprzednie edycje konferencji zgromadziły w sumie ponad 3000 uczestników z ponad 100 instytucji naukowych i uniwersyteckich, afiliowanych w 34 krajach. W ostatniej edycji konferencji, która odbyła się w formie zdalnej ze względu na kryzys pandemiczny, było ponad pół tysiąca uczestników oraz 318 aktywnych uczestników z całego świata (w tym, poza Europą, m.in z Indii, Iranu, Meksyku, Izraela, USA, Kanady), których wykłady stanowiły 60 proc. wystąpień konferencyjnych. Pomimo zdalnej formy zeszłej edycji konferencji, wydarzenie w 2022 r. planowo ma się odbyć w formie stacjonarnej w Auditorium Maximum, największym kompleksie konferencyjnym Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Program

Wydarzenie zostało podzielone na cztery bloki tematyczne – Cognitive Neuroscience, Biological Neuroscience, Computational Neuroscience oraz Medical Neuroscience.

Pierwszy z nich przedstawia badania psychofizjologiczne, związane z przetwarzaniem emocji czy percepcją. Drugi blok to badania podstawowych mechanizmów neurobiologii, takie jak podłoże chorób neurodegeneracyjnych. Blok Computational skupia się na badaniach z zakresu neuroinformatyki, jak np. rozwój sztucznych sieci neuronowych. Ostatni z bloków prezentuje zagadnienia neurologii i psychiatrii oraz przypadki kliniczne z zakresu chorób układu nerwowego.

W planie przewidziane są m.in. prezentacje ustne, sesje posterowe oraz wykłady plenarne ekspertów w swoich dziedzinach. W tym roku zaproszenie przyjęli: Lauri Nummenmaa (Turku PET Centre, Finland), Florian Engert (Harvard University, USA), Marina Bedny (Johns Hopkins University, USA), Suzana Herculano-Houzel (Vanderbilt University, USA), Mathias V. Schmidt (Max Planck Institute of Psychiatry, Germany) i Charles Hillman (Northeastern University, USA).

Neuronus IBRO Neuroscience Forum 2022

Gdzie i kiedy?

Konferencja odbędzie się w dniach 15-17 października 2022 r. w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego. W dzień poprzedzający konferencję (14 października) będą miały miejsce warsztaty dla młodych naukowców dotyczące analizy danych naukowych oraz perspektyw kariery w neurobiologii, stanowiące niepowtarzalną okazję do zdobycia cennego doświadczenia i poszerzenia umiejętności.

Wszystkich zainteresowanych nie tylko badaniami mózgu, ale i programowaniem, eksploracją danych oraz uczeniem maszynowym, zachęcamy również do zapoznania się z ofertą hackatonu Brainhack 2022 - wydarzenia satelitarnego konferencji, odbywającego się w dniach 21-23 października.

W obecnej formie IBRO Neuroscience Forum jest współorganizowane od 2012 r. przez dwa wydziały Uniwersytetu Jagiellońskiego - Wydział Biologii i oraz Wydział Filozoficzny - pod patronatem International Brain Research Organization (IBRO). Konferencję organizują od ponad dziesięciu lat, wkładając w nią wiele serca i wysiłku, bez jakiejkolwiek gratyfikacji, studenci, doktoranci oraz pracownicy Instytutu Zoologii UJ, Instytutu Psychologii UJ oraz Instytutu Farmakologii PAN.