Dodano: 27 czerwca 2019r.

Sojusz 4EU+ wśród laureatów konkursu „European Universities”

Sojusz 4EU+, do którego należy Uniwersytet Warszawski i pięć innych renomowanych uczelni badawczych otrzymał grant w pilotażowym konkursie Komisji Europejskiej „European Universities” finansowanym z programu Erasmus+. W działania konsorcjum zaangażowani są studenci, doktoranci, naukowcy i pracownicy administracji.

Flaga Unii Europejskiej

 

Komisja Europejska wyłoniła 17 z 54 konsorcjów uczelni, które otrzymały grant na rozwój współpracy m.in. w dziedzinie kształcenia, badań, transferu technologii oraz mobilności. Wśród zwycięzców jest sojusz 4EU+ złożony z Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Karola, Uniwersytetu w Heidelbergu, Uniwersytetu Sorbońskiego, Uniwersytetu w Kopenhadze i Uniwersytetu w Mediolanie.

10 marca 2018 roku w Paryżu cztery europejskie uczelnie badawcze – Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Sorboński, Uniwersytet w Heidelbergu i Uniwersytet Karola w Pradze – podpisały deklarację dotyczącą stworzenia sojuszu uniwersytetów European University Alliance 4EU. W ten sposób uczelnie sformalizowały współpracę dotyczącą prowadzenia badań naukowych na światowym poziomie, wspólnych programów studiów, kształcenia doktorantów, inicjatyw związanych z innowacyjnością, transferem technologii i społeczną odpowiedzialnością uczelni.

 

Do sojuszu 4EU w październiku 2018 roku zaproszono Uniwersytet Kopenhaski i Uniwersytet w Mediolanie. 17 stycznia 2019 roku w Heidelbergu rektorzy uniwersytetów należących do 4EU oraz rektorzy nowych uczelni podpisali Memorandum of Understanding – umowę, na mocy której powstało konsorcjum 4EU+ Alliance +.

„Sześciu partnerów, trzy wyzwania, jedna wizja” - to hasło 4EU+. W misji sojuszu podkreślono odpowiedzialność uczelni za poszukiwanie rozwiązań globalnych wyzwań m.in. nierówności społecznych, zmian klimatu czy wzrostu liczby fake newsów. Wśród wyzwań stojących przed partnerami sojuszu jest zwiększenie mobilności, pogłębienie integracji czy ustanowienie wspólnych ram dla kształcenia.

6 uniwersytetów realizuje ponad 100 wspólnych projektów badawczych, edukacyjnych i podnoszących kompetencje pracowników. Większość z nich dotyczy programów flagowych, tzw. flagshipów:

  • Zdrowie i zmiany demograficzne w środowisku miejskim,
  • Europa w zmieniającym się świecie: zrozumienie gospodarek, kultur i języków,
  • Transformacja nauki i społeczeństwa poprzez rozwijanie zaawansowanych technologii informacyjnych, obliczeniowych i komunikacyjnych,
  • Bioróżnorodność i zrównoważony rozwój

 

Źródło: Uniwersytet Warszawski, fot. CC BY-SA 2.0/ Flickr/ MPD01605