Dodano: 19 kwietnia 2017r.

W Puszczy Białowieskiej odkryto kurhany sprzed 1,5 tys. lat

Warszawscy archeolodzy odkryli na terenie Puszczy Białowieskiej kilkadziesiąt kurhanów, szczątki grodziska oraz zarysy pól uprawnych. Znaleziska dokonano za pomocą lotniczego skanowania radarowego.

Kurhan w Przywozie

 

Naukowcy z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (IA UKSW) w Warszawie użyli technik lotniczego skanowania laserowego (ALS). To dzięki nim możliwe było dokonanie odkryć w trudno dostępnym dla archeologów terenie jakim jest las.

- Odkryliśmy między innymi duże skupisko kurhanów wstępnie datowanych na okres wpływów rzymskich (między I a V w.), grodzisko, ślady pól uprawnych oraz liczne kopce, z których część stanowiły pozostałości działalności przemysłowej na terenie puszczy, m.in. smolarnie i mielerze – powiedział w rozmowie z Polską Agencją Prasową Roman Szlązak, doktorant z IA UKSW w Warszawie.

Archeolodzy nie będą mogli przeprowadzić wykopalisk w okolicy znalezisk. To ze względu na zaostrzone przepisy ochrony dziedzictwa przyrodniczego na terenie Białowieskiego Parku Narodowego oraz przylegających do niego rezerwatów. - Wytypowane dzięki ALS miejsca wizytowaliśmy w terenie. Po oględzinach byliśmy w stanie ustalić ich wstępną funkcję i chronologię – stwierdziła dr Joanna Wawrzeniuk z IA UKSW, która jest głównym koordynatorem projektu.

Archeolodzy twierdzą, że kurhany zostały zbudowane przez społeczności kultury wielbarskiej, którą kojarzą z ludem Gotów. Badacze znaleźli skupiska kurhanów w północnej części Białowieskiego Parku Narodowego. Dzięki skanowaniu wyraźnie widać podwyższone pasy ziemi, które mogą być dawnymi granicami oddzielającymi pola uprawne.

Znaleziono też pozostałości po grodzisku. Znajduje się ono nad rzeką Orłówką i zbudowane zostało na planie okręgu o średnicy 30 metrów. Otoczone jest niewielkim, ziemnym wałem, który obecnie sięga wysokości około pół metra. Wewnątrz obwarowań archeolodzy znaleźli pozostałości po naczyniach oraz fragmenty narzędzi krzemiennych.

Grodzisko zostało wzniesione w strategicznym miejscu – na wzniesieniu otoczonym bagnami. Stąd badacze sądzą, że miało charakter obronny. W okolicy znaleziono pozostałości grobli, kopce oraz ślady pól rolnych.

Rozpoczęte właśnie badania mają potrwać trzy lata. Finansowane są przez Narodowe Centrum Nauki w ramach projektu "Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Puszczy Białowieskiej".

Badania palinologiczne (pułkowe) wykonane zostały przez zespół prof. dr hab. Małgorzaty Latałowej (Pracownia Paleoekologii i Archeobotaniki, Katedra Ekologii Roślin, Uniwersytet Gdański) przy pomocy pracowników Instytutu Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk. Dzięki nim stwierdzono, że objęty badaniami teren puszczy był raczej sporadycznie zasiedlany przez człowieka.

Więcej informacji o projekcie oraz aktualności na stronie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

 

Źródło: PAP, RMF24.pl, fot. Xanes/CC. BY-SA 3.0/Wikimedia Commons