Dodano: 12 czerwiec 2019r.

Psychologowie z UW apelują o propagowanie wiedzy na temat zmian klimatu

Jak informuje Uniwersytet Warszawski, Rada Wydziału Psychologii zaapelowała do całego środowiska akademickiego o podjęcie wszelkich możliwych działań, których celem będzie upowszechnianie wiedzy na temat zagrożeń wynikających ze zmian klimatycznych oraz zapoczątkowanie szerokiej dyskusji naukowej.

Roztopy na Grenlandii

 

Psychologowie z Uniwersytetu Warszawskiego zaapelowali do środowiska akademickiego o podjęcie wszelkich możliwych działań, których celem będzie upowszechnianie wiedzy na temat zagrożeń wynikających ze zmian klimatycznych. 28 maja Rada Wydziału Psychologii UW przyjęła deklarację na ten temat, a 5 czerwca poparł ją senat uczelni przez aklamację. Jest to pierwszy tego rodzaju dokument uchwalony na uniwersytecie w Polsce.

Naukowcy od dawna alarmują, że ocieplenie klimatu spowodowane działaniami człowieka stanowi poważne niebezpieczeństwo dla przyszłości ludzi i środowiska. Wśród konsekwencji bezpośrednich wymieniają nasilenie ekstremalnych zjawisk pogodowych, np. huraganów, suszy, powodzi czy fal upałów. Pośrednie skutki dotyczą zdrowia ludzi, środowiska i szeroko rozumianej gospodarki. Ryzyka związane z globalnym ociepleniem dotyczą m.in. takich zagrożeń, jak utrata miejsc do życia i śmierć milionów ludzi oraz wymieranie gatunków na masową skalę.

 

Psychologowie z warszawskiej uczelni w przyjętym dokumencie zwracają uwagę, że zmiany klimatu stanowią problem, który wymaga rozwiązań nie tylko na poziomie środowiskowym, ale również społeczno-kulturowym. Uczeni już teraz przewidują poważne konsekwencje, jakie za sobą pociągną zmiany klimatu, w tym „narastanie fali lęku w populacji ogólnej i nasilanie się objawów stresu pourazowego na skutek częstych katastrof naturalnych . W psychologii badane są również takie zjawiska jak zaprzeczanie zmianom klimatycznym czy lęk z nimi związany” – czytamy w dokumencie.

„Dla zapobieżenia najgroźniejszym konsekwencjom zmian klimatu kluczowa jest powszechna akceptacja wiedzy naukowej. Jej odrzucanie, wciąż często obserwowane w przestrzeni publicznej, może opóźnić wdrożenie pilnych i koniecznych rozwiązań. Zaprzeczanie problemowi zmian klimatu jest także wyrazem problemu utraty społecznego zaufania do nauki, do wartości rozumu i wiedzy, jest zatem sprawą ważną dla całej społeczności akademickiej” – czytamy dalej.

Naukowcy podkreślili wagę upowszechniania wiedzy na temat wyników badań dotyczących zmian klimatycznych oraz uwzględnianie tych zagadnień w pracy naukowej prowadzonej we wszystkich dyscyplinach. Przyjęta deklaracja zawiera także postulat podjęcia szerokiej dyskusji na Uniwersytecie Warszawskim i w całym środowisku polskich naukowców wszystkich dyscyplin na temat możliwości podjęcia działań ukierunkowanych na przeciwdziałanie zmianom klimatu oraz przygotowanie się na ich konsekwencje.

 

Źródło: Uniwersytet Warszawski, fot. fot. Christine Zenino, Wikimedia Commons, CC BY 2.0