Dodano: 05 listopada 2018r.

Polskie rzeki pod nadzorem satelitów

Polscy inżynierowie stworzyli system do monitoringu lodu na rzekach w oparciu o dane z satelitów obserwacji Ziemi. Jego zadaniem jest dostarczenie aktualnej sytuacji na rzekach i pomoc w zapobieganiu ewentualnym powodziom. Rozwiązania te zostały opracowane przez firmę Astri Polska w ramach projektu EO4EP, realizowanego dla Europejskiej Agencji Kosmicznej i Banku Światowego. Projekt zakończył się na początku października oddaniem operacyjnego serwisu i obecnie trwają rozmowy na temat możliwości wdrożenia go w Polsce.

Satelitarny obrazy powodzi

 

Zatory lodowe na rzekach, to jedna z przyczyn występowania powodzi w Polsce w okresie zimowym. Dzięki wykorzystaniu radarowych danych satelitarnych, służby i instytucje odpowiedzialne za gospodarkę wodną mogą dysponować informacją o stanie rzek dla dużego obszaru, w krótkim czasie po wykonaniu zdjęcia niezależnie od panujących warunków pogodowych. System monitoringu zjawisk lodowych na rzekach opracowany przez Astri Polska dostarcza informację o stanie pokrywy lodowej, dzieląc ją na 3 klasy. Użytkownik ma możliwość generowania raportów lodowych na wzór tych stosowanych do tej pory przez Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej. 

- Zaletą naszego systemu jest wykorzystanie darmowych danych pochodzących z europejskiego programu satelitarnych obserwacji Ziemi „Copernicus”, dzięki czemu użytkownik nie ponosi dodatkowych kosztów z tytułu pozyskiwania nowych danych. Ponadto, dokładność uzyskiwanych wyników jest rzędu 90 proc., co oznacza że prezentowane wyniki są wiarygodne – powiedziała Beata Weintrit, koordynator projektu po stronie Astri Polska.

 

Analizy mogą być prowadzone z dużą dokładnością dla rzek o szerokości powyżej 60 metrów, co jest wystarczające dla monitorowania głównych polskich rzek, takich jak: Wisła, Odra, San, Bug, Narew czy Pilica. Obecnie, prowadzone są rozmowy nad możliwością implementacji systemu w Polsce. System może być dalej rozwijany i w przypadku potrzeby monitorowania mniejszych rzek, system może wykorzystać komercyjne dane wysokorozdzielcze, pochodzące z konstelacji satelitów radarowych, jak na przykład TerraSAR-X/TanDEM-X. 

Astri Polska opracowała system monitoringu lodu na rzekach w ramach projektu EO4EP (Earth Observation for Eastern Partnership) - inicjatywy Europejskiej Agencji Kosmicznej, której celem jest zwiększenie wykorzystania danych satelitarnych w ramach projektów Banku Światowego i Europejskiego Banku Inwestycyjnego prowadzonych w Europie Wschodniej. Cele projektu zostały zrealizowane poprzez opracowanie specjalistycznych narzędzi opartych o darmowe dane z satelitów Sentinel dla instytucji rządowych odpowiedzialnych za gospodarkę wodno-lądową i rolnictwo. Polska znalazła się w grupie beneficjentów programu obok Gruzji, Armenii i Mołdawii. W skład konsorcjum projektu EO4EP wchodzili: Centrum Informacji Kryzysowej Centrum Badań Kosmicznych PAN (lider), GeoSystems, GeoPulse, Astri Polska, GISAT, wspierane przez Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM). 

 

Źródło: inf. prasowa