Dodano: 03 lipca 2019r.

Polski system do monitoringu satelitarnego częścią europejskiego programu "Copernicus"

System satelitarnego monitoringu lodu na wodach śródlądowych w Europie opracowany przez Astri Polska zostanie wdrożony jako nowa funkcjonalność programu satelitarnych obserwacji Ziemi „Copernicus”. Skorzystają z niego m.in.: służby odpowiedzialne za zarządzanie kryzysowe. Będzie to pierwsze tego typu rozwiązanie dla programu „Copernicus” opracowane przez firmę z Polski.

Satelita

 

System Astri Polska umożliwi monitorowanie pokrywy lodowej na wodach śródlądowych Europy w oparciu o dane programu “Copernicus” pozyskane przez satelitę optycznego Sentinel-2. Algorytmy będą działać w pełni automatycznie, a przetworzenie danych odbywać będą się w czasie zbliżonym do rzeczywistego. Oznacza to, że w możliwie najkrótszym czasie, nowo pozyskane dane przez satelitę będą dostępne w postaci produktów w systemie.

Monitoringiem objęte zostaną wody śródlądowe znajdujące się w bazie Europejskiej Agencji Środowiska „EU-Hydro”, tj. rzeki i kanały o szerokości powyżej 50 metrów i zbiorniki wodne o szerokości powyżej 100 metrów lub powierzchni powyżej 1 hektara. Usługa będzie darmowa i ogólnodostępna dla użytkowników na całym świecie.

 

Zatory lodowe na rzekach i zbiornikach wodnych, to jedna z głównych przyczyn występowania powodzi w Europie w okresie zimowym. Dzięki wykorzystaniu danych satelitarnych, służby i instytucje odpowiedzialne za gospodarkę wodną mogą dysponować informacją o stanie wód dla dużego obszaru terenu, w krótkim czasie po wykonaniu zdjęcia.

- Nasz system zostanie opracowany w ramach projektu CoSIMS - Copernicus Snow & Ice Monitoring Service, którego celem jest stworzenie narzędzi do satelitarnego monitoring śniegu i lodu w krajach europejskich. Rozwiązania te zostaną włączone do serwisu monitorowania obszarów lądowych Europejskiego programu satelitarnych obserwacji Ziemi „Copernicus” - powiedziała Beata Weintrit, Koordynator Projektu CoSIMS po stronie Astri Polska. - Projekt CoSIMS potrwa 2 lata, jednak nasz system musi być w pełni operacyjny do końca roku – zaznaczyła.

Program Obserwacji Ziemi Copernicus to inicjatywa realizowana przez Unię Europejską we współpracy z Europejską Agencją Środowiska (EEA). Głównym celem Programu jest wypracowanie metod zdalnego monitorowania stanu środowiska. System opracowany przez Astri Polska jest to tzw. serwis geoinformacyjny, czyli automatyczna usługa dostarczająca użytkownikom określone produkty informacyjne na bazie np.: przetworzonych zdjęć satelitarnych, z której użytkownik może korzystać z poziomu przeglądarki internetowej.

Powszechne wykorzystanie usług informacyjnych programu Copernicus ma przyczynić się do skuteczniejszego zarządzania zasobami środowiska. W ubiegłym roku, Astri Polska opracowała podobny system do monitoringu lodu na rzekach w Polsce w ramach projektu EO4EP (Earth Observations for Eastern Partnership) realizowanego na zlecenie Europejskiej Agencji Kosmicznej i Banku Światowego. W przypadku projektu CoSIMS rozwiązania opracowane przez warszawską firmę będą o wiele bardziej kompleksowe. Projekt CoSIMS realizowany jest przez konsorcjum w składzie: Magellium (lider), Astri Polska, CESBIO (Le Centre d'Etudes Spatiales de la BIOsphère) i Meteo-France na rzecz Europejskiej Agencji Środowiska (EEA). 

 

Źródło: materiały prasowe