Dodano: 21 grudzień 2018r.

Pięć medali naukowców z Politechniki Łódzkiej na targach w Seulu

Na międzynarodowych targach Seul International Invention Fair 2018 pięć wynalazków opracowanych w Katedrze Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Politechniki Łódzkiej zostało nagrodzonych medalami. Trzy wynalazki otrzymały złote, a dwa srebrne medale.

Pięć medali naukowców z Politechniki Łódzkiej na targach w Seulu

 

Targi odbyły się w dniach 6-9 grudnia 2018 r. Są one organizowane przez Koreańskie Stowarzyszenie Promocji Inwencji, jedyną instytucję w Korei, która od 1973 roku promuje działalność wynalazczą. Są również wspierane przez Światową Organizację Własności Intelektualnej oraz Międzynarodową Federację Stowarzyszeń Wynalazców. Patronat nad wystawą sprawował Koreański Urząd Własności Intelektualnej.

Trzy wynalazki z Politechniki Łódzkiej otrzymały złote, a dwa srebrne medale – poinformowała rzeczniczka PŁ Ewa Chojnacka.

Złotym medalem uhonorowany został system optymalizacji kosztów budowy oraz eksploatacji podziemnych linii kablowych wysokich napięć. Jego autorami są: dr inż. Andrzej Cichy, dr inż. Bartosz Sakowicz, prof. George Anders, dr inż. Marek Kamiński.

 

W ramach projektu naukowcy stworzyli program komputerowy służący do projektowania podziemnych linii kablowych wysokich napięć. Opracowana aplikacja pozwala na znalezienie optymalnych wymiarów geometrycznych kabla i otuliny, tak by łączne koszty wykonania i eksploatacji (przez założoną liczbę lat) były jak najmniejsze. Spełnione są przy tym dodatkowe warunki związane z możliwościami wykonania wykopu, ograniczeniami temperatury kabli czy wymaganą obciążalnością prądową. Optymalizator wykorzystuje zaawansowane metody numeryczne i optymalizacyjne.

Drugi medal otrzymał projekt ARUZ – Analizator Rzeczywistych Układów Złożonych, którego autorami są: dr hab. inż. Jarosław Jung, dr hab. Piotr Polanowski, dr inż. Rafał Kiełbik, dr inż. Krzysztof Hałagan, dr inż. Witold Zatorski, prof. Jacek Ulański, prof. Andrzej Napieralski, prof. Tadeusz Pakuła, Marek Cieślak.

Analizator Rzeczywistych Układów Złożonych to projekt zrealizowany w ramach rozbudowy Łódzkiego Regionalnego Parku Naukowo-Technologicznego (BioNanoParku), ze środków Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (w ramach PO Innowacyjna Gospodarka), Urzędu Miasta i Urzędu Wojewódzkiego (w ramach RPO). ARUZ jest symulatorem procesów chemicznych wykorzystującym technologię FPGA (Field-Programmable Gate Array).

Zaprojektowany na PŁ (w Katedrze Fizyki Molekularnej oraz w Katedrze Mikroelektroniki i Technik Informatycznych) jest największym tego typu urządzeniem na świecie. Do jego budowy wykorzystano blisko 3000 płyt PCB (Printed Circuit Board) wyposażonych łącznie w niemalże 27000 układów FPGA, które połączono około 75000 kablami sieciowymi o łącznej długości około 100 km. Cała konstrukcja tej potężnej, ale jednocześnie energooszczędnej maszyny obliczeniowej ma kształt walca o średnicy 14m i wysokości 5m. Dzięki swoim nieprzeciętnym rozmiarom oraz unikatowym właściwościom potrafi w 2 tygodnie wykonać symulacje, które na dobrym komputerze klasy PC trwałyby około 40 lat i wymagałyby o 75 proc. większego zużycia energii elektrycznej.

Złoty medal zdobył również Asystent rejestracji obrazu stereoskopowego. Jego autorami są mgr inż. Piotr Perek, dr hab. inż. Dariusz Makowski, dr inż. Aleksander Mielczarek, prof. Andrzej Napieralski.

Asystent to nowatorskie narzędzie wspierające na planie ekipę filmową podczas rejestracji obrazu stereoskopowego. Zapewnia wysokiej jakości obrazu 3D oraz zapobiegae zniekształceniom i błędom obrazu.

Srebrne medale otrzymały: metoda oraz urządzenie do wspieranej kalibracji kamer stereoskopowych oraz skalowalny system klasy przemysłowej do przechwytywania wideo z szybkich kamer.

 

Źródło: Politechnika Łódzka