Dodano: 23 czerwiec 2017r.

NIK negatywnie o Polskiej Agencji Kosmicznej; agencja: raport dotyczy tylko 2016 r.

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła funkcjonowanie Polskiej Agencji Kosmicznej - poinformował prezes izby Krzysztof Kwiatkowski. Według agencji raport NIK dotyczy roku 2016, a jego wnioski nie odzwierciedlają obecnej sytuacji.

Ziemia

 

"Negatywnie oceniliśmy funkcjonowanie Polskiej Agencji Kosmicznej. Przekroczono plan wydatków, z pominięciem Prawa Zamówień Publicznych nabywano bilety lotnicze na podróże krajowe i zagraniczne, nie weryfikowano wykonywanej pracy i analiz przez ekspertów zewnętrznych. Jednak zgodnie z przyjętą procedurą szczegółowe informacje zostaną udostępnione, gdy omówię w Sejmie wykonanie budżetu państwa" - poinformował prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski w oświadczeniu przesłanym PAP.

Wnioski pokontrolne dotyczące działalności Polskiej Agencji Kosmicznej (POLSA) prezes NIK przedstawi na posiedzeniu Sejmu w dniach 18-20 lipca.

Główna specjalistka ds. kontaktów z mediami POLSY Urszula Szwed-Strych w oświadczeniu przesłanym PAP zwraca uwagę, że raport NIK dotyczy całego roku 2016, a jego wnioski nie odzwierciedlają obecnej sytuacji w agencji. "Przyjęliśmy rekomendacje z wystąpienia pokontrolnego NIK, które otrzymaliśmy pod koniec kwietnia 2017 roku, i jesteśmy bardzo zaawansowani w ich wdrażaniu” - zapewniła.

Jak zaznaczyła, 2016 r. był pierwszym pełnym rokiem działalności Polskiej Agencji Kosmicznej, w czasie którego trwały intensywne prace merytoryczne związane z realizacją ustawowych zadań agencji i jednoczesnej kontynuacji prac organizacyjnych związanych z rozwijaniem działalności nowej organizacji.

"Jak często w takich przypadkach, nie był on wolny od błędów. W październiku 2016 roku został odwołany ze stanowiska prezesa PAK (Polskiej Agencji Kosmicznej) profesor Marek Banaszkiewicz, w związku z niezatwierdzeniem przez KPRM sprawozdań z działalności Agencji w roku 2015" - przypomniała w oświadczeniu.

O ustaleniach pokontrolnych NIK poinformowało w czwartek Radio Zet. Odnosząc się do nich, przedstawicielka POLSY uznała za nieprawdziwą informację (podaną na stronie internetowej radia), że w roku 2016 spośród 17 zadań ustawowych agencja rozliczyła się z realizacji tylko jednego.

"PAK realizował w roku 2016 wszystkie, poza jednym, zadania określone w ustawie o Polskiej Agencji Kosmicznej. Potwierdzają to zapisy z wystąpienia pokontrolnego Najwyższej Izby Kontroli, zgodnie z którymi w 2016 r. Agencja realizowała swoje zadania ustawowe, chociaż część z nich była realizowana w ograniczonym zakresie" - czytamy w przesłanym PAP oświadczeniu.

Urszula Szwed-Strych dodała, że POLSA nie podjęła działań dotyczących jednego zadania, związanego z prowadzeniem rejestru obiektów w przestrzeni kosmicznej. Stało się tak "z braku stosownych przepisów określających treść rejestru i sposób jego prowadzenia, których stworzenie nie leży w kompetencjach PAK" - napisała.

POLSA powstała w 2014 r. na mocy Ustawy o Polskiej Agencji Kosmicznej. Jej zadaniem jest koordynowanie działań polskiego sektora kosmicznego (rozproszonych wcześniej między różne instytucje i resorty); inicjowanie, przygotowywanie oraz wdrażanie założeń, głównych kierunków badań i programów w dziedzinie badania i użytkowania przestrzeni kosmicznej. Zadaniem POLSY jest również usuwanie barier w rozwoju firm i instytucji badawczo-rozwojowych z sektora kosmicznego.

Działalność agencji nadzoruje prezes rady ministrów - on też powołuje prezesa POLSY.

Pierwszym prezesem POLSY został prof. Marek Banaszkiewicz, który pełnił tę funkcję do 7 października 2016 r. Został odwołany ze stanowiska związku z tym, że premier Beata Szydło nie zatwierdziła sprawozdań agencji za rok 2015. Od tego czasu - po powołaniu przez premier - obowiązki prezesa pełni płk Piotr Suszyński - wiceprezes POLSY ds. obronnych.
 


Źródło: PAP – Nauka w Polsce, fot. NASA