Dodano: 18 maj 2021r.

NCBR wyłoni 40 półfinalistów „Wielkiego Wyzwania: Energia”

Wkraczamy w decydującą fazę pierwszego w Polsce „Wielkiego Wyzwania: Energia”, realizowanego dzięki Funduszom Europejskim. Z końcem kwietnia minął termin dostarczenia filmów ćwierćfinałowych. Wpłynęło ich 69. W filmach uczestnicy musieli wykazać, że prototypy opracowywanych przez nich małogabarytowych elektrowni wiatrowych działają. Przed Narodowym Centrum Badań i Rozwoju stoi teraz nie lada wyzwanie: do 31 maja br. wybierze 40 zespołów, które zakwalifikują się do półfinału i pozostaną w grze o milion złotych nagrody.

NCBR wyłoni 40 półfinalistów „Wielkiego Wyzwania: Energia”

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zainicjowało „Wielkie Wyzwanie: Energia”, mając na uwadze konieczność zwiększenia udziału energii ze źródeł odnawialnych w krajowym zużyciu prądu. W tym przypadku chodzi w szczególności o wykorzystanie potencjału energetyki wiatrowej w skali przydomowej, gdzie producentem energii jest prosument. Problemem badawczym postawionym w pierwszych tego rodzaju zawodach technologicznych w Polsce jest wytworzenie i magazynowanie energii elektrycznej pochodzącej z energii wiatru w najbardziej efektywny sposób, w warunkach przydomowych i przy niewielkich prędkościach wiatru.

Zadaniem uczestników, którzy podjęli wyzwanie, jest budowa prototypu małej elektrowni wiatrowej o parametrach określonych w „Podręczniku Uczestnika”. W inicjatywie realizowanej ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Inteligentny Rozwój biorą udział osoby fizyczne – pasjonaci OZE i energetyki wiatrowej, a wśród nich m.in. naukowcy, studenci czy „garażowi” wynalazcy. Nad swoimi rozwiązaniami pracują samodzielnie lub w zespołach.

69 ćwierćfinałowych filmów

Ćwierćfinał to ważny etap Wyzwania. Dlaczego? W tej fazie zmagań uczestnicy mieli za zadanie przesłać do weryfikacji materiał wideo, w którym przedstawili działanie swojego prototypu podczas nawiania wiatru. Na tym etapie urządzenie powinno być w stanie przekształcić energię kinetyczną na elektryczną.

Na podstawie przekazanych w ćwierćfinale filmów Narodowe Centrum Badań i Rozwoju do końca maja br. wybierze uczestników półfinału, do którego może przystąpić 40 najlepszych zespołów. Jeśli większa liczba drużyn spełni postawione przed nimi wymagania, NCBR może powiększyć grono uczestników kolejnego etapu Wyzwania.

Ostatnia prosta do Wielkiego Finału

Uczestnicy, którzy pomyślnie przejdą selekcję do półfinału, będą mieli czas na przygotowanie swoich prototypów do wizyt gospodarczych, które planowane są na przełomie czerwca i lipca. Półfinał „Wielkiego Wyzwania: Energia” polegać będzie na przeprowadzeniu testu działania urządzenia w warunkach sztucznego wiatru, wiejącego ze zmienną prędkością, ale co ważne – identycznego dla każdego urządzenia. Poszczególne prototypy zostaną podłączone do aparatury pomiarowej dostarczonej przez organizatora.

– Do finału zakwalifikuje się jedynie dziesięciu uczestników, dlatego rywalizacja jest tak wymagająca. Zwycięzca „Wielkiego Wyzwania: Energia”, którego prototyp w sposób najbardziej skuteczny i efektywny przetworzy energię wiatru w energię elektryczną, otrzyma milion złotych nagrody. Ale zwycięzcami będą tak naprawdę wszyscy, którzy włączyli się w te zmagania i opracowali prototypy przydomowych elektrowni wiatrowych: ekologiczne, ciche, a przy tym estetyczne. Te rozwiązania to przecież nowe kompetencje, które zasilą rodzimy rynek turbin wiatrowych i mają szansę przyciągnąć inwestorów – mówi Wojciech Kamieniecki, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. – Wierzymy, że współzawodnictwo wpłynie pozytywnie na dążenie do naszego nadrzędnego celu, jakim jest stymulowanie powstawania i rozwijania przełomowych technologii wydajnych urządzeń energetyki wiatrowej oraz szerzej – promowania pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł – dodaje.

Warto wspomnieć, że spośród półfinalistów jury wytypuje trzy projekty o największym potencjale w kategorii „wzornictwo”. Nagrodę specjalną w tej kategorii otrzyma ten spośród nominowanych uczestników, którego prototyp uzyska największą liczbę głosów publiczności.

Wielki Finał na stadionie PGE Narodowy

Wszyscy w napięciu czekają na finał „Wielkiego Wyzwania: Energia”, który odbędzie się na stadionie PGE Narodowy w Warszawie. Decydującą fazę rywalizacji będzie mogła śledzić publiczność. W Wielkim Finale, w celu zwizualizowania wyniku pomiaru, prototypy zostaną podłączone do instalacji pomiarowych, które wskażą najlepszy projekt.

Finałowa rozgrywka potrwa maksymalnie 6 godzin, a zespół, którego prototyp najlepiej poradzi sobie z zadaniem, zostanie zwycięzcą Wyzwania i wygra milion złotych! 

„Wielkie Wyzwanie: Energia” i Green Deal

Technologia opracowywana w „Wielkim Wyzwaniu: Energia” ma szansę przyczynić się do transformacji systemu energetycznego naszego kraju, co jest spójne z celami Unii Europejskiej zawartymi w strategii „Europejskiego Zielonego Ładu”. Jest to plan mający na celu przekształcenie Unii w nowoczesną i konkurencyjną gospodarkę, która w 2050 r. osiągnie zerowy poziom emisji gazów cieplarnianych.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju rozpoczęło także dziewięć przedsięwzięć, również finansowanych z Funduszy Europejskich (POIR), które w pełni wpisują się w te założenia. W ich ramach zostaną opracowane m.in.: nowoczesne oczyszczalnie ścieków, innowacyjne biogazownie, budynki efektywne energetycznie i procesowo, ciepłownie przyszłości, a także technologie magazynowania energii elektrycznej, wentylacji dla szkół i domów czy domowej retencji. Wszystkie te projekty to szansa na czystsze środowisko, zdrowsze społeczeństwo i nowoczesną, konkurencyjną gospodarkę.

Przedsięwzięcie pn. „Wielkie Wyzwanie: Energia” realizowane jest w ramach projektu pozakonkursowego pn. Podniesienie poziomu innowacyjności gospodarki poprzez wdrożenie nowego modelu finansowania przełomowych projektów badawczych (projekt realizowany w ramach poddziałania 4.1.3 Innowacyjne metody zarządzania badaniami Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój).

Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Źródło i fot.: NCBR