Dodano: 29 czerwca 2022r.

Na czym polega edukacja włączająca?

Na czym polega edukacja włączająca?

 

Edukacja włączająca to model nauczania proponowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Istotą tego procesu jest wdrożenie w systemie nauczania zmian, które pozwolą na stworzenie szkoły na miarę XXI wieku. Szkoła w obecnych czasach ma być miejscem, do którego każde dziecko będzie miało łatwy dostęp, szczególnie to, z wyjątkowymi potrzebami. Szkoła powinna budować więzi, integrować i uczyć empatii oraz współpracy. W ręce nauczycieli oddaje się szereg nowoczesnych narzędzi do wykorzystania w pracy. Organizuje się szkolenia, w zakresie nabycia kompetencji tworzenia planów nauczania angażujących całą grupę i uwzględniających różne potrzeby każdego ucznia. Właściwe wykorzystanie proponowanych rozwiązań pozwoli absolwentom szkół odnaleźć się w coraz bardziej wymagającej rzeczywistości, a w przyszłości znaleźć pracę, w której maksymalnie wykorzystają zdobytą wiedzę i kompetencje. Edukacja włączająca to szansa dla każdego ucznia na optymalne poznanie siebie, swoich predyspozycji, na rozwinięcie kompetencji emocjonalnych i społecznych.

Czym jest Zintegrowana Platforma Edukacyjna?

Ministerstwo Edukacji i Nauki, korzystając ze wsparcia finansowego Europejskiego Funduszu Społecznego, stworzyło w 2019 roku platformę, na której zgromadzono szereg treści edukacyjnych. Materiały te są opracowane na podstawie obowiązujących standardów nauczania na każdym jego poziomie. Młodzież znajdzie tam informacje w przystępnej, atrakcyjnej i nowoczesnej formie. Zaletą tego narzędzia jest jego dostępność. Dzięki aplikacji mobilnej z materiałów można korzystać offline, są dostępne bezpłatnie. Dzięki temu możemy śmiało mówić o edukacji będącej „pod ręką” – korzystamy kiedy chcemy i gdzie chcemy. Zintegrowana Platforma Edukacyjna daje nauczycielom możliwość uatrakcyjniania prowadzonych zajęć, a uczniom samodzielne zgłębianie wiedzy poprzez wyszukiwanie interesujących treści w atrakcyjnym wydaniu.

Po co powstał Zintegrowany System Kwalifikacji?

Edukacja nie kończy się wraz z otrzymaniem świadectwa czy dyplomu. Chcąc być aktywnym na rynku pracy i samemu dawać sobie szanse na rozwój, musimy stale się uczyć. Zdobywanie nowych kompetencji, poza systemem edukacyjnym, to dziś norma. Często osoba wykonująca dany zawód ma hobby czy dodatkowe umiejętności, które także można wykorzystać w celach zarobkowych czy w celu zmiany dotychczasowej pracy i branży. Chcąc uwiarygodnić w oczach pracodawcy swoja wiedzę, warto posłużyć się Zintegrowanym Systemem Kwalifikacji. Został on opracowany, by umożliwić zdobywanie certyfikatów poświadczających konkretne kompetencje. Korzystając ze Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji (kwalifikacje.gov.pl), możemy wyszukać zarówno interesującą nas kwalifikację, jak też instytucję, która umożliwi walidację w tym zakresie. Zdobywane tą drogą certyfikaty są rozpoznawalne we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Jest to formalne potwierdzenie kwalifikacji, które zdobyliśmy samodzielnie, poza szkołą czy uczelnią. Tworzenie tego typu rozwiązań jest odpowiedzią na dynamicznie zmieniający się rynek pracy. Wciąż powstają nowe zawody, a co za tym idzie, nowe szanse na rozwój. W tym miejscu należy poruszyć ideę lifelong learning, czyli uczenia się przez całe życie. Zdobywanie wiedzy samo w sobie jest dodatkową umiejętnością, ale także wymogiem obecnych czasów. Chcąc odnosić sukcesy, zapewnić sobie udaną karierę, należy nieustannie dbać o własny rozwój i poszerzanie wiedzy z rozmaitych dziedzin. Dzięki temu stajemy się atrakcyjnym pracownikiem, odkrywamy nowe możliwości, zwiększamy swoją elastyczność na rynku pracy. Niezależnie od otaczającej nas rzeczywistości, warto się uczyć i poszerzać swoje horyzonty.

Po więcej szczegółów zapraszamy na stronę https://edukacjawzasiegureki.pl.

 

Źródło: artykuł partnera