Dodano: 09 lutego 2017r.

Interaktywna mapa polskich zabytków

Mapa polskich zabytków została zaktualizowana i zawiera już ponad 84 tysiące wpisów. Można tam znaleźć stanowiska archeologiczne, zabytki ruchome i nieruchome oraz Pomniki Historii i miejsca wpisane na listę UNESCO.

Interaktywna mapa zabytków


Mapa polskich zabytków prowadzona przez Narodowy Instytut Dziedzictwa nie zawiera wszystkich polskich zabytków i stanowisk archeologicznych. Tych ostatnich jest w naszym kraju około 450 tysięcy. Ale aktualizowana jest co rok i obecnie znajdują się na niej te najważniejsze i szczególnie cenne. Mapa dostępna jest pod adresem http://mapy.zabytek.gov.pl i z pewnością przyda się podczas planowania wycieczek.

Na mapie można znaleźć „informacje o ponad 76 200 obiektach wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych oraz ponad 7 700 stanowiskach archeologicznych. Na portalu znajdują się również informacje o wszystkich obiektach na liście światowego dziedzictwa UNESCO oraz wszystkie Pomniki Historii” – poinformował Narodowy Instytut Dziedzictwa na jednym z portali społecznościowych.

„Równolegle nasze repozytorium dokumentacji cyfrowej wzbogaciło się w roku 2017 o ponad 1 500 tysiąca dokumentów obejmujących rejestr zabytków nieruchomych, ruchomych oraz archeologicznych. Dokumentacja przekazywana jest do Narodowego Instytutu Dziedzictwa przez Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków” – czytamy dalej.

Narodowy Instytut Dziedzictwa podał także, że serwis w ubiegłym roku otrzymał 16 milionów zapytań. To daje średnio 18,5 tysiąca użytkowników miesięcznie.

Internauci mogą znajdować zabytki według wielu kryteriów - m.in. wyszukując po nazwie konkretne zabytki nieruchome, wśród których są zespoły pałacowe, sakralne, gospodarcze, układy przestrzenne lub komunikacyjne. Innymi kategoriami są Pomniki Historii, zabytki znajdujące się na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO oraz zabytki archeologiczne. Możliwe jest też sortowanie zabytków po okresie, z którego pochodzą.

Strona nie udostępnia jednak wszystkich informacji o zabytkach. To ze względu na troskę o ich los. Dostęp do pełnej bazy mają wyłącznie eksperci po zalogowaniu się do systemu Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

 

Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa, PAP