Dodano: 07 lutego 2017r.

Instytut w Świerku zapleczem badawczym Komisji Europejskiej

Narodowe Centrum Badań Jądrowych podpisało umowę o współpracy ze Wspólnotowym Centrum Badawczym (Joint Research Centre, JRC). Dzięki temu Instytut w Świerku będzie miał większy wpływ na politykę UE m.in. w zakresie rozwoju technologii jądrowych.

Reaktor Maria

 

Wspólnotowe Centrum Badawcze tworzy sześć instytutów naukowych z Unii Europejskiej (z Belgii, Niemiec, Włoch, Holandii i Hiszpanii). Te ośrodki badawcze i centrala w Brukseli stanowią niezależny, naukowy i techniczny organ doradczy dla Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, Rady Unii Europejskiej i krajów członkowskich.

Misją Dyrekcji Generalnej JRC jest zapewnienie wsparcia naukowego i technicznego dla koncepcji, rozwoju, wdrażania i monitorowania polityki Unii Europejskiej.

W poniedziałek szefowie sześciu zespołów badawczych JRC odwiedzili ośrodek w Świerku i spotkali się z polskimi naukowcami - poinformował w przesłanym PAP komunikacie Marek Sieczkowski, rzecznik NCBJ.

W ramach podpisanej umowy Narodowe Centrum Badań Jądrowych ma możliwość współtworzenia programów badawczych Wspólnotowego Centrum Badawczego. Dzięki temu polscy naukowcy będą brać udział w opracowywaniu i koordynowaniu polityki Unii Europejskiej. W szczególności w zakresie rozwoju technologii jądrowych w takich obszarach jak energetyka, gospodarka, cyberbezpieczeństwo czy medycyna.

- Podpisana umowa o współpracy z JRC to rezultat wysokiej pozycji polskich naukowców na arenie międzynarodowej i naszej roli w prowadzonej polityce naukowo-badawczej Unii Europejskiej – powiedział dyrektor NCBJ dr hab. Krzysztof Kurek. – To także otwarcie nowych możliwości, w tym w zakresie zbliżających się projektów w ramach Horyzontu 2020.

Kurek dodał, że przykładem obszarów wzajemnej współpracy może być opracowywanie i wdrażanie nowych radiofarmaceutyków. - Szybka i właściwa diagnoza w połączeniu ze skutecznym leczeniem to dziś jedno z największych wyzwań medycyny. Polska w tym obszarze ma wiele sukcesów i zamierza intensyfikować prace związane z rozwojem technologii jądrowych służących ochronie zdrowia i życia ludzi - powiedział dyrektor NCBJ.

Medycyna jądrowa to tylko jeden z obszarów wzajemnej współpracy w zakresie rozwoju technologii jądrowych. Kolejnymi tematami są m.in. badania materiałowe, bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna jak również działania informacyjno-edukacyjne.

Właśnie te tematy były poruszane podczas wizyty ekspertów Unii Europejskiej w NCBJ. Spotkanie miało roboczy charakter i jest wstępem do szczegółowego określenia kierunków współpracy i podejmowania wspólnych przedsięwzięć naukowych.

Umowę pomiędzy JRC a NCBJ podpisano 2 lutego br. w Brukseli.
 

 


Źródło: PAP – Nauka w Polsce, Fot. Bartosz Marcin Kojak/C.C.2,5/Wikimedia Commons