Dodano: 16 styczeń 2020r.

I edycja Nagrody im. Franka Wilczka

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie wraz z nowojorską Fundacją Kościuszkowską zapraszają do nadsyłania zgłoszeń do konkursu o Nagrodę im. Franka Wilczka, której celem jest wyróżnienie młodych polskich naukowców mogących poszczycić się znaczącymi odkryciami w dziedzinie fizyki, astronomii lub nauk pokrewnych.

Fizyka

 

Opiekunami ustanowionej w 2019 roku Nagrody są Noblista, prof. Frank Wilczek z Massachusetts Institute of Technology oraz Dziekan Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Nagroda w wysokości 12 000 USD jest fundowana przez Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ oraz Fundację Kościuszkowską.

- Nagroda ma być dla młodych naukowców z Polski formą zachęty. Ma dać im nieco wolności naukowej i nieco pewności, którą zdobywa się w następstwie wczesnego sukcesu - przyznał prof. Wiczek.

Do Nagrody mogą być nominowane tylko osoby posiadające obywatelstwo polskie i zamieszkujące na stałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Nominacji może dokonać ekspert posiadający co najmniej stopień naukowy doktora z dziedziny, w której osoba nominowana dokonała odkrycia zgłoszonego do Nagrody im. Franka Wilczka.

Termin zgłaszania kandydatów do pierwszej edycji Nagrody im. Franka Wilczka upływa 29 lutego 2020 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 10 czerwca, zaś ceremonia wręczenia nagrody planowana jest we wrześniu 2020 roku.

Regulamin Nagrody oraz wymagane do zgłoszenia dokumenty dostępne są pod adresem: www.fw-prize.fais.uj.edu.pl.

Frank Wilczek jest amerykańskim fizykiem pochodzenia polsko-włoskiego, profesorem fizyki w MIT, laureatem wielu nagród. W 2004 roku wraz z Hugh Davidem Politzerem i Davidem Grossem otrzymał Nagrodę Nobla z fizyki za opracowanie asymptomatycznej swobody w teorii silnych oddziaływań między cząstkami elementarnymi. W 2012 roku uhonorowany został tytułem doktora honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego. We wrześniu 2019 roku w trakcie spotkania z rektorem UJ prof. Wojciechem Nowakiem noblista podpisał zgodę na nadanie swojego imienia i nazwiska nagrodzie dla młodych fizyków.

 

Źródło: Uniwersytet Jagielloński, fot. Pixabay