Dodano: 05 czerwiec 2018r.

I edycja międzynarodowych Cardiology Innovations Days

W dniach 7-9 czerwca we Wrocławiu odbędzie się I edycja Cardiology Innovations Days, organizowanych przez Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu oraz Grupę casusBTL. Inicjatywa jest skierowana do klinicystów, naukowców, biotechnologów, inżynierów, informatyków i kreatorów polityki zdrowotnej.

I edycja międzynarodowych Cardiology Innovations Days

 

Uczestnicy będą mieli szansę wzięcia udziału w konferencji, hackathonie i warsztatach dla start-upów. Celem inicjatywy jest wskazanie istniejących i znalezienie nowych innowacyjnych rozwiązań o największym potencjale do wdrożenia na rzecz poprawy zdrowia i jakości życia pacjentów z chorobami serca, w tym przede wszystkim
– z niewydolnością serca.

I edycja Cardiology Innovations Days będzie poświęcona wykorzystaniu najnowszych innowacyjnych rozwiązań technologicznych w zapobieganiu, rozpoznawaniu i leczeniu chorób układu krążenia, będących wciąż pierwszą przyczyną zgonów na świecie. Obszarem szczególnego zainteresowania uczestników będzie poszukiwanie efektywnych rozwiązań wspierających wczesną diagnostykę, skuteczną terapię, kompleksową opiekę i rehabilitację pacjentów z niewydolnością serca, nazywaną epidemią XXI wieku.

 

– Na niewydolność serca cierpi blisko 15 milionów Europejczyków, w tym około 1 milion Polaków. To prawdziwe wyzwanie dla systemów opieki zdrowotnej, wymagające wdrożenia nowoczesnych, skutecznych terapii i narzędzi, które zwiększą szanse w walce z tym schorzeniem. Nasze działania nakierowane są na poprawę jakości życia pacjentów cierpiących z powodu niewydolności serca, zwiększenie zakresu opieki nad chorymi i ich bliskimi, a także na obniżenie kosztów – w tym społecznych i gospodarczych, związanych z diagnostyką i terapią niewydolności serca – mówi prof. Piotr Ponikowski, Prorektor ds. Nauki Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, współorganizator wydarzenia.

Wyjątkowa formuła: konferencja, hackathon, warsztaty dla start-upów

Uczestnicy organizowanych przez Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu i Grupę casusBTL Cardiology Innovations Days wezmą udział w: konferencji merytorycznej, hackathonie projektowania rozwiązań dla medycyny z wykorzystaniem technologii IT, warsztatach dla start-upów oraz integracyjnych spotkaniach networkingowych.

– Jak dotąd nie było w tej części Europy podobnego spotkania. To pierwsza inicjatywa o tak różnorodnej formule, w której biorą udział wybitni specjaliści różnych dziedzin nauki z wielu krajów – mówi prof. Piotr Ponikowski.

Międzynarodowa konferencja

W dniach 7-8 czerwca międzynarodowe i interdyscyplinarne grono ekspertów złożone z: klinicystów, naukowców, biotechnologów, inżynierów, informatyków, kreatorów polityki zdrowotnej wspólnie podyskutuje o profilaktyce, wczesnym wykrywaniu i leczeniu chorób sercowo-naczyniowych w kontekście zagadnień związanych z medycyną personalizowaną i e-zdrowiem (mHealth, eHealth). Uczestnicy pomówią o możliwościach zastosowania nowych technologii i rozwiązań w obrazowaniu, kardiologii interwencyjnej oraz elektroterapii.

Ważnym aspektem dyskusji będą polskie innowacje w kompleksowej opiece nad pacjentami z niewydolnością serca, dyskutowane w kontekście potencjału, jaki wnoszą, ale także barier, jakie stoją na drodze do ich wdrożenia do codziennej praktyki klinicznej w polskich ośrodkach.

Istotnym tematem konferencji będą rozwiązania, nakierowane na kompleksową opiekę nad pacjentami kardiologicznymi: rozwiązania telemedyczne, e-coaching dla pacjentów i ich bliskich, terapie i urządzenia wszczepialne – zwłaszcza dedykowane pacjentom z niewydolnością serca.

Gośćmi specjalnymi konferencji będą: prof. Stefan Anker z Uniwersytetu Medycznego w Berlinie, który wygłosi prelekcję na temat innowacyjnych rozwiązań w kardiologii w zakresie urządzeń wszczepialnych, prof. Friedrich Koehler z Uniwersytetu Medycznego w Berlinie, który przedstawi koncepcję i drogę wdrożenia programu zdalnego zarządzania opieką nad pacjentami z niewydolnością serca, prof. Roberto Corti z Zurichu, który omówi zagadnienia związane z hybrydowym obrazowaniem dla interwencji w chorobach strukturalnych serca oraz prof. Giuseppe M.C. Rosano z Uniwersytetu La Sapienza w Rzymie, który wygłosi prezentację o zarządzaniu innowacjami i zrównoważonym rozwojem w medycynie sercowo-naczyniowej.

Hackathon

W dniach 5-7 czerwca odbędzie się finał hackathonu, czyli maratonu projektowania innowacyjnych rozwiązań do zastosowania w medycynie, wykorzystujących technologię IT.

– Do udziału w Cardioloy Innovations Hackathon zaprosiliśmy studentów, freelancerów, młodych duchem i kreatywnych wynalazców – mówi Adrian Szulczyński, prezes Grupy casusBTL, inicjator i współorganizator przedsięwzięcia. – Uczestnicy hackathonu będą poszukiwać rozwiązań usprawniających pracę lekarzy oraz wspierających życie zarówno pacjentów z niewydolnością serca, jak i ich bliskich. W terapii i opiece nad pacjentem z niewydolnością serca kluczowa jest kompleksowość, dostęp do najnowszych technologii, różnych metod terapeutycznych, rehabilitacji oraz nadzoru nad pacjentem i jego opiekunami – także w formie zdalnej opieki telemedycznej, połączonej ze wsparciem typu e-coaching. Zamierzamy wspólnie z uczestnikami wykreować koncepcje nowych rozwiązań, które będą pomocne i skuteczne w tym obszarze – dodaje Adrian Szulczyński.

Warsztaty dla start-upów

Czym się różni aplikacja medyczna, oprogramowanie medyczne i oprogramowanie urządzeń medycznych? Jak szybko wprowadzić je na europejski rynek, pokonując bariery i wykorzystując dostępne szanse? Podyskutują o tym uczestnicy międzynarodowego warsztatu Workshops for Startups, które zaplanowano na 7 czerwca. Mentorem tej części Cardiology Innovations Days będzie Mario Klessascheck, ekspert ds. urządzeń I technologii medycznych, który doradzi właścicielom nastawionych na innowacje młodych firm, jak radzić sobie z wyzwaniami w kontekście wdrożeń opracowywanych przez nich rozwiązań.

W ramach Cardiology Innovations Days uczestnicy spotkają się na sesjach networkingowych – będą mieli okazję podyskutować o zaprezentowanych rozwiązaniach i wymienić się własnymi doświadczeniami z praktyki klinicznej, naukowej, biznesowej i regulacyjnej.

 

Źródło: Informacja prasowa