Dodano: 30 listopada 2022r.

Festiwal Filmów Naukowych. Nagrodzono filmy „Geniusze” i „Sztuka naskalna”

Pierwsza edycja Festiwalu Filmów Naukowych już za nami. Najlepszym filmem pełnometrażowym wybrano „Geniusze” w reżyserii Thora Kleina. W kategorii film krótkometrażowy zwyciężyła „Sztuka naskalna” w reżyserii Karoliny Juszczyk.

Festiwal Filmów Naukowych. Nagrodzono filmy „Geniusze” i „Sztuka naskalna”

 

Podczas pierwszej edycji Festiwalu Filmów Naukowych ogłoszono zwycięzców przeglądu konkursowego, w którym rywalizowało 12 filmów. W kategorii film pełnometrażowy wygrał film „Geniusze” w reżyserii Thora Kleina, a w kategorii film krótkometrażowy zwyciężył film „Sztuka naskalna” w reżyserii Karoliny Juszczyk.

Festiwal Filmów Naukowych

Festiwal Filmów Naukowych odbył się 18-19 listopada 2022 w Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT Politechniki Warszawskiej. Celem Festiwalu była popularyzacja wiedzy i innowacyjnych technologii oraz zaproszenie widza do rozmowy o najnowszych odkryciach naukowych. – Ogromnie się cieszę, że mogliśmy zorganizować ten festiwal właśnie u nas – opowiada Mariusz Wielec, dyrektor CEZAMAT – Nasze Centrum specjalizuje się w badaniach naukowych i rozwoju technologii, ale niezwykle istotne jest, aby wokół instytucji, łączącej świat nowoczesnych technologii, nauki i biznesu, stworzyć również otoczenie przyjazne dla mieszkańców i lokalnej społeczności. Festiwalem Filmów Naukowych chcieliśmy zaprosić do nas nie tylko studentów i naukowców, ale przede wszystkim otworzyć się na szeroką publiczność – dopowiada Wielec.

W przeglądzie konkursowym Festiwalu wzięło udział 5 filmów pełnometrażowych oraz 7 filmów krótkometrażowych. W uzasadnieniu werdyktu, który obwieściło jury w składzie Monika Koperska (Stowarzyszenie Rzecznicy Nauki), Anna Kwiatkowska-Bieda (TVP Nauka), Krzysztof Szymański (Politechnika Warszawska) można przeczytać: „jury zaproponowano cały wachlarz form filmowych - od dokumentów po filmy fabularne, od profesjonalnych i wielkobudżetowych produkcji po propozycje amatorskie i bezbudżetowe. Dlatego też postanowiliśmy nie kierować się rozmachem filmów czy ich walorami estetycznymi, a raczej skupić się na funkcji jakie pełnią w misji popularyzacji nauki”.

"Geniusze" i "Sztuka naskalna" 

W kategorii film pełnometrażowy wygrała produkcja „Geniusze” w reżyserii Thora Kleina. Twórcy filmu otrzymali nagrodę w wysokości 10.000 zł. – Jednogłośnie wybraliśmy film, który przeniósł nas w świat wielkiej nauki, nasycił dumą z polskiego wkładu w jedno z największych dokonań zeszłego wieku, pokazał rozterki moralne człowieka pracującego przy konstruowaniu bomby wodorowej i przybliżył drogę, jaką myśl matematyczna musiała pokonać formułując jeden z najbardziej popularnych dziś algorytmów - algorytm Monte Carlo – uzasadniło jury.

W kategorii film krótkometrażowy zwyciężył film „Sztuka naskalna” Karoliny Juszczyk. Autorka otrzymała nagrodę w wysokości 5.000 zł. Jury tłumacząc wybór tego filmu odwołało się do aspektów badawczych i uwidocznionego procesu naukowego. – Dobrze zadane pytanie badawcze podyktowane treścią z 17-wiecznych rycin, iście detektywistyczny proces kwerendy i w końcu weryfikacja hipotezy w postaci podróży na drugi koniec świata. Film udowadnia, że nauka to nie praca, a pasja, którą jakże łatwo zarażać – podsumowało jury w uzasadnieniu.

Mecenasem Festiwalu oraz fundatorem nagród była Polska Fundacja Narodowa. – Wspieramy polską kinematografię w obszarach produkcji i dystrybucji zagranicznej. Upowszechniamy polskie produkcje oraz koprodukcje za granicą, także poprzez zaangażowanie w działania promujące filmy. W przypadku Festiwalu Filmów Naukowych mamy do czynienia z możliwością nie tylko promowania filmów, ale także innowacyjnych osiągnięć nauki i zaawansowanej technologii – powiedział dr Marcin Zarzecki, prezes zarządu Polskiej Fundacji Narodowej.

Festiwal Filmów Naukowych został zorganizowany w ramach projektu „Kampus CEZAMAT – miejscem inspiracji i edukacji. Sztuka przyciągania do nauki i wiedzy”. Projekt dofinansowano ze środków budżetu państwa w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki”, którego beneficjentem jest Politechnika Warszawska.

 

Źródło i fot.: CEZAMAT