Dodano: 06 luty 2019r.

Cykl debat NKN FORUM. Pierwsza na Politechnice Łódzkiej

Cykl ogólnopolskich debat NKN FORUM to nowa inicjatywa ministra nauki i szkolnictwa wyższego stworzona przy udziale przedstawicieli środowiska akademickiego, służąca dyskusji na temat kluczowych elementów oraz możliwych rozwiązań wynikających z nowego prawa o szkolnictwie wyższym i nauce.

Cykl debat NKN FORUM. Pierwsza na Politechnice Łódzkiej


Pierwsza debata "Statuty uczelni a Ustawa 2.0" odbędzie się 18 lutego 2019 roku w Politechnice Łódzkiej z udziałem Jarosława Gowina, wicepremiera, ministra nauki i szkolnictwa wyższego. 

Temat debaty jest niezwykle ważny, dotyczy bowiem statutu - kluczowego dokumentu określającego sposób funkcjonowania uczelni, który w świetle Ustawy 2.0 jeszcze silniej zyskuje na znaczeniu. W związku z wejściem w życie nowej ustawy teraz właśnie na polskich uczelniach powstają nowe statuty.

Łódzka debata połączona z dyskusjami w grupach tematycznych dotyczyć będzie m.in. organizacji i zarządzania uczelnią, a także jej struktury w kontekście zarządzania dydaktyką i badaniami naukowymi, spraw pracowniczych i awansów naukowych, majątku i finansów uczelni oraz modeli zarządzania procesami w świetle nowej ustawy. 

NKN FORUM stwarza przestrzeń do omówienia zagadnień niezwykle żywotnych dla środowiska akademickiego, przed wszystkim do wymiany doświadczeń związanych z tworzeniem nowych rozwiązań wymaganych przez Ustawę 2.0. Planowane są kolejne debaty w następnych ośrodkach akademickich. Za miesiąc tematem dyskusji mają być szkoły doktorskie – wprowadzane w nowej ustawie, a do tej pory nie spotykane na polskich uczelniach.

 

Źródło: Politechnika Łódzka