NAUKA W POLSCE


Impulsy na wagę życia - 60 lat elektroterapii w Polsce

60 lat temu w Gdańsku wszczepiono pierwszy w Polsce stymulator serca. Jednak współczesne układy wszczepialne implantowane pacjentom z różnymi rodzajami arytmii są znacznie bardziej zaawansowane i pozwalają zaoferować chorym opcję terapii niedostępną... czytaj więcej

Zaangażowanie rodzicielskie wpływa na wielkość mózgów u ptasiego potomstwa

Zaangażowanie rodzicielskie wpływa na wielkość mózgu piskląt, jeszcze nim rozpoczną one interakcje z innymi osobnikami - ustalili badacze. - To nas zaskoczyło. W dotychczasowych modelach za pierwszorz... czytaj więcej

Molekularna maszyna sterowana światłem

Naukowcy z Instytutu Chemii Fizycznej PAN opisali układ cząsteczek, w którym reakcje chemiczne można hamować i przyspieszać za pomocą zmiany natężenia światła. Dzięki niemu można by było w kontrolowan... czytaj więcej

Rusza „Miesiąc świadomości zaburzeń rytmu serca”

W styczniu 2023 roku Sekcja Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego zainaugurowała „Miesiąc świadomości zaburzeń rytmu serca”. Kampania świadomościowa dotycząca: profilaktyki, diagnostyki i... czytaj więcej

Krakowski badacz odkrył dwa nowe gatunki niesporczaków. Jednego z nich nazwał na cześć Roberta Makłowicza

Niesporczaki to malutkie, ale wyjątkowo odporne na ekstremalne warunki stworzenia. Dr Daniel Stec z Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN w Krakowie odkrył dwa nowe gatunki i korzystając z prz... czytaj więcej

Nadświetlne spojrzenie na Wszechświat

Jak nasz świat postrzegaliby obserwatorzy poruszający się szybciej niż światło w próżni? Taki obraz byłby wyraźnie inny od tego, z jakim spotykamy się na co dzień. Zasady mechaniki kwantowej ze szczeg... czytaj więcej

Archeologiczne odkrycie w Gdańsku. Miasto jest starsze, niż dotychczas sądzono

Archeologiczne odkrycie w Gdańsku. W piwnicach dawnej siedziby magistratu miejskiego odkryto pozostałości osadnictwa Słowian z X wieku oraz ceramikę. Dyrektor gdańskiego muzeum prof. Waldemar Ossowski... czytaj więcej

Badacze z Białegostoku opatentowali substancję z grzybów na najgroźniejszą zakaźną chorobę pszczół

Politechnika Białostocka uzyskała patent na kompozycję oraz sposób jej otrzymywania do zastosowania w leczeniu zgnilca złośliwego pszczół. Choroba ta jest zaliczana do jednej z najbardziej zakaźnych c... czytaj więcej

W ubiegłym roku w Wielkopolsce spadł fragment meteorytu. Kosmiczny rodowód potwierdziły analizy NCBJ

Niepozorny kamień z Wielkopolski okazał się fragmentem meteorytu, poszukiwanego od momentu jego sfilmowania latem 2021 roku. Jednoznacznych dowodów na kosmiczny rodowód odłamka dostarczyły pomiary rad... czytaj więcej

Antybakteryjne farby, tusze i lakiery z Instytutu Fizyki PAN

Badacze z Instytutu Fizyki PAN opracowali sposób na to, by nadać farbom, tuszom i lakierom właściwości antybakteryjne. Dzięki temu banknoty, recepty, poręcze, stoliki, podłogi i ściany w przychodniach... czytaj więcej

NAUKA W POLSCE