Dodano: 19 maja 2022r.

Analogowa misja kosmiczna Otherworld I

Misje kosmiczne, zarówno te załogowe jak i bezzałogowe, wymagają dokładnego i ostrożnego planowania oraz drobiazgowego przygotowania, które uwzględni wszystkie możliwe czynniki ryzyka. W celu testowania technologii można przeprowadzać różnego rodzaju symulacje. Misje analogowe są jednym ze sposobów prowadzenia testów, sprawdzania rozwiązań technicznych i metodologii w bezpiecznym, kontrolowanym środowisku. Tego typu przedsięwzięcia pozwalają na określenie perspektyw badań naukowych na powierzchniach innych obiektów Układu Słonecznego niż Ziemia, takich jak Księżyc, czy Mars.

Analogowa misja kosmiczna Otherworld I

 

Otherworld I

Projekt Otherworld I jest interdyscyplinarną misją analogową realizowaną przez członków Polskiego Stowarzyszenia Studentów Fizyki (PSSF). Grupa badawcza zrzesza pasjonatów badań kosmicznych w dziedzinach geofizyki, astrogeologii, biofizyki oraz astrobiologii. Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie badań geofizycznych, astrogeologicznych oraz astrobiologicznych w ramach symulowanej misji marsjańskiej, w habitacie Marte w Brazylii.

Projekt Otherworld I ma na celu testowanie rozwiązań technologicznych, pobranie próbek geologicznych oraz biologicznych, a także przygotowanie studentów do realizacji przedsięwzięć naukowych o większej skali w sektorze kosmicznym. Członkowie PSSF realizując projekt nabędą umiejętności organizacyjne i techniczne, które nadadzą im kwalifikacje do planowania i organizacji misji kosmicznych.

Polska nauka ma duże osiągnięcia w dziedzinie badań kosmicznych - firmy z naszego kraju realizują zlecenia między innymi dla Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA). Udział w przedsięwzięciu takim jak misja Otherworld I stwarza możliwości dla młodych ludzi, którzy w przyszłości chcieliby podjąć pracę w przemyśle kosmicznym.

Planowane badania

Analizy geofizyczne dotyczyć będą zastosowania metody magnetycznej w przyszłych badaniach Marsa. W tej chwili naukowcy nie posiadają dużej wiedzy na temat pola magnetycznego Marsa, a metodyka, którą są w stanie zastosować na Ziemi nie sprawdziłaby się w pełni na Czerwonej Planecie. Kwestii magnetycznych dotyczyć będą również pomiary astrogeologiczne, które skupią się na pomiarach własności magnetycznych próbek skalnych przywiezionych z Brazylii w laboratorium geofizycznym.

Astrobiologia jest nauką, która w warunkach ziemskich jest trudna do prowadzenia ze względu na to, że życie na naszej planecie jest wszędzie, więc badając jakiekolwiek ziemskie próbki znajdujemy w nich życie. W warunkach kosmicznych z pewnością znalezienie mikroorganizmów będzie znacznie trudniejsze. Astrobiolodzy w związku z tym skupiają się na metodyce pomiarowej, która ma pomóc w poszukiwaniu życia na innych ciałach niebieskich.

Podczas misji Otherworld zebrane zostaną próbki skalne, które będą wykorzystane nie tylko w celach astrogeologicznych, ale również astrobiologicznych. Ważną kwestią będzie zabezpieczenie ich przed kontaminacją, czyli zanieczyszczeniem drobnoustrojami pochodzącymi na przykład od astronautów. W warunkach laboratoryjnych naukowcy przeprowadzą pomiary przy pomocy mikroskopii elektronowej oraz spektroskopii w podczerwieni i spektroskopii Ramana.

Opiekę merytoryczną nad pomiarami sprawuje między innymi wybitny specjalista od magnetyzmu ziemskiego dr inż. Szymon Oryński z Instytut Geofizyki PAN oraz pracownicy Zakładu Biofizyki Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Potrzebne wsparcie

Misja analogowa przewidziana jest na 1-9 czerwca 2022 roku, jednak grupa ma problem z funduszami. Formalne ograniczenia związane z możliwościami finansowania projektów naukowych nie pozwoliły uzyskać niezbędnej kwoty.

Młodzi badacze nie chcą poddawać się tak łatwo i założyli zbiórkę na realizację projektu na portalu zrzutka.pl: https://zrzutka.pl/otherworld. Tym bardziej, że zdobyli patronat i pomoc merytoryczną ze strony Polskiego Towarzystwa Astrobiologicznego, Komitetu Geofizyki PAN oraz Instytutu Geofizyki PAN.

Uczestnicy projektu liczą, że uda im się zebrać niezbędne środki i w przyszłości realizować kolejne misje analogowe w różnych częściach świata. Gorąco zachęcamy do wsparcia projektu!