Dodano: 25 wrzesień 2019r.

ABM ogłasza konkurs na niekomercyjne badania kliniczne

Agencja Badań Medycznych przeznaczyła 100 milionów złotych na pierwszy konkurs dotyczący wsparcia niekomercyjnych badań klinicznych. Środki te trafią do pacjentów za pośrednictwem czołowych ośrodków badawczych w Polsce. Na dofinansowanie badań mogą liczyć projekty w obszarze pediatrii, neonatologii, neurologii, hematologii, radioterapii, onkologii, kardiologii.

Badania w laboratorium

 

Niekomercyjne badania klincze są niezależnymi badaniami klinicznymi, w których właścicielem danych uzyskanych w trakcie badania jest na przykład uczelnia. Obecnie Polska zajmuje jedno z ostatni miejsc w Europie pod względem liczby realizowanych niekomercyjnych badań klinicznych. W naszym kraju stanowią one zaledwie 2 proc. wszystkich rejestrowanych badań, podczas gdy średnia europejska wynosi 30 proc. Zadaniem Agencji Badań Medycznych jest zmiana tych niekorzystnych proporcji, za pośrednictwem narzędzi tj. informatyzacji sektora ochrony zdrowia i nowych rozwiązań prawnych.

Realizacja projektów niekomercyjnych badań klinicznych związana jest z licznymi korzyściami, zarówno dla pacjentów, jak i podmiotów leczniczych, badaczy czy NFZ. Z punktu widzenia pacjenta to szansa na lepszy dostęp do nowoczesnych, innowacyjnych terapii, bardzo często dotyczących schorzeń, dla których standardowa medycyna nie oferuje żadnych rozwiązań.

 

Dzięki realizacji niekomercyjnych badań klinicznych powiększa się budżet, którym dysponują podmioty lecznicze. Prowadzenie tego typu badań to także szansa na podnoszenie kwalifikacji i pozycji badaczy, jak również wymianę doświadczeń między ośrodkami w Polsce i na świecie. Realizacja niekomercyjnych badań klinicznych to finalnie szansa na poprawę jakości leczenia oraz lepsze alokowanie środków finansowych na ochronę zdrowia.

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów prowadzony jest do 29 listopada 2019 r. Szczegóły konkursu są dostępne na stronie: http://abm.gov.pl/zloz-wniosek/

 

Źródło: ABM