Dodano: 07 czerwiec 2018r.

27. Kolokwia Psychologiczne

W dniach 23-25 czerwca w Toruniu odbędą się Kolokwia Psychologiczne organizowane przez Polską Akademię Nauk we współpracy z Wydziałem Humanistycznym i Interdyscyplinarnym Centrum Nowoczesnych Technologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

27. Kolokwia Psychologiczne

 

Kolokwia Psychologiczne są doroczną konferencją Komitetu Psychologii Polskiej Akademii Nauk, której tematyka dotyczy aktualnych zagadnień psychologii i nauk pokrewnych. Celem konferencji jest wymiana doświadczeń z badań nad istotnymi problemami współczesnej psychologii, wspólna refleksja nad kierunkami rozwoju naukowej myśli psychologicznej oraz dyskusja nad kształceniem przyszłych psychologów.

Tegorocznym motywem przewodnim konferencji będą nowoczesne technologie w badaniach i praktyce psychologicznej. Gościem specjalnym w tym roku będzie wybitny specjalista i badacz wykorzystujący w swojej pracy badawczej okulografię -  profesor Kenneth Holmqvist. Wśród prelegentów będą także m.in.: prof. dr hab. Roman Cieślak z Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS, prof. dr hab. Piotr Durka z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, dr Małgorzata Gut z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu czy Anna Wieczorek-Taraday - doktorantka Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M.Nenckiego PAN i Uniwersytetu Humanistyczno-społecznego SWPS.

Psychologia jest z jednej strony nauką eksperymentalną, o silnych związkach zarówno z naukami przyrodniczymi jak i społecznymi, a z drugiej strony jest nauką o szerokich zastosowaniach praktycznych. Rozwijające się nowoczesne technologie, takie jak rzeczywistość wirtualna i rozszerzona, okulografia, gry komputerowe, wykorzystanie Internetu w badaniach i praktyce klinicznej, a także relacje człowiek-komputer, służą badaniom naukowym, ułatwiają otrzymywanie odpowiedzi na pytania, które bez tych nowoczesnych metod byłyby spekulacjami, jak też pozwalają na zupełnie nowe zastosowania wiedzy psychologicznej w terapii i interwencjach społecznych.

27. Kolokwia Psychologiczne będą okazją do pokazania wszechstronnych i wieloaspektowych zastosowań nowych technologii w badaniach i praktyce psychologicznej. Obok wykładów przewidujemy panel dyskusyjny, którego uczestnicy będą poszukiwać odpowiedzi na pytanie, czy nowe technologie pozwalają na stawianie nowych (i jakich) problemów badawczych, a także – w jakim stopniu dostęp do nowoczesnych technologii stymuluje interdyscyplinarny charakter badań psychologicznych. Obradom towarzyszyć będą pokazy możliwości wykorzystania wspomnianych nowoczesnych technologii.

Więcej informacji o konferencji można znaleźć na stronach konferencji. Serdecznie zapraszamy!