Dodano: 03 luty 2017r.

1,4 miliarda złotych czeka na przedsiębiorców

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) przygotowało nowe konkursy „szybkiej ścieżki”. O fundusze mogą się ubiegać przedsiębiorstwa, które tworzą innowacyjne rozwiązania.

Banknoty stuzłotowe


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło dwa konkursy w ramach programu „szybka ścieżka”. To już kolejna edycja cieszącego się dużą popularnością programu. NCBR przekaże miliard złotych firmom z sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz 400 milionów dla dużych podmiotów.

Program jest popularny przede wszystkim dlatego, że formalności ograniczone są do niezbędnego minimum. Dodatkowym atutem jest szybka decyzja o dofinansowaniu.

- Szybka, oparta o kryteria jakościowe procedura przyznawania wsparcia przez NCBR to mechanizm, który daje polskim przedsiębiorcom szansę na niebywały rozwój – mówił wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.  – 1,4 mld zł to suma na wsparcie rodzimych firm chcących tworzyć innowacyjne rozwiązania.  Nie boimy się inwestować w ambitne projekty – wręcz przeciwnie, zachęcamy przedsiębiorców do zgłaszania projektów, które zmienią oblicze polskiej gospodarki  – podkreślał Gowin.

Dzięki wsparciu z programu „szybka ścieżka”, polscy przedsiębiorcy pracują m.in. nad prototypem tomografu do zastosowań biomedycznych i wspomagania badań nad terapiami nowotworowymi, nowatorskim wieloczujnikowym systemem parkingowym,  innowacyjną technologią wytwarzania nowej generacji materiału do zastosowań w wyświetlaczach oraz cienkowarstwowych ogniwach fotowoltaicznych czy technologią namnażania komórek Treg do wytwarzania szczepionki do leczenia cukrzycy typu 1 w skali przemysłowej – czytamy na stronach internetowych NCBR.

– „Szybka ścieżka” to unikalny w skali Europy mechanizm wsparcia, który łączy w sobie szybki proces wyłaniania projektów z kluczowymi dla tempa rozwoju gospodarczego kryteriami jakościowymi. Wprowadzając kolejne udogodnienia na etapie składania wniosków odciążamy przedsiębiorców, licząc na ich jeszcze większe zaangażowanie w działalność innowacyjną. Szukamy bowiem nowatorskich projektów, dobrze wpisanych w strategię rozwoju firm w oparciu o prace B+R, a nie takich, które są składane tylko po to, żeby dostać dotację  – mówił prof. Maciej Chorowski, dyrektor NCBR.

Program „Szybka ścieżka” realizowany jest w ramach poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”. Finansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Więcej informacji na stronie NCBR.

 

Źródło:NCBR