Dodano: 19 styczeń 2017r.

Pierwsze obrazy Słońca uzyskane przez sieć radioteleskopów ALMA

Obserwatorium ALMA uzyskało pierwsze, niezwykle szczegółowe obrazy Słońca. Zdjęcia pokazują olbrzymi potencjał tego instrumentu.

Plama słoneczna. Zdjęcie wykonane przy pomocy obserwatorium ALMA


Obserwatorium ALMA czy sieć radioteleskopów ALMA (Atacama Large Milimeter/submilimeter Array) umiejscowiona jest na płaskowyżu Chajnantor w Chile na wysokości ponad 5000 m n.p.m. To projekt łączący wysiłki kilkudziesięciu krajów z Azji, Ameryki Północnej oraz Europy. Stary Kontynent reprezentowany jest przez Europejskie Obserwatorium Południowe (ESO), do którego należy także Polska.

Na sieć składa się 66 radioteleskopów o średnicach czasz 12 i 7 metrów. Pracują one w zakresie fal milimetrowych i submilimetrowych. Choć ALMA nie została stworzona, by obserwować Słońce, to jej precyzyjna konstrukcja na to pozwala. Nie wszystkie teleskopy można skierować do obserwacji Słońca. Przekonali się o tym pracownicy radioteleskopu SEST, gdzie wybuchł pożar po przypadkowym skierowaniu go na Słońce. Obecne obserwacje Słońca przez ALMA to część projektu ALMA Solar Campaign.

Głównym celem sieci radioteleskopów ALMA to obserwacje obiektów z najchłodniejszych i najodleglejszych zakątków kosmosu, takich jak obłoki gazu i pyłu, gdzie tworzą się nowe gwiazdy. Wszechświat w tych długościach fal nie był nigdy dotąd dokładnie zbadany.

Obraz całego Słońca wykonany na długości fali 617,3 nm. Fot. ALMA/ESO/NAOJ/NRAO

Obraz całego Słońca wykonany na długości fali 617,3 nm. Fot. ALMA/ESO/NAOJ/NRAO

ALMA dostarczyła naukowcom niezwykle szczegółowe obrazy plamy słonecznej, której średnica jest dwukrotnie większa od średnicy Ziemi. Plama była obserwowana na falach o długości 1,25 milimetra i 3 milimetrów. Zdjęcie pokazuje różnice temperatur w chromosferze Słońca – warstwie leżącej tuż nad fotosferą, czyli widoczną dla nas powierzchnią gwiazdy.

 
Źródło: ESO