Dodano: 10 czerwca 2024r.

Ostatnia poważna kolizja Drogi Mlecznej miała miejsce zaskakująco niedawno

Droga Mleczna w trakcie swojego długiego żywota wielokrotnie zderzała się z innymi galaktykami. Każda z tych kolizji pozostawiła po sobie ślad w postaci „zmarszczek”, które nadal można dostrzec wśród różnych populacji gwiazd, bo wpływają na sposób ich poruszania się i zachowania w przestrzeni. Niedawne obserwacje wykonane przy pomocy teleskopu Gaia pokazały, że ostatnia kolizja Drogi Mlecznej miała miejsce miliardy lat później, niż dotychczas uważano.

Ostatnia poważna kolizja Drogi Mlecznej miała miejsce zaskakująco niedawno

 

Gaia to bezzałogowa misja kosmiczna wystrzelona w 2013 roku. Jej zadaniem jest wykonanie trójwymiarowej mapy Drogi Mlecznej poprzez pomiary pozycji i ruchów dla blisko jednego procenta gwiazd galaktyki. Jest to misja prowadzona przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA), do której należy Polska.

Pierwszy wstępny katalog danych z satelity Gaia ESA opublikowała już w 2016 roku. Drugi pojawił się w 2018 roku, a trzeci w 2022 roku. Ostatnia z tych publikacji to zawiera szczegółowe dane o niemal 2 miliardach gwiazd naszej Galaktyki.

W katalogu zawarto informacje takie jak: skład chemiczny, temperatury, barwy, masy, wiek i prędkość radialna gwiazd (czyli prędkość, z jaką gwiazda się od nas oddala albo przybliża). Dodatkowe podzestawy danych obejmują zmiany jasności gwiazd, największy w historii katalog gwiazd podwójnych, a także informacje dotyczące tysięcy obiektów Układu Słonecznego, takich jak planetoidy, księżyce, jak również informacje o milionach galaktyk i kwazarów spoza Drogi Mlecznej.

W bazie tej naukowcy znaleźli dziwne dane dotyczące ruchu gwiazd, które można najłatwiej wyjaśnić, gdy założymy, że pochodzą z innej galaktyki i zostały wchłonięte przez Drogę Mleczną podczas zderzenia z inna galaktyką. Takich kolizji, jak wyjaśniają naukowcy, w przeszłości było wiele, ale do ostatniej doszło zaskakująco niedawno.

Opis oraz rezultaty badań ukazały się na łamach pisma „Monthly Notices of the Royal Astronomical Society” (DOI: 10.1093/mnras/stae1264).

Ostatnia kolizja Drogi Mlecznej

W trakcie swojego długiego życia Droga Mleczna wielokrotnie doświadczała zderzeń z innymi galaktykami. W wyniku tych kolizji nasza galaktyka rozrastała się pochłaniając obce gwiazdy i planety. Każde z takich zderzeń powodowało „zmarszczki”, które nadal są widoczne w niektórych populacjach gwiazd, wpływając na sposób ich poruszania się i zachowania w przestrzeni.

- Z wiekiem stajemy się bardziej pomarszczeni, ale nasza praca ujawnia, że ​​w przypadku Drogi Mlecznej jest odwrotnie. To rodzaj kosmicznego Benjamina Buttona, który z czasem staje się mniej pomarszczony — mówi Thomas Donlon z Rensselaer Polytechnic Institute i University of Alabama w Huntsville w USA, główny autor nowego badania. - Przyglądając się, jak te zmarszczki zanikają z czasem, możemy prześledzić, kiedy Droga Mleczna doświadczyła ostatniego wielkiego zderzenia i okazuje się, że stało się to miliardy lat później, niż sądziliśmy - dodaje.

Łączenie się galaktyk jest stosunkowo powszechnym zjawiskiem we Wszechświecie. Kolizje te pozostawiają po sobie fale z gwiazd, które zespół badawczy opisuje właśnie jako „zmarszczki” w galaktyce i które wciąż falują w niektórych jej częściach. Nowe analizy danych z teleskopu Gaia sugerują, że niektóre z zaobserwowanych „zmarszczek” wskazują, że ostatnia poważniejsza kolizja naszej galaktyki miała miejsce „zaledwie” trzy miliardy lat temu.

Omawiane „zmarszczki” zostały odkryte dopiero w 2018 roku przez teleskop Gaia, a to badanie jest pierwszym, które dokładnie określiło czas zderzenia, które je spowodowało, poprzez porównanie obserwacji z symulacjami kosmologicznymi.

Galaktyczne „zmarszczki”

Halo Drogi Mlecznej, czyli sferyczny obszar, który otacza dysk galaktyki, zawiera dużą grupę gwiazd o nietypowych orbitach, z których wiele uważa się za przyjęte do naszej galaktyki podczas wydarzenia, które astronomowie nazywają „ostatnim dużym połączeniem”. Jak sama nazwa wskazuje, jest to ostatnia z poważniejszych kolizji z inną galaktyką, którą, jak sądzą badacze, najprawdopodobniej była masywna galaktyka karłowata. Podczas tego zderzenia pojawiło się wiele gwiazd, które przelatują bardzo blisko centrum naszej galaktyki.

W trakcie kolizji galaktyk jedna wpada na drugą z dużą prędkością. Gwiazdy z mniejszej galaktyki rozprzestrzeniają się i mieszają z pierwotną populacją większej, w tym przypadku Drogi Mlecznej, ale nadal posiadają duże prędkości. Ich wpływ na galaktykę nie jest trwały. Po czasie orbity obcych gwiazd dostosowują się, a „zmarszczki” wygładzają. Tak więc widząc efekty kolizji w postaci „zmarszczek”, można spróbować poznać historię niedawnych fuzji.

- Aby „zmarszczki” były tak wyraźne, jak widać to w danych z teleskopu Gaia, musiały dołączyć do nas mniej niż trzy miliardy lat temu – co najmniej pięć miliardów lat później, niż wcześniej sądzono – mówi współautorka publikacji Heidi Jo Newberg z Rensselaer Polytechnic Institute.

Naukowcy wskazują, że stosunkowo nowe, wyraźne „zmarszczki” muszą pochodzić ze zdarzenia, które miało miejsce mniej niż 3 miliardy lat temu. - Możemy zobaczyć, jak kształty i liczba „zmarszczek” zmieniają się w czasie, korzystając z symulacji różnych możliwych fuzji. ​​Pozwala nam to dokładnie określić czas, w którym symulacja najlepiej pasuje do tego, co widzimy w rzeczywistych danych z teleskopu Gaia dotyczących Drogi Mlecznej. Dzięki temu odkryliśmy, że „zmarszczki” prawdopodobnie powstały w wyniku zderzenia galaktyki karłowatej z Drogą Mleczną około 2,7 miliarda lat temu. Nazwaliśmy to wydarzenie Radialnym Zderzeniem w Pannie - mówi Donlon.

 

Źródło: European Space Agency, fot. ESA/Gaia/DPAC, T Donlon et al. 2024; Background: Stefan Payne-Wardenaar. Na zdjęciu wizualizacja „pomarszczonego” halo gwiazd wokół galaktyki Drogi Mlecznej.