Dodano: 06 listopada 2017r.

Odkryto zimny pył wokół najbliższej nam gwiazdy

Astronomowie z obserwatorium ALMA odkryli wokół najbliższej nam gwiazdy – Proxima Centauri – chłodny pył podobny do obecnego w naszym Układzie Słonecznym Pasa Kuipera. Dzięki nowym obserwacjom ustalono, że pył znajduje się od jednej do czterech jednostek astronomicznych od gwiazdy.

Pasy pyłu wokół gwiazdy Proxima Centauri

 

Naukowcy ze znajdującego się w Chile na pustyni Atacama obserwatorium astronomicznego ALMA, poinformowali o odkryciu wokół gwiazdy oddalonej o cztery lata świetlne od naszego Układu Słonecznego pierścieni chłodnego pyłu. Według badaczy, struktura jest podobna do Pasa Kuipera i może znajdować się tam materiał skalny oraz lód.

O układzie Proxima Centauri zrobiło się głośno w ubiegłym roku, kiedy dostrzeżono tam skalistą planetę znajdującą się w tzw. ekosferze, czyli na orbicie, w której obrębie mogą panować warunki sprzyjające powstaniu życia jakie znamy. Proxima Centauri b ma zbliżoną do Ziemi masę i istnieje duże prawdopodobieństwo, że występuje tam woda w stanie ciekłym. To dało początek spekulacjom na temat możliwości istnienia tam inteligentnego życia.

Proxima Centauri to czerwony karzeł znajdujący się w gwiazdozbiorze Centaura. Gwiazda ma średnice około 1/7 średnicy Słońca i masę około 1/8 masy Słońca. Nowe obserwacje dokonane w obserwatorium ALMA wskazują na istnienie wokół gwiazdy rozbudowanego systemu planetarnego składającego się z więcej niż jednej planety.

- Pył wokół gwiazdy Proxima Centauri jest ważny, ponieważ po odkryciu skalistej planety podobnej do Ziemi - Proxima b, jest to pierwsza wskazówka na obecności skomplikowanego systemu planetarnego, a nie tylko jednej planety wokół gwiazdy najbliższej naszemu Słońcu – powiedział Guillem Anglada z Instituto de Astrofísica de Andalucía.

Pasy pyłowe to pozostałości materiałów, z których nie uformowały się większe ciała, takie jak planety. Cząstki skał i lodu w takich pasach różnią się rozmiarami i mogą mieć wielkość ziarenek piasku lub kilkukilometrowych asteroid. Pył zdaje się leżeć w pasie, który rozciąga się kilkaset milionów kilometrów od Proxima Centauri i ma całkowitą masę około jednej setnej masy Ziemi.

Szacuje się, że pas ten ma temperaturę około -230 stopni Celsjusza i jest tak samo zimny jak Pas Kuipera w zewnętrznym Układzie Słonecznym. Istnieją również wskazówki w danych z ALMA na obecność innego pasa pyłu około dziesięć razy dalej. Oba pasy są znacznie dalej od Proxima Centauri niż planeta Proxima b, która krąży zaledwie cztery miliony kilometrów od gwiazdy macierzystej.

- Dane z ALMA sugerują, że Proxima Centauri może mieć układ składający się z wielu planet z bogatą historią interakcji, w wyniku której powstał pas pyłowy. Dalsze badania mogą dostarczyć nam informacji, które mogą wskazać lokalizacje jeszcze niezidentyfikowanych planet – przyznał Anglada.

 

Źródło i fot.: European Southern Observatory