Dodano: 30 marca 2022r.

Na Plutonie odkryto gigantyczne wulkany lodowe

Po szczegółowej analizie zdjęć wykonanych przez sondę New Horizons w 2015 roku naukowcy zasugerowali, że na Plutonie znajdują się gigantyczne wulkany, które wyrzucają nie lawę, ale ogromne ilości lodowatej brei. Niektóre ze szczytów sięgają nawet siedmiu kilometrów. Astronomowie sądzą, że lodowe wulkany były aktywne stosunkowo niedawno, ale nie potrafią wyjaśnić mechanizmów za tym stojących.

Pluton

 

Na krańcu Układu Słonecznego, z dala od ciepła i światła Słońca, w niemal kompletnej ciemności dryfuje naprawdę dziwny świat – Pluton. W 2006 roku Międzynarodowa Unia Astronomiczna odebrała Plutonowi status planety – od tej pory jest planetą karłowatą. Degradacja ta związana jest z jego masą – niektóre satelity planet, m.in. Ganimedes, Tytan czy Europa, a nawet Księżyc mają większą masę od Plutona.

Pluton

Pluton jest największym obiektem transneptunowym, czyli obiegającym Słońce po ścieżce znajdującej się poza orbitą Neptuna. Ma bardzo cienką atmosferę, która składa się głównie z azotu z niewielkim dodatkiem metanu i dwutlenku węgla. Posiada co najmniej pięć księżyców, z których największy – Charon – jest tylko o połowę mniejszy od Plutona.

Badacze sądzą, że Pluton uformował się z kawałków skał i lodu zbierających się razem pod wpływem oddziaływań grawitacyjnych w odległym Pasie Kuipera, rozległym obszarze za orbitą Neptuna zdominowanym przez mniejsze i większe planetoidy i planety karłowate. Uczeni uważają też, że pod grubą, zmrożoną skorupą planety karłowatej znajduje się ciekły ocean.

W lipcu 2015 roku należąca do NASA sonda kosmiczna New Horizons przeleciała w pobliżu Plutona dostarczając pierwsze szczegółowe obrazy tej odległej planety karłowatej i jej księżyców. Fotografie pokazały nieoczekiwaną topografię Plutona, w tym biały elipsoidalny basen o nazwie Sputnik Planitia i wielkości mniej więcej Teksasu, zlokalizowany w pobliżu równika. Region ten jest częścią lewego płata dużej, jasnej struktury zwanej Tombaugh Regio, która przypomina kształtem serce – to najbardziej charakterystyczna cecha Plutona.

Pluton jest tak mały i daleko od Słońca, że ​​kiedyś zakładano, że jest całkowicie zamrożony. Jednak złożona geologia obserwowana przez New Horizons – w tym brak kraterów uderzeniowych wskazuje, że niedawna aktywność geologiczna przekształciła niektóre obszary.

Lodowe wulkany

Naukowcy spędzili ostatnie siedem lat, próbując nadać sens zdjęciom zebranym przez New Horizons. Nowe analizy, które ukazały się na łamach pisma „Nature Communications” (DOI: 10.1038/s41467-022-29056-3) sugerują, że na południowym krańcu Sputnik Planitia znajduje się pasmo gór, których najwyższe szczyty mają nawet siedem kilometrów wysokości. Ale góry te nie uformowały się ze skał, a zamrożonego amoniaku, azotu, metanu i lodu wodnego. Niemniej jednak ich pochodzenie jest słabo poznane, dlatego ich skład może zostać zweryfikowany.

Najwyższy szczyt został nazwany Piccard Mons – ma około siedmiu kilometrów wysokości. Drugi, mniejszy o około dwa kilometry, to Wright Mons i na tych szczytach i obszarze wokół nich skupia się nowa analiza. Dr Kelsi Singer z Southwest Research Institute i jej współpracownicy doszli do wniosku, że oba szczyty są wulkanami lodowymi, ale nie powstały w jednej potężnej erupcji. Zamiast tego prawdopodobnie reprezentują wiele mniejszych erupcji zlokalizowanych blisko siebie, co wydają się potwierdzać inne, mniejsze góry znajdujące się w pobliżu. Uczeni uważają, że oba szczyty powstały w wielu erupcjach tak blisko siebie, że utworzyły pasmo górskie.

„Jeden z regionów o bardzo niewielu kraterach uderzeniowych jest zdominowany przez ogromne wzniesienia o pagórkowatych bokach. Podobne cechy nie występują nigdzie indziej w obrazowanym Układzie Słonecznym” – pisze zespół naukowców w publikacji. „Istnienie tych masywnych cech sugeruje, że wewnętrzna struktura i ewolucja Plutona pozwala albo na lepsze zatrzymywanie ciepła, albo ogólnie Pluton jest cieplejszy, niż przewidywano przed misją New Horizons" – dodaje.

Lodowe wulkany na Plutonie

Fot. NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Southwest Research Institute/Isaac Herrera/Kelsi Singer

Badacze sądzą, że zamiast gorącej, stopionej lawy, lodowe wulkany wypluwają półpłynny lód lub mgiełkę wodną zawierającą różne lotne związki, takie jak amoniak i metan. Gdy dochodzi do erupcji, mgiełka ta zamarza i buduje na powierzchni góry, tak jak lawa może tworzyć wulkaniczne góry i kaldery. Podobne procesy na lodowych ciałach niebieskich noszą nazwę kriowulkanizmu a jego ślady zaobserwowano w innych częściach Układu Słonecznego – m.in. na Trytonie, Enceladusie czy Europie.

Niezwykle wyraźne zdjęcia zrobione przez New Horizons pozwoliły badaczom dostrzec na Wright Mons i Piccard Mons głębokie zagłębienia w szczytowych częściach tych struktur, podobne do kalder wulkanów na Ziemi czy Marsie. Wokół nich uczeni dostrzegli pagórkowaty, duży obszar o powierzchni co najmniej 180 tys. kilometrów kwadratowych, który, jak uważają badacze, stosunkowo niedawno wydostał się spod powierzchni w wyniku właśnie kriowulkanizmu.

Wulkany są nadal aktywne?

Singer i jej koledzy zbadali obrazy i dane topograficzne obszaru, aby określić, w jaki sposób powstał ten wyjątkowy teren. Według nich odpowiada za to płynny lub stosunkowo miękki lód sączący się spod powierzchni, stopniowo tworząc ogromne góry i zachodzące na siebie kopce. Podczas gdy Wright Mons i Piccard Mons wydają się być kriowulkanami co najmniej tak dużymi, jak największe aktywne wulkany na Ziemi, nie ma dowodów na wybuchową erupcję wulkaniczną, tylko powolne, sączenie się materiału spod powierzchni.

Nakładające się na siebie pagórki sugerują, że prawdopodobnie miało miejsce wiele epizodów kriowulkanizmu, a brak kraterów uderzeniowych na tym obszarze wskazuje, że stało się to stosunkowo niedawno. - To wszystko jest stosunkowo młode. To ukształtowanie terenu prawdopodobnie powstało w ciągu ostatnich kilkuset milionów lat, ale nie jesteśmy pewni, czy nadal trwa — mówi Singer.

Rozległy krajobraz wulkaniczny oznacza, że ​​kriowulkany musiały wyrzucić na ten obszar kilkadziesiąt tysięcy kilometrów sześciennych lodu. Taka ilość wymagałaby, aby wnętrze Plutona było gorętsze, niż oczekiwali naukowcy na podstawie tego, co wiemy o jego wewnętrznej strukturze. - Po prostu nie mamy dokładnego rozeznania, w jaki sposób mniejsze ciała Układu Słonecznego mogą mieć aktywną geologię i nie są po prostu zimne i martwe – mówi Singer.

Jeśli tak, to Pluton zachował wystarczająco dużo ciepła, aby móc wywołać takie erupcje, pochodzące prawdopodobnie z wewnętrznego oceanu. Niemniej jednak nie jest jasne, jak ten ocean przetrwał, nie mówiąc już o tym, skąd miał energię do wywołania erupcji. Pluton z pewnością nie otrzymuje ciepła od Słońca - na powierzchni temperatura oscyluje wokół minus 230 stopni Celsjusza.

Według badaczy, skaliste jądro Plutona jest za małe, by generować ciepło. Oddziaływania pływowe między Plutonem a Charonem zapewniłyby źródło ciepła, ale jak uważają uczeni, na stosunkowo krótki okres, który zakończył się wraz ze wzrostem odległości między dwoma obiektami.

Niemniej jednak dowody na niedawną aktywność są zbyt mocne. Coś wytworzyło energię potrzebną do erupcji, co poskutkowało uformowaniem się lodowych gór. „Wytłaczanie lodowej materii na powierzchnię ciała o ekstremalnie niskich temperaturach, niskim ciśnieniu atmosferycznym, niskiej grawitacji i obfitości lotnych lodów znajdujących się na powierzchni Plutona czynią go wyjątkowym w Układzie Słonecznym” - napisali autorzy publikacji.

 

Źródło: Science Alert, New Scientist, AFP, fot. NASA