Dodano: 31 lipiec 2017r.

W atmosferze Tytana znaleziono złożone cząstki organiczne

Oprócz mieszaniny azotu i węglowodorów, takich jak metan i etan, atmosfera Tytana zawiera również szereg bardziej złożonych cząsteczek organicznych, w tym cyjanek winylu – poinformowali astronomowie z NASA.

Tytan na tle Saturna

 

Cyjanek winylu zwany również akrylonitrylem na Ziemi używany jest przede wszystkim do produkcji tworzyw sztucznych. Jednak w odpowiednich warunkach, jak te znajdujące się na powierzchni Tytana, związek ten może tworzyć elastyczne, półpłynne struktury przypominające błony komórkowe – twierdzą naukowcy.

Tytan jest największym księżycem Saturna. Jest też jednym z najbardziej intrygujących i podobnych na Ziemi obiektów Układu Słonecznego. Jest niemal tak duży jak Mars. Jego atmosfera składa się głównie z azotu oraz organicznych cząsteczek opartych na węglu, w tym metanu i etanu. Jak twierdzą badacze, ten chemiczny makijaż jest podobny do pierwotnej atmosfery panującej na Ziemi.

Jeszcze w 2015 roku naukowcy zastanawiali się, jakie związki organiczne obecne na Tytanie mogłyby stworzyć struktury przypominające ziemskie błony komórkowe. Już wtedy orzekli, że najbardziej nadaje się do tego cyjanek winylu.

Jednak obecnie warunki na Tytanie nie sprzyjają tworzeniu się życia, przynajmniej tego, jakie znamy. Jest po prostu za zimno, około -180 st. Celsjusza. Księżyc ten jest dziesięciokrotnie dalej od Słońca niż Ziemia. Padające tam deszcze ciekłego metanu tworzą rzeki, jeziora a nawet morza. Ale te złoża węglowodorów tworzą unikalne środowisko, które może pomóc cząsteczkom cyjanku winylu łączyć się, tworząc swoiste membrany przypominające błony komórkowe żywych organizmów na Ziemi – teoretyzują naukowcy.

Badacze wykryli akrylonitryl w archiwalnych danych z obserwatorium Atacama Large Milimeter/submilimeter Array (ALMA) w Chile. Dane zostały zebrane w seriach obserwacyjnych trwających od lutego do maja 2014 roku i to właśnie w nich uczeni znaleźli przekonujące dowody na obecność cząsteczek akrylonitrylu w atmosferze Tytana. I to w znacznych ilościach. Znajduje się on najprawdopodobniej w stratosferze księżyca. Sygnatury tego związku dostrzeżono na wysokości około 200 kilometrów nad powierzchnią księżyca. Według naukowców to właśnie ten związek nadaje Tytanowi jego brązowo-pomarańczową barwę.

- Obecność cyjanku winylu w środowisku bogatym w ciekły metan sugeruje intrygującą możliwość procesów chemicznych analogicznych do istotnych dla życia na Ziemi – powiedziała Maureen Palmer z Goddard Center for Astrobiology w NASA Goddard Space Flight Center w Greenbelt.

Poprzednie badania przeprowadzone przez sondę Cassini, jak również laboratoryjne symulacje atmosfery Tytana sugerowały obecność tam cyjanku winylu, jednak dopiero dane z ALMA to ostatecznie potwierdziły.

- Nasza wiedza na temat chemii Tytana staje się coraz bogatsza, dlatego staje się coraz bardziej widoczne, że złożone molekuły powstają naturalnie w środowiskach podobnych do tych występujących na wczesnej Ziemi, ale istnieją ważne różnice – wyjaśnił Martin Cordiner NASA Goddard Space Flight Center. 

Źródło: National Radio Astronomy Observatory, fot. NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute